ConQuest Consulting pomógł Genomed S.A. uzyskać rekomendację do realizacji II etapu projektu PO IG 1.4-4.1

W okresie listopad-grudzień 2011 roku na zlecenie Genomed S.A. firma ConQuest Consulting zrealizowała badanie rynku, związane z zakończeniem I etapu projektu „Zastosowanie technologii odczytywania pełnych genomów ludzkich w diagnostyce medycznej” w ramach działania 1.4-4.1 PO IG. Przygotowany raport stał się częścią dokumentacji, stanowiącej podstawę do rekomendacji realizacji II etapu, wydanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).