• Pon-Pt : 9:00 - 18:00

Ostatnia szansa na pozyskanie dotacji unijnych?


Ostatnia szansa na pozyskanie dotacji unijnych?

Pojęcie dotacji unijnych kojarzy nam się z dogodnym do pozyskania dodatkowym źródłem środków na ekspansję przedsiębiorstwa w zakresie rozwoju pracowników, wprowadzenia nowych technologii czy rozszerzenia działalności na zagraniczne rynki. Rzeczywistość pokazuje jednak, że uzyskanie takiego profitu dla swojej firmy wiąże się również z zobowiązaniami. Beneficjent musi się z nich wywiązać, aby pieniądze nie zostały mu odebrane przez niezrealizowanie założeń dofinansowania. Należy więc uważnie podchodzić, chociażby do charakterystyki celów, które mają być osiągnięte dzięki dotacjom. Szczególnie mogą tutaj stracić przedsiębiorstwa technologiczne, gdzie sytuacja zmienia się często z miesiąca na miesiąc. W tak dynamicznym otoczeniu oczekiwanie na rozpatrzenie wniosku wraz ze wszystkimi dodatkowymi dokumentami czasem przez nawet rok sprawia, że określone w nim cele na rozwój należy określić jak najbardziej ogólnie. Wówczas nieustające zmiany nie zmuszą przedsiębiorców do inwestycji w przestarzałe już projekty. Niemniej jednak dotacje są wciąż jednym z najbardziej pożądanych źródeł finansowania dla MŚP. Pamiętać należy, że aby w optymalny sposób rozwijać swoje przedsiębiorstwo, niezbędne jest znalezienie źródła finansowania. W niektórych przypadkach to właśnie dotacje unijne okazują się być najlepszym sposobem wykorzystywanym właśnie w tym celu.

Coś się kończy, coś… trzeba z tym zrobić

Poprzez Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020 polskie przedsiębiorstwa mają według założeń otrzymać 8,61 mld EUR. Tak więc 2020 jest ostatnim rokiem trwania aktualnej edycji tego przedsięwzięcia. Środki przewidywane na 2020 rok można wykorzystać jeszcze przez kolejne dwa lata. Inaczej cała nadwyżka wróci na konto unijne i nie będzie możliwości spożytkowania jej w przyszłości, co wynika z przepisów. Na 2020 rok zaplanowano alokację minimum 3 mln PLN w polskie przedsiębiorstwa poprzez POIR, w tym 1,40 mln PLN na III oś wsparcia związaną z promocją marek produktowych dla MŚP (Go to Brand).

Oznacza to dużą szansę na pozyskanie dotacji unijnych przy ekspansji nowych rynków dla branż, takich jak:

 • sprzęt medyczny,
 • maszyny i urządzenia,
 • kosmetyki,
 • Moda Polska (odzież, obuwie, galanteria i jubilerstwo),
 • IT/ICT,
 • meblarstwo,
 • biotechnologia i farmaceutyka,
 • usługi prozdrowotne,
 • polskie specjalności żywieniowe,
 • budowy i wykańczanie budowli,
 • części samochodowe i lotnicze.

Są to branże, w których działające przedsiębiorstwa mogą liczyć na dofinansowanie z III osi wsparcia POIR 2014-2020.

Im szybciej, tym lepiej?

Ze względu na coraz wyższy poziom rozwoju Polska w przyszłości może otrzymywać coraz mniejsze kwoty dotacji. Może to doprowadzić do sytuacji, w której pozyskanie finansowania z tego źródła dla firmy stanie się trudniejsze, niż jest to w tej chwili. Saldo pomiędzy transferami z budżetu Unii Europejskiej do Polski, a składką członkowską i zwrotami środków nie wykazuje w ostatnich latach tendencji wzrostowej, jak było to w poprzednich okresach. Przeciwnie: w latach 2014-2016 wystąpił jego spadek i dopiero 2018 rok wyrównał jego poziom sprzed czterech lat. Przyszłość może okazać się jeszcze bardziej bolesna dla Polaków i skutkować mniejszą szczodrością programów dotacji dla przedsiębiorstw. Warto z tego względu zastanowić się nad tym, czy dotacje mogą przynieść naszej firmie korzyści i rozpocząć realizację długoterminowych celów rozwojowych jeszcze z dodatkowym zastrzykiem unijnych środków.

Dalsze losy dotacji unijnych

Unia Europejska w ramach perspektywy na lata 2021-2027 zamierza obniżyć budżet przeznaczany na Polskę o około 20%. Wskazuje to na to, że już po 2020 roku możemy być świadkami coraz niższych inwestycji zrealizowanych przy pomocy środków unijnych. Nie pomaga również pozycja negocjacyjna Polski w tej sprawie, ponieważ po cięciach dalej będziemy utrzymywać pozycję beneficjenta netto, czyli wpłacać do budżetu Unii mniej, niż dostawać w postaci dotacji. W podobnej sytuacji są również Węgry, Estonia, Litwa i Czechy.

Przyszłość dotacji unijnych w Polsce

Dotacja nie jest idealnym źródłem finansowania tak samo, jak pozostałe sposoby na uzyskanie środków. Przy planowaniu projektów inwestycyjnych warto jednak brać ją pod uwagę tak samo, jak wszystkie inne formy zastrzyku gotówki (dowiedz się więcej w naszym artykule). W 2020 roku kończy się aktualny Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, w którym zawierają się podprogramy pozwalające na dofinansowanie rozwoju firmy poprzez badania, szkolenia czy ekspansję. Saldo pomiędzy Polską, a Unią Europejską nie wykazuje tendencji wzrostowej i bardzo możliwe, że przez cięcia w planowanych środkach do rozdysponowania w ramach unijnych na lata 2021-2027 zacznie się systematycznie obniżać. Oznacza to niższą szansę na uzyskanie dotacji w przyszłości.

Jeśli uzyskałeś dofinansowanie na rozwój Twojej firmy i nie wiesz co dalej, zgłoś się do profesjonalnej firmy doradczej!

 

Marcin Szklanny

Komentarze (1)

Jak zdobyć dofinansowania z Unii Europejskiej | Conquest

2021-04-07 18:06:17

[…] Rok 2020 był ostatnim okresem trwania aktualnej edycji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Ze względu na coraz wyższy poziom rozwoju, Polska w latach 2021-2027 otrzyma mniejsze kwoty dotacji w porównaniu z poprzednimi latami. Z tego powodu, uzyskanie dofinansowania może okazać się trudniejsze. Możemy również spodziewać się spadku liczby inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (więcej na ten temat w naszym artykule). […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

bxbx