“Outsourcing procesów HR w Polsce” – wyniki współpracy External Services i ConQuest Consulting

Outsourcing procesów HR w Polce to branża wciąż nieznana dla wielu przedsiębiorców, choć obecna w polskiej gospodarce już ponad 10 lat. Z jednej strony oddelegowanie obowiązków związanych z zasobami ludzkimi wpływa na obniżanie kosztów przedsiębiorstwa i poprawę efektywności danej organizacji, z drugiej strony może powodować pewną nieufność klientów do tego typu usług, w szczególności tych, które wcześniej nie miały do czynienia z usługami BPO (Business Process Outsourcing). Na zlecenie External Services, firma ConQuest Consulting przygotowała raport charakteryzujący sytuację na rynku pod kątem usług BPO oraz nastawienia polskich przedsiębiorstw w stosunku do oddelegowania części procesów organizacyjnych do zewnętrznych jednostek.