11.02.2022

Badanie rynku – wszystko co chciałbyś wiedzieć, ale bałeś się zapytać

Kluczowe informacje:

 • Badanie rynku polega na gromadzeniu informacji dotyczących procesów, zjawisk i przyczyn ich powstania w konkretnej branży.
 • Zważywszy na horyzont czasowy, możemy wyróżnić dwa rodzaje badań rynku: analizę danych rynkowych oraz prognozowanie.
 • W zależności od , badania dzieli się na ilościowe i jakościowe.
 • Ze względu na typ analizowania danych, również wyróżniamy dwa rodzaje badań: pierwotne i wtórne.
 • Ze względu na sposób organizacji, badania dzielimy na wewnętrzne oraz zewnętrzne.
 • Ze względu na cel, wyróżnić możemy różnego rodzaju analizy. Do najważniejszych z nich należą badania eksploracyjne, badania testowe, a także inne takie jak badania cenowe.
 • Badanie rynku pomaga przedsiębiorstwom dobrze prosperować, a także daje im możliwość uzyskania swoistej przewagi nad konkurencją, prognozowania popytu, a także ustalania swoich strategii marketingowych w jak najlepszy sposób.
 • Z możliwości jakie daje badanie rynku, najczęściej korzystają istniejące już firmy, dla których znajomość danych dotyczących branży, w której działają, jest bezcenna oraz przedsiębiorstwa planujące ekspansję na nowe rynki.
 • Zarówno długość trwania każdego projektu, jak i koszt jego realizacji ustalane są indywidualnie w każdym przypadku.

Szczegóły poniżej!

W ostatnim czasie miałem przyjemność uczestniczyć w targach firm konsultingowych. Zaskoczyła mnie jednak liczba pytań, dotyczących usług oferowanych przez firmę konsultingową, w której pracuję. Wśród udzielanych przeze mnie odpowiedzi, często padało stwierdzenie, iż przeprowadzamy badania rynku.

Niestety w większości przypadków odpowiedź ta nie zadowoliła moich rozmówców. Wynikało to z faktu, że nie każda osoba zdaje sobie sprawę z tego, czym w rzeczywistości są badania rynku oraz w jaki sposób się je przeprowadza. Odpowiedzi na te pytania wymagały ode mnie długich wyjaśnień, aby moi rozmówcy zrozumieli na czym polega podstawowa działalność naszej firmy.

W związku z tym, aby umożliwić zrozumienie tego, czym jest badanie rynku szerszemu kręgowi odbiorców, postanowiłem zgromadzić najważniejsze informacje
i przedstawić je w przystępny sposób. Jednocześnie chciałem pokazać korzyści, jakie może dać przedsiębiorstwu dobrze przeprowadzona analiza rynku oraz wytłumaczyć, dlaczego tego typu badania w znacznym stopniu mogą ułatwić firmie podjęcie decyzji, odnośnie dalszego kierunku jej rozwoju.

Czym jest badanie rynku?

Badanie rynku polega na gromadzeniu informacji dotyczących procesów, zjawisk i przyczyn ich powstania w konkretnej branży. Cytując Jerzego Dietla, profesora nauk ekonomicznych, badanie rynku to „kompleks czynności doprowadzających do poznania zjawisk, czynników i procesów rynkowych, ich genezy, aktualnego kształtu i tendencji rozwojowych”. Jego celem jest pozyskanie informacji dotyczących podstawowych mechanizmów rynkowych takich jak podaż, popyt, ceny produktów/usług, ale także zachowań konkurencji działającej na danym rynku, preferencji i oczekiwań konsumentów, systemów sprzedaży czy sieci dystrybucji.

Jakie są rodzaje badań rynku?

Biorąc pod uwagę różnego rodzaju kryteria, badania rynku można podzielić ze względu na 5 aspektów, do których należą:

 • horyzont czasowy,
 • sposób pozyskiwania danych,
 • typ analizowanych danych,
 • sposób organizacji konkretnego badania,
 • cel.

Dokładniejszy podział badań, ze względu na wymienione czynniki, został przedstawiony poniżej.

Interesują Cię badania, bo planujesz wejść na nowy rynek?

