badanie fokusowe

Badanie fokusowe jako element badania rynku

Firmy coraz częściej myślą nad ekspansją i dotarciem do szerszej grupy docelowej, lecz nie potrafią wykorzystać swego potencjału. W takich sytuacjach z pomocą przychodzą, oferowane przez firmy doradcze, badania rynku. Jednym z częściej używanych, rozwiniętym w latach 40. XX wieku, jest badanie fokusowe, znane również jako zogniskowany wywiad grupowy (ang. focus group interview). Jest to moderowana…