• Pon-Pt : 9:00 - 18:00

Planujesz ekspansję zagraniczną? Przeprowadź badanie marketingowe!


Planujesz ekspansję zagraniczną? Przeprowadź badanie marketingowe!

Żaden przedsiębiorca planujący zagraniczną ekspansję nie miałby najmniejszych wątpliwości przy określeniu kilku nadrzędnych celów, jakie jego firma ma osiągnąć dzięki podbojowi nowych rynków. Kiedy wszyscy marzą o maksymalizacji zysków, zyskiwaniu przewagi konkurencyjnej czy pozyskaniu nowych klientów, mało kto docenia znaczenie badań marketingowych, które mogą być świetnym źródłem informacji potrzebnych przy podejmowaniu kluczowych decyzji prowadzących następnie do sukcesu. Czym właściwie jednak jest badanie marketingowe? Jest to bardzo szerokie pojęcie i nie powinno być utożsamiane wyłącznie z reklamą. Działania marketingowe zawierają bowiem techniki i metody zbierania, analizowania i przetwarzania informacji o konkretnych rynkach. Prześledźmy, jak badanie marketingowe może przełożyć się na wartość dodaną dla firmy planującej ekspansję zagraniczną!

 

Najpopularniejsze metody wykorzystywane przy badaniach zagranicznych rynków

Dla lepszego zrozumienia istoty badań marketingowych warto na początek poznać metody wykorzystywane do pozyskania danych. Do najpopularniejszych z nich należą:

  • Badanie desk research – jest to badanie polegające na analizie wtórnych źródeł informacji takich jak raporty analityczne, statystyki (np. GUS i Eurostat), prasa czy Internet. Wykonanie takiego badania umożliwia przetworzenie ogromnej ilości informacji, a następnie stworzenie czytelnego i spójnego obrazu danego rynku
  • Badanie CAWI (Computer Assisted Web Interview) – badanie to polega na przesłaniu wybranej grupie respondentów specjalnego formularza internetowego. Po zebraniu docelowej liczby ankiet są one analizowane, a następnie na ich podstawie wyciągane są wnioski. Dzięki dużej powszechności Internetu, niewątpliwą zaletą tego wywiadu jest łatwa i szybka dostępność do wielu grup docelowych, jak również ich anonimowość. Badanie CAWI można przeprowadzić bezproblemowo, bez względu na odległość, dlatego jest to jedna z lepszych metod do pozyskania danych potrzebnych przy analizie zagranicznych rynków
  • Badanie CATI (Computer Assisted Telephone Interview) – jest to wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny, przy przeprowadzaniu tego badania ankieter korzysta ze specjalnego scenariusza. Zaletą takiego wywiadu jest relatywnie niski koszt i krótki czas wykonania

 

Jakie korzyści daje badanie marketingowe?

Wykonanie badań marketingowych może mieć kluczową rolę przy podboju zagranicznego rynku. Zlecenie ich zewnętrznej firmie daje pewność całkowicie obiektywnego spojrzenia na rynek, jak również bezstronnej oceny szans i zagrożeń opartej na wnikliwej analizie. Do korzyści osiąganych przy pomocy badań marketingowych należą:

  • Pozyskanie szczegółowych informacji na temat nowego rynku – największą korzyścią jest poznanie otoczenia rynkowego i aktualnych trendów panujących w danej branży. Profesjonalnie wykonana analiza dostarcza rzetelnych informacji o popycie, podaży czy konkurencji. Jest to kluczową sprawą potrzebną do zrozumienia mechanizmów rządzących na rynku
  • Poznanie opinii i preferencji konsumentów odnośnie oferowanego produktu – wiąże się to ze zdobyciem konkretnych informacji na temat potrzeb, ale też oczekiwań klientów w stosunku do optymalnej ceny, atrakcyjnego opakowania czy wszelkich innych parametrów produktu
  • Określenie kluczowych czynników sukcesu – odnalezienie strategicznych elementów decydujących o osiągnięciu zakładanych celów i ocenienie ich wpływów na działalność
  • Odkrycie i zidentyfikowanie nisz rynkowych – jest szczególnie przydatne przy ekspansji zagranicznej. Po analizie trendów i potrzeb konsumentów odnalezienie najodpowiedniejszego kierunku do rozwoju swojego produktu w danej branży staje się możliwe
  • Analiza konkurencji – wiąże się z zebraniem informacji i przeanalizowaniem działań konkurentów w celu poznania ich pozycji rynkowej oraz mocnych i słabych stron. Działania te mają prowadzić do uzyskania przewagi nad konkurencją

 

 

Zlecenie przeprowadzenia badań marketingowych to doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorstw planujących rozwój. Taka decyzja umożliwi nie tylko uniknięcie często popełnianych błędów, ale przede wszystkim pozwoli na poznanie i zrozumienie bieżącej sytuacji na rynku, co jest nieocenioną i kluczową przewagą przy zagranicznej ekspansji.

 

Maciej Nuszkiewicz

Komentarze (1)

Diana

2017-05-22 18:25:32

Świetny artykuł!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

bxbx