Narzędzia wspomagające pracę zdalną w firmie – część 3/3

Organizując pracę zdalną, należy mieć na uwadze cele, potrzeby, zobowiązania oraz zasoby organizacji, jak i pracowników. O tym, jak zarządzać i dzielić obowiązki oraz jak zdalnie pracować nad jednym plikiem w czasie rzeczywistym pisaliśmy w poprzednich częściach serii: Narzędzia wspomagające pracę zdalną w firmie. W ostatnim artykule przedstawione zostaną rozwiązania, które mogą pomóc w komunikowaniu…

Więcej

Narzędzia wspomagające pracę zdalną w firmie – część 2/3

W części drugiej serii Narzędzia wspomagające pracę zdalną w firmie przedstawimy przykładowe programy, dzięki którym możliwa jest praca z współpracownikami nad jednym dokumentem w czasie rzeczywistym i bez wychodzenia z domu. Pozostałe opisane rozwiązania mogą pomóc natomiast w efektywnym prowadzeniu projektu i wymianie dokumentami. 1. Współdziałanie w czasie rzeczywistym sposobem na pracę zdalną W pracy zdalnej…

Więcej

Narzędzia wspomagające pracę zdalną w firmie – część 1/3

W ciągu ostatniego tygodnia przedsiębiorcy oraz korporacje działające na świecie zmieniły codzienny model funkcjonowania, wdrażając pracę zdalną. Choć taki model pracy jest dobrze znany, to jeszcze nigdy nie wykorzystywano go na taką skalę. To z kolei wiązać się może ze spadkiem efektywności. Aby temu zapobiec, warto skorzystać ze sprawdzonych narzędzi, które pomogą zoptymalizować efekty działań…

Więcej

Zrozumienie algorytmów w social media kluczem skutecznej reklamy

Powstanie oraz wzrost popularności mediów społecznościowych zrewolucjonizowały możliwości promowania swoich produktów bądź usług. Kiedyś podstawowym źródłem reklamy była telewizja, radio, czy billboardy. Niezaprzeczalną wadą tych rozwiązań jest wysoka cena oraz – przede wszystkim – ograniczone możliwości targetowania odbiorców naszej reklamy. Innymi słowy, media te trafiają do masowej rzeszy odbiorców, z której tylko część osób będzie…

Więcej

Ostatnia szansa na pozyskanie dotacji unijnych?

Pojęcie dotacji unijnych kojarzy nam się z dogodnym do pozyskania dodatkowym źródłem środków na ekspansję przedsiębiorstwa w zakresie rozwoju pracowników, wprowadzenia nowych technologii czy rozszerzenia działalności na zagraniczne rynki. Rzeczywistość pokazuje jednak, że uzyskanie takiego profitu dla swojej firmy wiąże się również z zobowiązaniami. Beneficjent musi się z nich wywiązać, aby pieniądze nie zostały mu…

Więcej

Atrakcyjność sektora w gospodarce – 5 sił Portera i macierz McKinseya

Coraz większe możliwości ekspansji wywołały wzmożone zainteresowanie przedsiębiorstw rozwinięciem swojej działalności. Spowodowało to zwiększenie się popularności strategii dywersyfikacji pionowej. Polega ona na wejściu firmy na nowy rynek z nowymi produktami. Rezultatem tego było powstanie odpowiednich narzędzi, z pomocą których ocenić można atrakcyjność sektora, w którym planuje się działać. Pozwalają one na dogłębną analizę branży. Takimi…

Więcej

Dotacje unijne, jako możliwości rozwoju skierowane do MŚP

Małe i średnie przedsiębiorstwa stają obecnie przed wyzwaniami związanymi z ekspansją i dalszym rozwojem, nie tylko na rodzimych, ale także na zagranicznych rynkach. Przygotowanie oferty pod specyficzną grupę docelową, odświeżenie gamy produktów czy rozpoczęcie biznesu poza krajem wymagają pełnej koncentracji, czasu, ale również zainwestowania dużych środków pieniężnych. Jak jednak firma, która prowadzi działalność w Polsce…

Więcej

Giełda w teorii i w praktyce

Giełda jest najważniejszym segmentem rynku wtórnego. Jest to miejsce wirtualnego spotkania kupujących i sprzedających instrumenty finansowe. Na tym rynku nie dochodzi jednak do kupna lub sprzedaży towarów w formie materialnej. Prowadzony obrót zalicza się bowiem do kategorii obrotu niematerialnego – funkcjonuje w postaci zapisów elektronicznych komputerowego systemu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych („KDPW”). Przede wszystkim należy…

Więcej

Trzy strategie przewagi konkurencyjnej – którą wybrać?

