• Pon-Pt : 9:00 - 18:00

Jak podejmować trafne decyzje biznesowe?


Jak podejmować trafne decyzje biznesowe?

Na sukces bądź porażkę przedsiębiorstwa wpływają setki decyzji podejmowanych przez zarząd firmy oraz jej menedżerów. Z tego też powodu kluczowe jest, oprócz posiadania odpowiedniego pomysłu na biznes oraz wystarczających środków pieniężnych i zespołu, umieć podejmować w przemyślany sposób decyzje biznesowe, aby ten zgromadzony kapitał mógł zaprocentować.

 

Czego unikać, aby podjąć właściwe decyzje biznesowe?

Proces dokonywania określonych wyborów obfituje w liczne błędy. Jednym z najbardziej powszechnych jest błąd konfirmacji polegający na preferowaniu informacji, które potwierdzają naszą hipotezę. Często też podlegamy efektowi zakotwiczenia powodującemu przywiązanie do informacji, która została przekazana jako pierwsza. Niemały wpływ na podjęte decyzje ma również nadmierna pewność siebie, prowadząca do ignorowania obiektywnych faktów, oraz trwania w błędnych przekonaniach. Zdarzają się również sytuacje, w których jesteśmy od początku na przegranej pozycji w związku z niepełnym lub niejasnym sformułowaniem problemu, brakiem dostatecznej informacji o możliwych alternatywach oraz niewłaściwą selekcją informacji. Są to tylko najczęściej występujące błędy, które utrudniają odpowiednie decyzje biznesowe. Można jednak tym błędom zaradzić.

 

Usprawnianie procesu decyzyjnego

Na początek zajmijmy się efektem potwierdzenia. Najprostszym sposobem na jego eliminację jest poproszenie kogoś o ocenę danego zagadnienia. Jednak nie zawsze jest to możliwe bądź nasz pomocnik może dysponować podobnym zestawem przekonań, co my. Możemy wtedy zastosować trik psychologiczny polegający na wyobrażeniu sobie sytuacji, w której nasza inwestycja okazuje się fiaskiem i musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się stało. Oczywiście odpowiedzi będą argumentami przeciwko naszemu pomysłowi. Pamiętajmy również o uwzględnianiu wszystkich możliwych alternatyw, jednocześnie poświęcając każdej z nich odpowiednią ilość uwagi. Należy także wspomnieć, że brak wyboru również jest decyzją, w związku z czym, gdy odkładamy plany ekspansji naszej firmy na nowe rynki, faktycznie unikamy ryzyka niepowodzenia, lecz również ponosimy ogromny koszt w postaci utraconych możliwych zysków.

 

Modele podejmowania decyzji

Jak widać w trakcie dokonywania wyborów czeka na nas wiele pułapek. Jeszcze jedną z możliwych opcji, oprócz prób doskonalenia samego siebie, jest zaangażowanie do pomocy naszych współpracowników.

Praca projektowa nad zadanym problemem jest jedną z efektywniejszych dróg, jaką możemy wybrać, jednak należy pamiętać o odpowiednim jej zaplanowaniu. Konieczne jest zapewnienie swobodnego przepływu informacji między poszczególnymi zespołami oraz dobranie ich członków tak, aby każdy z nich wnosił wartość dodaną. W ten sposób kształtujemy środowisko różnych poglądów i idei, których zderzenie prowadzi do proponowania innowacyjnych rozwiązań i wykluczamy większość błędów poznawczych. Przykładem instytucji, która zastosowała ów model z sukcesem, jest mBank, który do pracy nad nowym serwisem internetowym stworzył zespoły projektowe złożone ze specjalistów IT, finansistów oraz designerów. Zaowocowało to stworzeniem nagradzanej e-platformy i pomogło również przezwyciężyć tzw. efekt silosu szczególnie nasilony w firmach podzielonych na departamenty.

Model decyzji małych kroków pozwala na wprowadzanie nowych rozwiązań przy jednoczesnej minimalizacji ewentualnych strat. Co ważne, w tym modelu decyzje biznesowe przygotowują pracownicy, a kierownictwo jedynie je autoryzuje. Świetnym zobrazowaniem tej metody jest sposób, w jaki Komatsu uzyskiwało przewagę nad firmą Caterpillar. Na początek skierowano ofertę do sektora MŚP, podczas gdy Caterpillar skupiał się na wielkich firmach budowlanych. Następnie wprowadzano udoskonalenia, których końcową konsekwencją było stworzenie maszyn budowlanych do prac pod wodą. Rozłożenie decyzji w czasie gwarantowało postęp przy niskim poziomie ryzyka.

 

Powyższe rozważania są zarysem tego, jak podejmować decyzje biznesowe. Wynika z nich, iż jedną z kluczowych kwestii jest całościowy, kompetentny obraz sytuacji oraz odpowiednia jego ocena, połączona z zaangażowaniem pracowników z różnych części firmy. Zapewnienie tych rzeczy może stanowić wyzwanie, dlatego często wykorzystywanym rozwiązaniem jest pomoc zasięgnięta u zewnętrznych firm doradczych, które dysponują odpowiednią wiedzą i narzędziami, aby pomóc w podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych.

 

Ireneusz Larysz

Komentarze (1)

Jolanta

2022-04-15 16:03:05

Bardzo przydatne rady. Osobiście w celu podejmowania lepszych decyzji zgłosiłam się tutaj https://www.deeptechnology.ai/modele-scoringowe/ . Lepsze wybory oparte o zebrane dane sprawiły, że moja firma działa znacznie lepiej niż uprzednio. Odnotowałam o wiele wyższe zyski oraz powodzenie w działaniu. Polecam serdecznie każdemu :)

Roman

2017-05-26 16:01:50

Cenne informacje. Dzięki za pomysły.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

bxbx