ConQuest Consulting partnerem badania „Outsourcing procesów HR w Polsce”

W grudniu 2011 r. nasza firma przeprowadziła badanie metodyką CATI czyli w formie wywiadów telefonicznych dla External Services, firmy specjalizującej się w outsourcingu kadrowo-płacowym. Uczestnikami projektu były osoby zarządzające obszarami HR w średnich i dużych przedsiębiorstwach działających w Polsce. Badani reprezentowali zarówno firmy już korzystające z usług outsourcingu HR, jak i przedsiębiorstwa które obsługują procesy HR zasobami wewnętrznymi.