Case study

Analiza rynku wydawniczego dla firmy Nowa Era

Analiza potencjału oferty wskazanego podmiotu na tle polskiego rynku edukacji przedszkolnej.

Bezpłatna konsultacja Kontakt

Usługa doradcza dla firmy Nowa Era

Zespół ConQuest Consulting w trakcie 2 miesięcy przygotował raport oceniający potencjał oferty firmy Nowa Era Sp. z o.o. na tle polskiego rynku edukacji przedszkolnej. Największe w Polsce wydawnictwo edukacyjne zgłosiło się do nas, by lepiej poznać konkurencję na tym sektorze rynkowym.

Jakie działania wchodziły w zakres projektu?

Przygotowanie raportu wymagało dokładnego opracowania danych wtórnych i pierwotnych, które zostały zebrane przez nas w początkowej fazie projektu. Badanie obejmowało analizę rynku edukacji przedszkolnej z analizą demograficzną polskiego społeczeństwa oraz analizą prawną. W ramach działań zespół projektowy przeanalizował oferty innych podmiotów działających na rynku, by wyznaczyć braki w ofercie Klienta. Ważnym elementem raportu był model finansowy, który zawierał szczegółową analizę kosztów i przychodów z działalności na przestrzeni lat. Całość uzupełniła analiza SWOT, na podstawie której zbadaliśmy mocne i słabe strony oferty Klienta i na tej podstawie sporządziliśmy rekomendacje.

Rezultaty doradztwa dla firmy Nowa Era

Efekty naszych prac pomogły firmie Nowa Era podjąć decyzje dotyczące nowej oferty podręczników skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym. Dodatkowo stworzony przez nas model finansowy umożliwił firmie ocenę możliwości uzyskania zakładanej rentowności.

Jeśli chcesz lepiej poznać konkurencję w swoim sektorze i określić słabe strony swojej oferty, zbadać preferencje potencjalnych klientów na rynku lub poszerzyć grupę docelową dla swoich usług – skontaktuj się z nami!

Zapisz się na darmową konsultację!  Akceptuję regulamin*


  Wyślij

  Zobacz inne case studies

  Analiza rynku smarchwatch’y we Włoszech

  Zobacz więcej

  Strategia marketingowa dla Aprosystem Sp. z o.o.

  Zobacz więcej

  Biznesplan dla BTM Innovations Sp. z o.o.

  Zobacz więcej