Oferta

Analiza finansowa

Zmagasz się z rosnącymi wydatkami, które ograniczają Twoje zyski i wzrost firmy? Potrzebujesz większej kontroli nad kosztami? Chcesz poprawić efektywność operacyjną, zwiększyć płynność finansową i umocnić pozycję swojego przedsiębiorstwa na rynku? Dogłębna analiza finansowa Twojej firmy, interaktywny Management Dashboard oraz optymalizacja kosztowa pozwolą na osiągnięcie Twoich celów.

Darmowa konsultacja Kontakt
Analiza struktury i dynamiki
Analiza wskaźnikowa
Management Dashboard w PowerBI
Optymalizacja kosztów

Rozumiemy Twoje potrzeby

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, efektywne zarządzanie kosztami jest kluczowe dla utrzymania konkurencyjności. Pracując na co dzień z naszymi klientami dostrzegamy, że w obecnej, niepewnej sytuacji makroekonomicznej, coraz częściej zmagają się oni z problemem znaczącego wzrostu kosztów działalności, co skutkuje spadkiem rentowności i mniejszymi możliwościami inwestycyjnymi w rozwój przedsiębiorstwa. Wymykające się spod kontroli wzrosty wydatków stanowią bardzo duże zagrożenie dla przyszłości firmy, stąd niezwykle istotne jest ich stałe monitorowanie i optymalizacja.

Czym jest analiza finansowa i jak przebiega projekt?

Pierwszym krokiem jest analiza pionowa (struktury) i pozioma (dynamiki) danych finansowych Twojej firmy. Podczas tego etapu zajmujemy się analizą bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych. Następnie przeprowadzamy analizę wskaźnikową, w skład której wchodzą analizy rentowności, płynności, efektywności czy zadłużenia. Dodatkowo, możemy przeprowadzić również analizę upadłości oraz wycenę przedsiębiorstwa metodą DCF.

Kolejnym etapem jest szczegółowa analiza kosztów i przychodów z podziałem na ich rodzaje i miejsce powstawania. Dokonywana jest dekompozycja kosztów oraz wyliczana marżowość poszczególnych produktów czy obszarów działalności.

Następnie tworzymy dla Ciebie spersonalizowany Management Dashboard w PowerBI, za pomocą którego będziesz mógł dokładniej niż do tej pory analizować i kontrolować dane finansowe i sprzedażowe swojej firmy. Narzędzie PowerBI szybko zyskuje na popularności i staje się standardem w wielu branżach, dlatego jego wdrożenie jest kluczowym krokiem, aby nie zostać w tyle za konkurencją.

Ostatnim, dodatkowym działaniem jest wskazanie obszarów działalności, w których możliwa jest redukcja kosztów. Na podstawie przeprowadzonych analiz identyfikowane są obszary, gdzie wydatki są nadmierne lub nie przynoszą oczekiwanych korzyści. Następnie wspólnie z Klientem opracowywana jest strategia optymalizacji kosztowej.

Cena i czas realizacji analizy finansowej

Projekt optymalizacji kosztowej realizowany przez naszych specjalistów może potrwać od 2 do 5 tygodni, w zależności od złożoności analiz. Natomiast koszt usługi to kilka-kilkanaście tysięcy złotych. Możliwa jest również realizacja tylko niektórych elementów z podanego zakresu.

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Kontakt