Wiemy, że temat wchodzenia na nowe rynki jest niezmiernie skomplikowany. Poczynając od kwestii opłacalności samej ekspansji, a kończąc na zaplanowaniu optymalnych działań, dlatego stworzyliśmy poradnik pt. “Jak przygotować się do wejścia na nowy rynek?” dla osób, które chcą zagłębić się w ten temat.

W raporcie oprócz praktycznych wskazówek, znajdziesz także przykłady zrealizowanych przez nas projektów dla branż, takich jak geotechnika, IT, czy FMCG. Dodatkowo przeczytasz też Case Study, projektów z ostatnich miesięcy, podczas których wspieraliśmy naszych klientów we wchodzeniu na zagraniczne rynki!

Jeśli planujesz ekspansję swojego produktu/usługi na nowy rynek lub odpowiadasz za eksport, marketing, czy sprzedaż w swojej firmie, ten materiał jest dla Ciebie!

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji i praktycznych porad dotyczących skutecznej ekspansji, zachęcamy do pobrania darmowego raportu “Jak przygotować się do wejścia na nowy rynek?”.

Analiza danych a prognozowanie

Zważywszy na horyzont czasowy, możemy wyróżnić dwa rodzaje badań rynku. Pierwszym z nich jest analiza danych rynkowych, dotyczących przeszłych oraz aktualnych zjawisk. W jej wyniku pozyskiwane są wszelkie dostępne informacje za pomocą metod takich jak wywiady, wykorzystanie baz danych (np. Głównego Urzędu Statystycznego), przeprowadzenie ankiet etc. Drugim rodzajem badań jest prognozowanie, które pozwala na poznawanie trendów, a także przewidywanie przyszłej sytuacji na badanym rynku.

Badania ilościowe i jakościowe

W zależności od  , badania dzieli się na ilościowe i jakościowe. Badania ilościowe dają możliwość wnioskowania statystycznego, ponieważ są danymi liczbowymi. Pozwalają także otrzymać wiele wskaźników, które umożliwiają rozpoznanie stanu lub tendencji panujących na rynku. Badania jakościowe przeprowadzane są na mniejszych grupach respondentów niż badania ilościowe i służą one dogłębnej analizie danego zjawiska. Bazują na wywiadach, badaniach fokusowych bądź rozmowach grup fokusowych. Są one przeważnie prowadzone w celu pozyskania innych informacji niż proste dane liczbowe. Stosujemy je, aby uzyskać odpowiedzi na pytanie „dlaczego?”.

Badania pierwotne i wtórne

Ze względu na typ analizowania danych, również wyróżniamy dwa rodzaje badań: pierwotne i wtórne. Badania pierwotne polegają na zbieraniu danych, pozyskiwanych bezpośrednio na potrzeby konkretnego badania, które się wykonuje. Ich dużą zaletą jest aktualność oraz trafność (dotyczą one konkretnego, omawianego rynku).

Badania wtórne wykorzystują dane zebrane w przeszłości w różnego rodzaju opracowaniach, felietonach, esejach, wypowiedziach na forach branżowych, raportach finansowych i statystycznych a także bazach danych. Są one przeważnie mniej kosztowne ze względu na fakt, iż baz danych nie trzeba tworzyć od początku oraz (w przypadku popularnych rynków) są znacznie prostsze w pozyskaniu niż dane pierwotne.

Badania wewnętrzne i zewnętrzne

Ze względu na sposób organizacji, badania dzielimy na wewnętrzne oraz zewnętrzne. Pierwsze, polegają na wykorzystaniu informacji już zgromadzonych   dotyczących np. sytuacji finansowej lub konkurentów, co powoduje brak konieczności korzystania z danych zewnętrznych. Z kolei drugie, wykorzystują informacje pozyskane przez inne przedsiębiorstwa, bądź urzędy (np. Główny Urząd Statystyczny).

Badania w zależności od celu ich przeprowadzenia

Ze względu na cel, wyróżnić możemy różnego rodzaju analizy. Do najważniejszych z nich należą:

 • badania eksploracyjne, których celem jest identyfikacja analizowanego problemu lub zrozumienie istoty zjawiska,
 • badania testowe polegające na testowaniu np. nowych produktów,
 • inne badania, takie jak cenowe, których zadaniem jest określenie poziomu równowagi cenowej lub panele gospodarstw domowych, służące ukazaniu zmian w konsumpcji.

Po co wykonuje się badanie rynku?

