Fallstudie

Projekt-Outsourcing für Movens Advisory

Na zlecenie firmy Movens Advisory zespół ConQuest Consulting opracował raport zawierający analizę konkurencji w obszarze prezentów dedykowanych na rynku niemieckim.

Kostenlose Beratung Kontakt
Projekt-Outsourcing für Movens Advisory

Aktivitäten

Badanie obejmowało pozyskanie oraz analizę informacji na temat szerokości i głębokości portfolio produktowych największych przedsiębiorstw na analizowanym rynku, oferowanych cen i usług dodatkowych oraz doświadczeń konsumenckich. Na opracowanie składały się analiza dostępnych informacji ilościowych i jakościowych w zakresie oferty produktowej, analiza strategii cenowej, analiza dodatkowych usług oraz customer experience, analiza danych zastanych. Na podstawie uzyskanych informacji zespół projektowy przedstawił wnioski i stworzył rekomendację.

Ergebnisse

Dostarczony materiał zawierał kompleksową realizację punktów oferty projektowej. Współpraca zakończyła się wystawieniem przez firmę Movens Capital Sp. z o.o. referencji dla zespołu ConQuest Consulting.

Siehe andere Fallstudien

Badanie ankietowe dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Mehr sehen

Projekt-Outsourcing für Movens Advisory

Mehr sehen

Akquisition von Geschäftspartnern für Bielenda

Mehr sehen