DORADZTWO STRATEGICZNE

PROFESJONALNA POMOC

DLA TWOJEJ FIRMY

Decyzje strategiczne w przedsiębiorstwie wymagają przeanalizowania wielu możliwości, aby sformułować zasady funkcjonowania firmy w długim okresie. Dzięki stosowanym przez nas narzędziom pomożemy Ci dokonać wyboru i zapewnimy stały, zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa. Doradztwo strategiczne pozwoli nakierować wszystkie działania tak, aby Twoja firma przynosiła coraz większe zyski. Na każdym kroku realizacji projektu dbamy o stały kontakt z Klientem, ponieważ rozumiemy, jak ważny jest wzajemny transfer wiedzy. Dzięki temu razem wyznaczamy odpowiedni kierunek dla rozwoju naszych wspólnych działań.

Nasze usługi doradztwa biznesowego cechuje najwyższy stopień zaangażowania w dostarczanie wartości dodanej dla Klientów. Pragniemy jak najlepiej wspierać naszych Klientów w zakresie podejmowania strategicznych decyzji tak, aby mogli swój czas poświęcić na rozwój oferowanych produktów lub usług.

Sygnity
Orto-Fan
Lacan Technologies
Pleneria
Genomed
New Vision Sp. z o.o.

Narzędzia

  • Konsultacje menedżerskie
  • Biznesplan
  • Projektowanie modeli biznesowych
  • Strategie eksportowe
  • Strategie marketingowe

Co zyskujesz?

  • Pomoc w podjęciu strategicznych decyzji
  • Możliwość pozyskania nowych źródeł przychodów
  • Oszczędność czasu i kosztów

Napisz do nas

Przykładowe zrealizowane projekty

Doradztwo biznesowe dla firmy z branży biotechnologicznej

Projekt został zrealizowany dla firmy specjalizującej się w sekwencjonowaniu genomu ludzkiego. Polegał na analizie europejskich rynków pod kątem konkurencji, jak i możliwości rynkowych i preferencji odbiorców. Zbudowana została strategia określająca, w jakim kierunku powinna firma podążać. Pozwoliło to polskiemu przedsiębiorstwu na określenie krótko- i długookresowych celów oraz wyznaczenie mierników osiągnięcia ich. W tym przypadku, z racji na wysoką innowacyjność działalności firmy, niezwykle ważny był częsty kontakt z Klientem. Dzięki monitorowaniu całego procesu na bieżąco efekty współpracy perfekcyjnie spełniły postawione wcześniej przez Zleceniodawcę wymagania.

Doradztwo biznesowe dla urzędu miejskiego

Jednostka samorządu terytorialnego zwróciła się do ConQuest Consulting w celu przebadania punktu konsultacyjnego dla przedsiębiorstw z sektora MSP w Szwecji – ”Mind Your Own Business”. Raport składał się z dwóch głównych części – analizy modelu implementacji dobrej praktyki (składającej sięz analizy najlepszych praktyk szwedzkiego punktu, preferencji odbiorców, analizy SWOT) oraz analizy efektywności implementacji praktyki (składającej się z rekomendacji dotyczącej mierników efektywności implementacji i założeń rezultatów działalności). Efekty badania pozwoliły urzędowi na otwarcie punktu konsultacyjnego w Warszawie i implementację w nim najlepszych praktyk.

Doradztwo biznesowe dla firmy z branży budowlanej

Przygotowany projekt polegał na dogłębnej analizie wybranych rynków, obejmującą analizę makrootoczenia i barier wejścia, analizę potencjalnych konkurentów i praktyk handlowych stosowanych przez zagranicznych konkurentów wraz z badaniem popytu na usługi świadczone przez polskie przedsiębiorstwo. Na podstawie zgromadzonych informacji opracowana została strategia dalszej działalności firmy, zawierająca rekomendację działań promocyjno-handlowych oraz wstępny harmonogram i kosztorys na okres dwóch lat.