Case study

Analiza rynku – Kearney

Analiza rynku energetycznego w Polsce

Darmowa konsultacja Kontakt
Analiza rynku - Kearney

Opis

W dniach 31.11-2.12.2017 roku zespół ConQuest Consulting na zlecenie firmy A.T. Kearney Sp. z o.o. zrealizował projekt w postaci wykonania badania Desk Research obejmującego analizę informacji dotyczących wybranych spółek.

Działania

Badanie Desk Research obejmowało 8 spółek z branży energetycznej, które były analizowane pod kątem 19 cech, m.in. zakresu działalności, realizacji projektów lub wygranych przetargów publicznych. Projekt polegał na dogłębnej analizie danych zastanych z różnych źródeł. Przeprowadzona analiza pozwoliła na realizacje dalszych etapów.

Rezultaty

Zespół ConQuest Consulting zrealizował zadanie terminowo oraz zgodnie z początkowymi założeniami. Warto podkreślić szybką realizację zleconego projektu, a współpraca przebiegała bezproblemowo, co świadczy o profesjonalnym podejściu do klienta.

Zobacz inne case studies

Strategia wejścia na rynek dla firmy Naturo

Zobacz więcej

Analiza potencjału aplikacji do carsharingu peer-to-peer

Zobacz więcej

Analiza obiegu informacji dla PKP S.A.

Zobacz więcej

File Path: /home/conquest/ftp/demo/wp-content/themes/conquest/single-case-study.php