Różnorodność sposobów badań rynku daje analitykom możliwość do wnioskowania na wielu płaszczyznach. Warto jednak zastanowić się, w jaki sposób omawiane badania mogę przyczynić się do rozwoju konkretnego przedsiębiorstwa.

Wprawdzie przeprowadzanie analizy rynku nie jest obowiązkiem żadnego przedsiębiorstwa, jednak w dzisiejszych czasach, przy ogromnej konkurencji na wielu rynkach, każda firma stara się pozyskać jak największą liczbę klientów. Znajomość danych na temat popytu czy konkurencji może okazać się niezbędna do tego, aby dane przedsiębiorstwo mogło dobrze prosperować.

Badanie rynku, z całą pewnością, pomaga przedsiębiorstwom osiągnąć ten cel, a także daje im możliwość uzyskania swoistej przewagi nad konkurencją, prognozowania popytu, a także ustalania swoich strategii marketingowych w jak najlepszy sposób. Z punktu widzenia rozsądnego przedsiębiorcy, badanie takie jest z całą pewnością potrzebne.

Badanie rynku - dla kogo jest przydatne?

Z możliwości jakie daje badanie rynku, najczęściej korzystają istniejące już firmy, dla których znajomość danych dotyczących branży, w której działają, jest bezcenna. Może się to także okazać przydatne dla indywidualnych inwestorów oraz nowo powstających przedsiębiorstw, które planują rozpocząć działalność. Informacje na temat barier wejścia, konkurencji czy wielkości konkretnego rynku, zdecydowanie ułatwiają firmom rozpoczęcie działalności.

Z badań korzystają również przedsiębiorstwa planujące ekspansję na nowe rynki. Znajomość takich informacji daje możliwość lepszego zaplanowania strategii marketingowych, a także może być bodźcem do szybszego wejścia na konkretny rynek. Istnieje także prawdopodobieństwo, iż tego typu analiza uchroni przedsiębiorstwo przed potencjalnymi „wpadkami”.

Doskonałym przykładem jest znana w przemyśle motoryzacyjnym firma Rolls Royce, która przy wprowadzeniu na rynek niemiecki modelu „Silver Mist”, nie sprawdziła wcześniej znaczenia słowa „mist” w tym języku. W Niemczech oznacza ono „obornik”, co w konsekwencji nie zachęcało do kupna luksusowego samochodu.

Ile trwa oraz jaka jest cena badania rynku?

Zarówno długość trwania każdego projektu, jak i koszt jego realizacji ustalane są indywidualnie w każdym przypadku. Wszystko zależy m.in. od rozpatrywanego problemu, liczby konsultantów realizujących dany projekt, a także ilości informacji, które mają zostać pozyskane. W zależności od zakresu badania, ustalany jest termin, do którego wyniki muszą być przekazane klientowi.

Badanie rynku zależy także od czynników, takich jak wielkość projektu czy dostępność danych. Większe koszty oraz zapotrzebowanie czasu niosą za sobą badania pierwotne, a tańsze w wykonaniu badania wtórne nie zawsze są wystarczające. Często dopiero przeprowadzone osobiście wywiady pozwalają na pozyskanie niezbędnych informacji.

A więc czym tak naprawdę jest badanie rynku?

Podsumowując, aby odpowiedzieć na postawione pytanie, nie wystarczy sformułowanie krótkiej definicji, ponieważ jest to bardzo rozległy temat.

Z pewnością można stwierdzić, iż jest to niezwykle pomocne działanie, m.in. dla nowo powstających firm, którym zależy na dobrym starcie. Wynika to z faktu, iż analizy rynku pomagają w zebraniu bardzo cennych informacji, które mogą ułatwić zdobycie przewagi konkurencyjnej. Przedsiębiorstwa, chcące działać na istniejących już rynkach, potrzebują informacji i danych, które uzyskiwane są właśnie poprzez badania rynku.

Mikołaj Kurkierewicz

Zobacz inne wpisy

Badania rynku przykłady
Analiza rynku

Jak zrobić badanie rynku? Proste porady

Zobacz więcej
Analiza konkurencji

Macierz ADL – konkurencja, a dojrzałość sektora

Zobacz więcej
badanie ilosciowe
Gospodarka

Dlaczego Warto Dobrze Przygotować Swój Biznesplan?

Zobacz więcej