Fallstudie

Qualitative Studie für die polnische Bank für Stammzellen

Dowiedz się, jak pomogliśmy firmie z branży medycznej!

Kostenlose Beratung Kontakt

Usługa doradcza dla Polskiego Banku Komórek Macierzystych

Polski Bank Komórek Macierzystych zlecił naszemu zespołowi badanie białoruskiego rynku bankowania krwi pępowinowej. Finalny zakres raportu to analiza sześciu obszarów najbliższego otoczenie firmy oraz badanie jakościowe przeprowadzone na przedstawicielach publicznych instytucji na Białorusi.

Welche Aktivitäten waren in dem Projekt enthalten?

Dzięki naszej szerokiej sieci partnerskiej udało nam się przeprowadzić wywiady eksperckie z przedstawicielami instytucji publicznych na Białorusi. Możliwość rozmowy i zadania pytań osobą, które obecnie pracują na badanym rynku, pozwoliła na poznanie rynkowych insightów, trendów czy kluczowych informacji.

Rezulaty doradztwa dla Polskiego Banku Komórek Macierzystych

Pozyskane przez nas informacje podczas licznych rozmów z rynkowymi ekspertami umożliwiło szeroki pogląd na rynek bankowania krwi pępowinowej na Białorusi. Selekcja najistotniejszych i najczęściej powtarzających się elementów w wypowiedziach badanych, przyczyniła się do poznania najważniejszych rynkowych informacji.

Wenn auch Ihr Unternehmen Unterstützung im Internationalisierungsprozess benötigt, Wir bitten Sie, das folgende Formular auszufüllenund wir werden Ihnen gerne zeigen, wie wir Ihnen helfen können!

Kontaktieren Sie uns und sehen Sie, wie wir Ihnen helfen können!  Ich akzeptiere Vorschriften*


  Senden Sie

  Siehe andere Fallstudien

  Pitchdeck für Choicer

  Mehr sehen

  Projekt-Outsourcing für Movens Advisory

  Mehr sehen

  Catering-Marktforschung für Charlie Food & Friends

  Mehr sehen