Oferta

Analiza rynku

Potrzebujesz odpowiedniego wsparcia informacyjnego lub weryfikacji danych i analiz, aby podjąć decyzję strategiczną? Planujesz ekspansję międzynarodową? A może chcesz zbadać, który rynek jest najbardziej perspektywiczny? Analiza rynku może pomóc Ci w znalezieniu odpowiedzi na te pytania!

Darmowa konsultacja Kontakt

Wartość
rynku

Identyfikacja
trendów

Prognozy
zmian

Segmentacja
rynku

Czym jest analiza rynku?

Analiza rynku polega na zbieraniu, analizowaniu oraz interpretowaniu informacji o procesach zachodzących na rynku. W jej trakcie przeprowadzane są liczne obliczenia i estymacje mające na celu oszacowanie wartości i wielkości rynku, podejmowane są działania identyfikujące obecne trendy oraz prowadzone badania desk research określające jego potencjał.

Czym charakteryzuje się analiza rynku ConQuest Consulting?

Po pozytywnym przejściu procesu sprzedażowego skontaktuje się z Tobą specjalnie przydzielony Project Manager, który będzie odpowiedzialny za prawidłowy przebieg projektu oraz współpracę.

 1. W pierwszej kolejności odbędą się konsultacje menedżerskie, podczas których Project Manager, wraz z dedykowanym zespołem projektowym, będzie starał się w jak największym stopniu zbadać potrzeby Twojego biznesu, tak aby efekt finalny jak najbardziej Cię zadowolił oraz stanowił rzetelną bazę do podejmowania decyzji strategicznych.
 2. Drugim etapem będzie tzw. badanie desk research, w ramach którego nasi konsultanci zbiorą najważniejsze dane rynkowe oraz przeprowadzą na ich podstawie dogłębne analizy. Na podstawie tych informacji przygotowany zostanie raport, który dostarczy Ci najważniejszych informacji o rynku. Podczas prac projektowych zespół będzie korzystał z następujących źródeł informacji:
  • komercyjne bazy danych,
  • artykuły branżowe,
  • stron internetowych firm działających na wybranym rynku,
  • stron internetowych polskich instytucji rządowych
  • oraz wiele innych.
 3. Po sfinalizowaniu materiału całość zostanie Ci zaprezentowana podczas spotkania podsumowującego prace projektowe. Odpowiemy wówczas na Twoje wszelkie pytania! Na podstawie zebranych informacji i przeprowadzonych analiz otrzymasz od nas komplet rekomendacji, które pomogły już setkom naszych klientów.

W czym pomoże Ci analiza rynku?

Wykonując analizę rynku jesteśmy w stanie dostarczyć Ci informacji i danych o realnej sytuacji na rynku, na podstawie których będziesz mógł podjąć kluczowe decyzje strategiczne w zakresie rozwoju działalności. Jej przeprowadzenie umożliwi Ci poznanie specyfiki danego sektora poprzez pozyskanie kompleksowej i obiektywnej wiedzy o ogólnej sytuacji występującej na rynku lub o jego wybranych aspektach. W czym wobec tego m.in. pomoże Ci analiza rynku?

 • W identyfikacji najbardziej perspektywicznych rynków;
 • W rozpoznaniu atrakcyjnych nisz rynkowych;
 • W minimalizacji ryzyka podjęcia błędnych decyzji biznesowych;
 • W identyfikacji trendów i najlepszych praktyk rynkowych;<
 • W określeniu potencjalnych barier i formalnych ograniczeń;
 • W efektywniejszym działaniu na aktualnym rynku, dzięki otrzymanym inside’om rynkowym.

Badanie rynku przeprowadzone w synergii z analizą konkurencji oraz oparte o badania jakościowe lub ilościowe jest silnym źródłem dostarczającym pełen komplet informacji o sektorze, jego potencjale i występującej na nim sytuacji.

Dlaczego warto wybrać analizę rynku ConQuest Consulting?

Analiza rynku dla firmy Decathlon i Analiza rynku dla firmy Kearney.

Specjalizujemy się w estymacja i obliczaniu wielkości i wartości rynków, prognozowania ich rozwoju oraz identyfikowaniu występujących na nich trendach. Nasze wieloletnie doświadczenie sprawia, że jesteśmy w stanie dostarczyć informacji nawet o najbardziej niszowych sektorach.

Umów się na bezpłatną konsultację, chętnie opowiemy, w jaki sposób możemy pomóc Ci w podejmowaniu decyzji strategicznych!

Rezultaty

Oszacowanie przeszłych, obecnych oraz prognozowanych wartości i wielkości rynku

Identyfikacja trendów i najlepszych praktyk rynkowych

Określenie szans oraz ryzyk związanych z wejściem

Identyfikacja czynników sukcesu w Twojej branży

Określenie perspektyw rozwoju

Określenie pozycji Twojego przedsiębiorstwa na rynku

Identyfikacja potencjalnych barier i formalnych ograniczeń

Opracowanie wniosków i rekomendacji

Działania

Analiza komercyjnych baz danych (m.in. Statista, EMIS)

Przeprowadzenie analizy desk research wybranych źródeł

Analiza trendów i kluczowych wydarzeń na rynku

Przeprowadzenie wywiadów jakościowych z ekspertami

Kontakt z instytucjami branżowymi

Selekcja potencjalnych partnerów

Interpretacja pozyskanych danych finansowych i rynkowych

Zobacz nasze case study

Dowiedz się jak dokładniej przebiega analiza rynku na przykładach realizowanych przez nas projektów

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Kontakt