• Pon-Pt : 9:00 - 18:00

Pozyskaj dofinansowanie 1.2. Internacjonalizacja MŚP


Pozyskaj dofinansowanie 1.2. Internacjonalizacja MŚP

Czy zastanawiałeś się, w jaki sposób Twoja firma może wejść na rynki zagraniczne? Skąd pozyskać na to pieniądze? W ramach dofinansowania z działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Polski Wschodniej mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych na stworzenie oraz wdrożenie strategii internacjonalizacji, czyli ekspansji swojej działalności na rynki zagraniczne.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP kierowane jest dla przedsiębiorstw, które chcą rozpocząć działalność eksportową, czyli podjąć internacjonalizację swojej działalności. Dofinansowanie przyznawane jest na projekty obejmujące opracowanie i wdrożenie modelu biznesowego dotyczącego ekspansji firmy na rynki zagraniczne oraz wprowadzenie ich w życie, udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych. Środki można przeznaczyć również w celu nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

 

Nawet 800 tys. złotych dofinansowania

Maksymalne dofinansowanie jednego projektu na internacjonalizację MŚP może wynieść do 85% jego kosztów kwalifikowanych. Działanie jest jednoetapowe, natomiast nabór obejmuje dwie fazy. W pierwszej części konkursu można uzyskać dofinansowanie pokrywające koszty usług doradczych związanych z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia modelu biznesowego, który opisuje strategię internacjonalizacji działalności przedsiębiorstwa. Na ten cel można otrzymać do 50 tys. zł. W drugim etapie konkursu przyznawane jest dofinansowanie pokrywające koszty:

 • udziału w targach międzynarodowych, wystawach i misjach gospodarczych,
 • zakupu licencji i oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z podjęciem działalności eksportowej,
 • projektowania i wdrażania nowych systemów i narzędzi informatycznych,
 • wyszukania, selekcji i doprowadzenia zainteresowanego podmiotu do negocjacji handlowych,
 • usługi doradczej w zakresie przygotowania produktu, materiałów promocyjnych i reklamowych na rynek docelowy

Pula środków przeznaczonych na dofinansowane projektów w konkursie w 2020 roku wyniosła aż 50 milionów złotych. Pojedynczy projekt może otrzymać nawet 550 tys. złotych na internacjonalizację działalności swojego przedsiębiorstwa, jeżeli wybrane rynki docelowe ulokowane są jedynie na Europejskim Obszarze Gospodarczym i Szwajcarii lub 800 tys. złotych, jeżeli co najmniej jeden rynek docelowy wybrany w projekcie jest spoza wspomnianego wyżej obszaru.

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Dofinansowanie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających minimalnie jeden produkt (usługę lub wyrób) o potencjale eksportowym. Ponadto przedsiębiorstwo musi prowadzić działalność na obszarze przynajmniej jednym z pięciu województw Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim lub podkarpackim. Jeżeli firma działa na obszarze przynajmniej jednego z tych województw i chciałaby podjąć działalność eksportową swoich usług czy produktów na rynki zagraniczne, to dofinansowanie może okazać się niezwykle przydatnym wsparciem.

 

 

Model biznesowy, czyli klucz do sukcesu ekspansji zagranicznej przedsiębiorstwa

Podstawą ubiegania się o dofinansowanie jest stworzenie modelu biznesowego wejścia na rynek zagraniczny opracowanego zgodnie z modelem Osterwaldera, czyli szablonem modelu biznesowego (ang. Business Model Canvas). Przygotowana strategia powinna zawierać:

 • analizę możliwości eksportowych firmy,
 • ocenę jej konkurencyjności,
 • wskazanie rynków docelowych,
 • identyfikację potencjalnych kontrahentów,
 • analizę dotychczasowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa wraz z propozycją zmian pod kątem internacjonalizacji,
 • strategię marketingową przedsiębiorstwa na potencjalnym rynku,
 • szczegółową koncepcję wejścia na rynek zagraniczny.

Koszty opracowania takiego modelu biznesowego przez firmy doradcze mogą zostać pokryte przez dofinansowanie otrzymane w pierwszym etapie konkursu.

 

Jak ubiegać się o dofinansowanie?

Dofinansowanie w ramach programu przyznawane jest na drodze dwuetapowego konkursu. Pierwszy etap konkursu dotyczy dofinansowań na stworzenie modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją przedsiębiorstwa. Drugi etap skierowany jest do firm zainteresowanych internacjonalizacją MŚP, które otrzymały dofinansowanie w pierwszym etapie i chcą uzyskać wsparcie na wdrożenie stworzonej strategii internacjonalizacji.

Konkurs na rok 2020 co prawda się skończył, natomiast w roku 2021 przedsiębiorstwa będą mogły ponownie składać wnioski o dofinansowanie na internacjonalizację MŚP do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekty w ramach pierwszego etapu konkursu można było składać, natomiast w ramach drugiego etapu do 26 maja 2020 roku.

 

Czas rozwinąć skrzydła swojej firmy

Program wsparcia internacjonalizacji MŚP jest prawdziwą szansą dla firm z Polski Wschodniej, aby rozwinąć swoją działalność i wejść na rynki zagraniczne. Dofinansowanie może pokryć znaczącą część kosztów niezbędnych do rozpoczęcia działalności eksportowej, od usług doradczych związanych z przygotowaniem strategii eksportowej, aż po zakup oprogramowania dla biznesu i koszty stworzenia nowych systemów informatycznych usprawniających działanie firmy. Może okazać się to punktem zwrotnym w działalności wielu małych i średnich firm, które dzięki ekspansji na rynki zagraniczne będą miały możliwość rozwinąć się w przedsiębiorstwa o dużym udziale w rynku europejskim. A Ty – dasz szansę na rozwój swojej firmie?

Dorota Skowron

Komentarze (1)

Karolina Kłosowska

2017-05-26 15:45:32

Bardzo przydatny artykuł, na pewno ułatwi przedsiębiorcom z Polski Wschodniej składanie wniosków o dofinansowanie dzięki praktycznym wskazówkom. Myślę, że wielu czytelników, których dotyczy działanie 1.2. Internacjonalizacja MŚP zostało zachęconych do pogłębienia swojej wiedzy w tym temacie i, być może, rozważenia ekspansji na rynki zagraniczne dzięki funduszom z Unii Europejskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

bxbx