Fallstudie

Badanie rynku gastronomicznego dla Charlie Food & Friends

Stworzenie bazy restauracji oferujących jedzenie na wagę

Kostenlose Beratung Kontakt
badanie rynku

Beschreibung

Zespół ConQuest Consulting przeprowadził badanie desk research dla Charlie Food & Friends – firmy z branży gastronomicznej zajmującej się przygotowywaniem posiłków na wagę. Klient zwrócił się do nas w celu poznania swojej konkurencji. Badanie miało za zadanie ocenić słuszność obranego przez firmę kierunku rozwoju.

 

Aktivitäten

Przygotowanie raportu wymagało przeprowadzenia analizy desk research na podstawie zastanych danych wtórnych oraz materiałów własnych zlecającego. Badanie zostało uzupełnione o wywiady z pracownikami punktów gastronomicznych oferujących jedzenie na wagę, przedstawicielami firm będących operatorami punktów lub zarządcami budynków, w których punkty takie były zlokalizowane w celu zebrania poszukiwanych informacji.

 

Ergebnisse

Stworzona przez zespół ConQuest Consulting baza licząca 150 punktów gastronomicznych oraz 70 punktów należących do jednej z sieci hipermarketów w Polsce była źródłem informacji wspomagających proces podjęcia istotnych decyzji na poziomie strategicznym. Przeprowadzona analiza potwierdziła słuszność obranego kierunku rozwoju klienta.
Jeśli znajdujesz się w podobnej sytuacji do opisanej powyżej i planujesz przeprowadzić badanie na określonej grupie docelowej – Kontaktieren Sie uns. Wspólnie ustalimy jak możemy pomóc Ci w pozyskaniu potrzebnych Twojemu biznesowi informacji!

Siehe andere Fallstudien

Pitchdeck für das Unternehmen Rent.club

Mehr sehen

Geschäftsplan für BTM Innovations Sp. z o.o.

Mehr sehen

Pitchdeck dla firmy Choicer

Mehr sehen