09.03.2021

Dlaczego Warto Skorzystać Z Doradztwa Biznesowego?

Podstawowym założeniem firm konsultingowych jest udzielanie fachowych porad mających na celu wspomóc organizację, która zdecydowała się na skorzystanie z tego rodzaju usługi. Konsultanci podczas pracy wykorzystują zgromadzone materiały w celu analizy wybranej sytuacji. Dzięki temu wartością dodaną staje się wiedza i materiały przygotowane przez pracowników, za które firma jest skłonna zapłacić. Jak wynika z badania przeprowadzonego w 2019 roku przez fundację Prospekt na 105 polskich przedsiębiorcach, ponad 70% z nich zadeklarowało, że napotkali problemy, których nie byli w stanie rozwiązać bez pomocy firmy zewnętrznej. Kolejną największą popularnością cieszyła się odpowiedź wskazująca na to, że dzięki firmie doradczej możliwe jest nowe spojrzenie na dane, które analizuje usługobiorca.

Gdzie konsultingu jest najwięcej?

Złożoność wybranych sektorów rynku oraz chęć zaoszczędzenia czasu wpływają na to, że zakres działalności firm doradczych jest szeroki. Można wyróżnić projekty, które polskich przedsiębiorców interesują najbardziej. Są to:

  • Strategia funkcjonowania firmy na przyszłe lata
  • Ekspansja na nowe rynki
  • Implementacja nowego produktu
  • Poprawa efektywności w wybranym obszarze wewnątrz organizacji
  • Optymalizacja kosztów i procesów w firmie
  • Doradztwo podatkowe oraz prawne
  • Wsparcie działań marketingowych

 

Przyglądając się natomiast sytuacji w skali globalnej, rynek doradztwa biznesowego osiągnął wartość 250 mld USD w 2019 roku, a jedną z dziedzin, która wyjątkowo zyskuje na popularności w zakresie korzystania z tego rodzaju usług, jest sektor IT. Poprzez wzmożoną digitalizację w skali lokalnej czy światowej jasnym staje się, że aby zaklasyfikować się jako realnie konkurencyjny podmiot w zakresie nowych technologii, niezbędna jest elastyczność rynkowa, którą rozwinąć pomagają firmy doradcze.

Polski rynek doradczy

Ponad 2 mln przedsiębiorstw w Polsce to małe i średnie firmy stanowiące znaczącą większość wszystkich lokalnych działalności gospodarczych. Zatem w odpowiedzi na zapotrzebowania rynku, obecnie istnieje możliwość znalezienia wyspecjalizowanego doradcy z niemalże każdej dziedziny. Poprzez konsulting możliwa jest realizacja profesjonalnego projektu mimo braku własnego sztabu specjalistów. Ponadto taka usługa wnosi dodatkową wiedzę i praktyki podobne do tych stosowanych w globalnych korporacjach. Dzięki temu, że podejście do klienta jest mocno indywidualne ze względu na oddzielnie wydzieloną siłę roboczą do zadań, ryzyko biznesowe jest silnie zminimalizowane.

Czas to pieniądz

Po wynajęciu firmy zewnętrznej do realizacji zadań, które pochłaniały dużą część czasu pracy ze względu na ich złożoność, pojawia się możliwość pracy nad innymi, naglącymi aspektami. Należy potraktować to jako przeciwdziałanie temu, aby procesy w firmie były spowolnione kosztem problematycznego aspektu. W toku ewolucji działań na rzecz innowacji w firmach udowodniono, że czynniki blokujące, bądź spowalniające działania w przedsiębiorstwie wpływają negatywnie na synergie oddziałów wewnątrz organizacji. Zatem jeśli pojawi się taka potrzeba, warto skorzystać z wiedzy specjalistycznej z zewnątrz.

Ranga korzyści

Doradztwo w pewien sposób odzwierciedla, jak klienci i rynek definiują strategię dla firm w pojęciu ogólnym. Oferuje ono dodatkowe racjonalno-analityczne spojrzenie, gdzie problem staje się wraz z podjęciem tej usługi mniejszy. Na lokalnym rynku konkurencja między przedsiębiorstwami zaostrza się i dotyczy to większości znanych nam sektorów. Zatem każda napotkana przeszkoda wymaga podjęcia odpowiednich kroków i jeżeli jedną z nich miałby być wyspecjalizowany kapitał ludzki z zewnątrz, to warto wziąć taką alternatywę pod uwagę.

Weronika Szafraniec

Zobacz inne wpisy

Innowacje

Dlaczego warto wdrożyć rozwiązania AI w małej firmie?

Zobacz więcej
Czy warto być przedsiębiorcą? Rynek małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Gospodarka

Czy Warto Być Przedsiębiorcą? Rynek Małych i Średnich Przedsiębiorstw W Polsce

Zobacz więcej
katastrofa w gospodarce
Gospodarka

Jak katastrofy naturalne wpływają na gospodarkę?

Zobacz więcej