Q&A

Pytania ogólne

Jak wygląda współpraca z Państwa firmą podczas realizacji projektu?

Na początku po przesłaniu formularza skontaktuje się z Tobą jeden z naszych ekspertów, aby dowiedzieć się w jaki sposób, możemy pomóc Twojemu biznesowi. Następnym krokiem będzie przygotowanie przez nas spersonalizowanej oferty do trzech dni roboczych. Po zapoznaniu się z ofertą proponujemy jej omówienie na spotkaniu online, podczas którego obecny jest Project Manager, który przedstawia proponowany proces przebiegu projektu.

Gdy zdecydujesz się na współpracę z ConQuest Consulting, jeden z naszych Project Managerów wraz z zespołem konsultantów rozpoczną prace projektowe w ciągu trzech dni od podpisania umowy, dostosowując cały proces do twoich potrzeb. W celu osiągnięcia jak najlepszych efektów oraz zadowolenia zachęcamy naszych klientów do cotygodniowych spotkań, na których omawiamy wyniki oraz postępy. W trakcie trwania prac nasz Project Manager będzie do Twojej dyspozycji mailowo oraz telefonicznie w przypadku pojawienia się pytań.

 

Jak prezentują Państwo wyniki badania?

Oferujemy prezentację wyników w pliku Word lub PowerPoint w zależności od Twoich potrzeb. Możliwe jest również przygotowanie przez nas materiału w specjalnie przeznaczonym do tego programie graficznym (np. w przypadku raportów promocyjnych) zgodnie z najnowszymi standardami w aspekcie designu.

 

Kto odpowiada za realizację projektu?

Każdemu projektowi przypisany jest Project Manager, który odpowiada za jego przebieg i dostosowuje proces do Twoich indywidualnych potrzeb. W trakcie trwania prac nasz Project Manager będzie do Twojej dyspozycji mailowo oraz telefonicznie w przypadku pojawienia się pytań.

 

Jakie są nasze doświadczenia w prowadzeniu badań?

Posiadamy 24 lata doświadczenia w doradztwie biznesowym dla polskich i zagranicznych firmy. Od samych początków naszej działalności realizujemy projekty związane z badaniami rynku. Sprawdź nasze przykładowe realizacje i poznaj grono naszych zadowolonych klientów.

 

Analiza Rynku

Jak pozyskują Państwo dane?

Przy realizacji projektów korzystamy z danych pierwotnych oraz wtórnych. Pierwotne dane pozyskujemy za pośrednictwem badań jakościowych i ilościowych w postaci wywiadów oraz ankiet. Analizujemy również dane wtórne z raportów branżowych, komercyjnych oraz ogólnodostępnych baz danych (Orbis, Emis, Statista, Eurostat, GUS). Dysponujemy również rozbudowaną siecią partnerską w całej Europie, co pozwala nam na czerpanie wiedzy eksperckiej z wiarygodnych źródeł.

 

Co w przypadku, gdy jakiejś informacji nie są w stanie Państwo pozyskać?

Pomimo dużego zaangażowania naszego zespołu nie zawsze wszystkie informacje będą możliwe do pozyskania. Dlatego w trakcie procesu sprzedażowego zawsze proponujemy naszym klientom konsultacje managerskie, na których jeden z naszych Project Managerów poinformuje o potencjalnych zagrożeniach dotyczących dostępności informacji oraz przedstawi alternatywne rozwiązania.

 

Jakie są Państwa rekomendacje co do zakresu badania?

Każdą ofertę przygotowujemy, odpowiadając na indywidualne potrzeby danego klienta.

 

Jak określą Państwo wartość/wielkość rynku? Podział na poszczególnych graczy?

Zarówno określenie wartości oraz wielkości rynku, jak i ocena udziału w nim poszczególnych graczy realizujemy poprzez analizę danych wtórnych lub pierwotnych (w przypadku rynków niszowych).

 

Czym różnią się badania pierwotne od wtórnych?

W przypadku danych pierwotnych pozyskane informację pochodzą z badań przeprowadzonych przez ConQuest Consulting w odpowiedzi na przedstawiony przez Ciebie problem badawczy. Badanie wtórne polega na analizie danych ze źródeł zastanych takich jak raporty branżowe oraz bazy danych.

 

Badanie jakościowe i ilościowe

Czy jesteśmy w stanie przeprowadzić badanie na grupie reprezentatywnej?

Nie wszystkie przeprowadzone przez nas badania są na grupie reprezentatywnej. Trzeba jednak zaznaczyć, że w wielu przypadkach liczebność próby gra mniejszą rolę niż np. dopasowanie próby. W przypadku chęci poznania opinii konsumentów na pewien temat wystarczające będzie mniejsze badanie, w którym respondenci zostaną dobrani jakościowo.

 

Jak rekrutujemy osoby do badania?

Zazwyczaj, jeżeli to możliwe potencjalnych respondentów poszukujemy za pośrednictwem portalu LinkedIn. To etap, któremu należy poświęcić dużą uwagę. Do przeprowadzanych badań rekrutujemy osoby po ówczesnym dogłębnym zapoznaniu się z ich profilami tak, aby, jak najlepiej dopasować badanych do indywidualnego problemu naszego klienta.

 

Jak przedstawiamy wyniki badania?

Najczęściej na podstawie wyników przeprowadzonego badania sporządzamy dla naszych klientów raporty
z podsumowaniem zebranego materiału.

 

Analiza Konkurencji

Jaki jest zakres badania?

Przygotowana przez nas analiza może objąć m.in. takie aspekty jak analiza sytuacji finansowej, praktyk marketingowych, portfolio, procesów sprzedażowych, sieci dystrybucji.

 

 

File Path: /home/conquest/ftp/demo/wp-content/themes/conquest/templates/regulamin.php