Partners matching: nowy partner w biznesie

Wraz z wstąpieniem Polski do Wspólnoty Europejskiej, można zauważyć wyraźny wzrost działań eksportowych małych i średnich przedsiębiorstw. Najłatwiejszą drogą do rozpoczęcia działalności po za granicami Polski jest pozyskanie dystrybutora lub dużego odbiorcy na rynku zagranicznym. Jest wiele sposobów osiągnięcia tego celu np. wyjazdy na imprezy targowo-wystawiennicze i szukanie partnerów biznesowych poprzez prezentację na jednym z setek stoisk, promocję w branżowej prasie lub usługę partners matching przeprowadzoną przez wyspecjalizowaną firmę. Warto zainteresować się przede wszystkim tą ostatnią metodą, gdyż zazwyczaj ona przynosi najlepsze rezultaty.