Klastry

Klastry jako formy współpracy gospodarczej

Od momentu narodzin na początku lat 90. w USA, klastry stają się coraz bardziej popularną formą kooperacji gospodarczej. Stanowi ona elastyczny model współpracy poziomej między przedsiębiorstwami, jednostkami naukowo-badawczymi oraz władzami publicznymi. Dzięki temu modelowi tworzy się środowisko ułatwiające intensyfikację procesów interakcji i współdziałania między poszczególnymi podmiotami o zasięgu zarówno krajowym jak też regionalnym. Najtrafniejszą definicją będą słowa…