Blog

Modelo Altman: una herramienta para analizar la salud financiera de una empresa

W czasach o zwiększonej niepewności i trudnej sytuacji gospodarczej, ocena płynności oraz zbadanie ryzyka związanego z niewypłacalnością firm są kluczowymi elementami zarządzania przedsiębiorstwem. Model Altmana to jedno z narzędzi pozwalających na przeprowadzenie wspomnianej analizy. Wykorzystywane jest przez banki, instytucje finansowe i ratingowe, audytorów, a także inwestorów na całym świecie.

Leer el artículo