Fallstudie

Unterstützung der internationalen Expansion von BookBeat AB

Badanie polskiego rynku ebooków, audiobooków i e-commerce

Kostenlose Beratung Kontakt
e-book

Beschreibung

Zespół ConQuest Consulting w okresie dwóch miesięcy na zlecenie szwedzkiej firmy BookBeat AB – platformy streamingowej audiobooków przeprowadził analizę polskiego rynku ebooków, audiobooków i e-commerce. Spółka zgłosiła się do nas, ponieważ potrzebowała wsparcia w poznaniu firm oferujących podobne usługi na nowym rynku chcąc przeprowadzić ekspansję zagraniczną.

 

Aktivitäten

Zakres projektu dotyczył analizy rynku i konkurencji, w oparciu o komercyjne bazy danych oraz opracowanie własne. Ponadto, w celu poznania potrzeb polskich konsumentów przeprowadzono badanie CAWI na 3 różnych grupach docelowych. Jest to technika zbierania informacji w ilościowych badaniach rynku i opinii publicznej, w której respondent jest proszony o wypełnienie ankiety w formie elektronicznej. Wielkość próby badawczej w całym badaniu wyniosła 923 osoby co pozwoliło na dokładne poznanie potrzeb konsumenckich. Przygotowanie raportu wymagało dokładnego opracowania danych wtórnych oraz pierwotnych co pozwoliło na dostarczenie firmie BookBeat cennych insight-ów konsumenckich.

 

Ergebnisse

Uzyskane rezultaty pomogły firmie BookBeat AB w zrozumieniu polskiego rynku ebooków, audiobooków i e-commerce. Firma dzięki naszemu wsparciu z sukcesem weszła na rodzimy rynek otwierając polski oddział firmy i cały czas rozwija na nim swoją działalność coraz mocniej promując swoje produkty.
Jeśli znajdujesz się w podobnej sytuacji do opisanej powyżej i planujesz przeprowadzić badanie na określonej grupie respondentów, poznać ich opinię na dany temat lub wejść na nowy rynek – Kontaktieren Sie uns. Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, wie wir Ihnen helfen können, die Informationen zu erhalten, die Ihr Unternehmen benötigt!

Siehe andere Fallstudien

Untersuchung der Markenbekanntheit für Donaldson Polska

Mehr sehen

Stickstoffdünger-Marktanalyse für Genezis Trade

Mehr sehen

Werbebericht für Forc.ee

Mehr sehen

Dateipfad: /home/conquest/ftp/demo/wp-content/themes/conquest/single-case-study.php