Case study

Wsparcie w ekspansji zagranicznej firmy BookBeat AB

Badanie polskiego rynku ebooków, audiobooków i e-commerce

Darmowa konsultacja Kontakt
e-book

Opis

Zespół ConQuest Consulting w okresie dwóch miesięcy na zlecenie szwedzkiej firmy BookBeat AB – platformy streamingowej audiobooków przeprowadził analizę polskiego rynku ebooków, audiobooków i e-commerce. Spółka zgłosiła się do nas, ponieważ potrzebowała wsparcia w poznaniu firm oferujących podobne usługi na nowym rynku chcąc przeprowadzić ekspansję zagraniczną.

 

Działania

Zakres projektu dotyczył analizy rynku i konkurencji, w oparciu o komercyjne bazy danych oraz opracowanie własne. Ponadto, w celu poznania potrzeb polskich konsumentów przeprowadzono badanie CAWI na 3 różnych grupach docelowych. Jest to technika zbierania informacji w ilościowych badaniach rynku i opinii publicznej, w której respondent jest proszony o wypełnienie ankiety w formie elektronicznej. Wielkość próby badawczej w całym badaniu wyniosła 923 osoby co pozwoliło na dokładne poznanie potrzeb konsumenckich. Przygotowanie raportu wymagało dokładnego opracowania danych wtórnych oraz pierwotnych co pozwoliło na dostarczenie firmie BookBeat cennych insight-ów konsumenckich.

 

Rezultaty

Uzyskane rezultaty pomogły firmie BookBeat AB w zrozumieniu polskiego rynku ebooków, audiobooków i e-commerce. Firma dzięki naszemu wsparciu z sukcesem weszła na rodzimy rynek otwierając polski oddział firmy i cały czas rozwija na nim swoją działalność coraz mocniej promując swoje produkty.
Jeśli znajdujesz się w podobnej sytuacji do opisanej powyżej i planujesz przeprowadzić badanie na określonej grupie respondentów, poznać ich opinię na dany temat lub wejść na nowy rynek – skontaktuj się z nami. Wspólnie ustalimy jak możemy pomóc Ci w pozyskaniu potrzebnych Twojemu biznesowi informacji!

Zobacz inne case studies

Analiza polskiego rynku usług w chmurze dla firmy Sharp Poland

Zobacz więcej

Badanie ilościowe i jakościowe dla AGH

Zobacz więcej

Pitch deck dla firmy Rent.club

Zobacz więcej

File Path: /home/conquest/ftp/demo/wp-content/themes/conquest/single-case-study.php