Oferta

Analiza rynku

Kompleksowe analizy rynku pomagają naszym Klientom podjąć decyzje strategiczne oraz zwiększyć swój udział w branży.

Darmowa konsultacja Kontakt

Wartość
rynku

Identyfikacja
trendów

Prognozy
zmian

Segmentacja
rynku

Jesteśmy w stanie precyzyjnie określić wartość rynku, panujące na nim trendy, bariery wejścia oraz jego potencjalny rozwój. Dzięki analizie dowiesz się, jakie czynniki zewnętrzne wpływają na aktualną sytuację w branży.

Poza podstawowymi danymi rynkowymi takimi jak jego wartość, panujące trendy czy bariery wejścia, nasze raporty zawierają analizy, na podstawie których będziesz w stanie podjąć najlepsze decyzje. Nasi konsultanci na co dzień wykorzystują narzędzia takie jak SWOT, analiza 5 sił Portera czy Macierz BCG, by obiektywnie rekomendować działania naszym Klientom.

To tylko przykładowe narzędzia analizy projektowej, z których korzystamy. Nasz zespół wybierze te, które będą najbardziej adekwatne do Twojej sytuacji lub stworzy spersonalizowany framework czy wskaźnik. Ponadto w zależności od wymagań możemy przeprowadzić dedykowane badania ilościowe oraz jakościowe na potencjalnych klientach, co pozwala na lepsze dostosowanie produktu/usługi do rynku.

Działania

Analiza komercyjnych baz danych (m.in. Statista, EMIS)

Przeprowadzenie wywiadów jakościowych z ekspertami

Kontakt z instytucjami branżowymi

Selekcja potencjalnych partnerów

Interpretacja zastanych danych finansowych i rynkowych

Rezultaty

Pozyskanie informacji na temat badanych rynków

Identyfikacja trendów i praktyk rynkowych

Określenie szans oraz ryzyk związanych z wejściem

Identyfikacja najefektywniejszych rozwiązań

Opracowanie wniosków i rekomendacji

Na jakie pytania odpowiada analiza rynku?

W którym państwie perspektywy rozwoju są najlepsze?

Jak nadążać za zmieniającymi się trendami?

Jakie są czynniki sukcesu w twojej branży?

Jaka jest pozycja twojego przedsiębiorstwa?

Czym charakteryzuje się twój rynek?

Co wpływa na wartości rynku?

Zobacz nasze case study

Dowiedz się jak dokładniej przebiega analiza rynku na przykładach realizowanych przez nas projektów

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Kontakt