W dzisiejszych czasach rynki stają się coraz bardziej konkurencyjne przez stale zwiększającą się liczbę przedsiębiorstw i sukcesywnie wdrażane innowacje. Jak sprawić, żeby to właśnie nasz produkt był wybierany przez klientów chętniej niż inne? Każda firma musi obrać swoją strategię przewagi konkurencyjnej. Czym jest przewaga konkurencyjna? Przewaga konkurencyjna jest to czynnik, który sprawia, że produkt jednej…

Więcej

Społeczna odpowiedzialność w biznesie, czyli jak budować CSR

CSR to skrót od angielskiego wyrażenia corporate social responsibility, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu. Jest to idea, według której przedsiębiorstwa łączą swoją działalność i politykę organizacyjną z ochroną środowiska, interesami społecznymi i różnymi grupami interesariuszy. Celem biznesu jest nie tylko zysk, ale działania na rzecz wspólnego dobra w zakresie przekraczającym potrzeby samej organizacji. CSR odgrywa coraz większą…

Więcej

Sukces Twojego przedsiębiorstwa – zasady konstruowania biznesplanu

Planowanie jest jednym z podstawowych elementów w procesie zarządzania. Bez jasnego określenia celów przedsiębiorstwa nie są w stanie dobrze funkcjonować. Każda osoba zamierzająca prowadzić działalność gospodarczą powinna stworzyć biznesplan, w którym sprecyzowany zostanie sens istnienia przedsiębiorstwa, jego cele oraz strategie ich realizacji. Co to jest biznesplan? Biznesplan (ang. business plan) definiuje się jako kompleksowy, długoterminowy…

Więcej

4P vs 4C – czyli jak w dzisiejszych czasach korzystać z Marketing Mix

Każdy przedsiębiorca działa od zawsze w oparciu o zasady maksymalizacji zysków i minimalizacji kosztów. Są to fundamentalne zasady, na których powinna opierać się każda firma. Przy obecnej konkurencji na rynku dóbr i usług, aby to osiągnąć, niezbędna jest efektywna i wyróżniająca się na tle innych kampania marketingowa. Jak ją wykreować i na co zwrócić szczególną…

Więcej

Działania z zakresu IT wspomagające biznes

Jak zwiększyć wartość firmy? Poprzez zwielokrotnianie zysków. Co zrobić, żeby to osiągnąć? Zredukować koszty. Jak to zrobić? Automatyzując jak najwięcej procesów biznesowych. Taką prostą dedukcją dochodzimy do zagadnienia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw, procesu obejmującego coraz to liczniejszą grupę podmiotów. Przenikanie automatyzacją kolejnych obszarów działalności firm jest nieuniknionym skutkiem digitalizacji. Taki zabieg, choć niełatwy, przyczynia się do…

Więcej

Zdefiniuj najlepsze rozwiązanie problemu za pomocą analizy pola sił

W życiu przeprowadzamy wiele zmian – zarówno prywatnych, jak i biznesowych. Ich wprowadzanie rodzi często wiele pytań, a tym samym wątpliwości. Zachodzący proces nie jest schematyczny – każda modyfikacja wiąże się z innymi wyzwaniami i potrzebami. Jak zatem przygotować się do wdrażania zmian, tak aby uniknąć porażki? Jak przewidzieć, czy pomysł ma szansę zakończyć się…

Więcej

Pozycjonowanie marki, czyli jak wyróżnić swój produkt na tle konkurencji

Każda strategia rynkowa zbudowana jest na fundamentach segmentacji, wyboru rynku docelowego i pozycjonowaniu produktu. Ostatnie pojęcie oznacza akt projektowania oferty i wizerunku firmy w taki sposób, aby zajęły wyraziste miejsce w świadomości odbiorców. Działania te mają na celu ulokowanie marki w umysłach konsumentów w sposób pozwalający maksymalizować potencjalne korzyści dla firmy. Dobre pozycjonowanie tkwi w teraźniejszości oraz…

Więcej

Szef czy lider – czyli jak przewodzić zespołem, a nie tylko nim zarządzać

Szef i lider mają jedno główne zadanie – przewodzić grupie pracowników zmierzających do konkretnego celu. Wydają polecenia i kontrolują postępy w pracy. Z pozoru wydaje się, że są to synonimy określające tę samą osobę, ale czy rzeczywiście tak jest? Wykonują oni tę samą czynność, którą jest kierowanie ludźmi, lecz istnieje ogromna różnica w używanej do…

Więcej

Zarządzanie czasem – techniki, dzięki którym zaoszczędzisz kilkanaście godzin w tygodniu

Dlaczego umiejętne zarządzanie czasem jest ważne? Umiejętność zarządzania czasem w życiu każdego człowieka niezależnie od etapu, na którym się znajduje jest bardzo przydatna. Opiera się ona głównie na planowaniu i poprawianiu swojej produktywności. Umiejętność ta jest o tyle istotna, że pozwala nam być bardziej zorganizowanym i mieć więcej czasu dla siebie. Dotyczy to szczególnie Polaków, ponieważ…

Więcej

Macierz ADL – konkurencja, a dojrzałość sektora

Rozwój zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwach wymusił ciągłe poszukiwania i rozwijanie metod analizy portfelowej. Badania nad zachowaniami przedsiębiorstw i prawami rynku skierowały uwagę badaczy i menadżerów na fakt, iż czynnikiem atrakcyjności rynku jest nie tylko jego chłonność, lecz także faza cyklu życia w jakiej znajdują się wyroby oraz wzajemne relacje między nimi. Z poszukiwań tych zrodziła…

Więcej