• Pon-Pt : 9:00 - 18:00

BADANIA ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE

POZNAJ RYNEK ZE STRONY KLIENTÓW!

Planujesz wejść na rynek z nowym produktem lub usługą, ale nie wiesz jakie wymagania konsumentów spełnić? Brakuje Ci wiedzy, w którą stronę pokierować działalność? Potrzebujesz spojrzeć na biznes od nowej strony? Przed podjęciem decyzji o sposobie rozwoju, powinieneś szczegółowo poznać interesujący Cię rynek od strony klienta!

Zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym istotnym elementem opracowania strategii działania jest dostosowanie swojej oferty do konsumentów. Podstawą do zrozumienia trendów panujących na rynku jest szczegółowa analiza zachowania klientów w różnych kontekstach. Analizy mogą mieć charakter jakościowy (pozwalają dogłębnie przeanalizować konkretne zjawisko) lub ilościowy (procentowa lub liczbowa skala zjawiska, identyfikacja trendów).

CO MOŻEMY ZAOFEROWAĆ W RAMACH NASZYCH USŁUG?

Badania ilościowe

Badanie ilościowe nakierowane jest na wielkość oraz skalę pewnych zjawisk, które przeprowadzane są zazwyczaj na dużych próbach badawczych. Najbardziej charakterystycznym pytaniem, na które odpowiadają badania ilościowe jest „ile?”, np.:

 • Jaka część osób z badanej grupy uważa produkt za interesujący?
 • Jaka część osób z badanej grupy preferuje nasz produkt lub usługi w porównaniu do oferty konkurencji?
 • Co należałoby poprawić, aby zwiększyć sprzedaż w badanej grupie?
 • Ile osób w interesującej nas grupie docelowej rozpoznaje daną markę?

Na powyższe pytania oraz wiele innych jesteśmy w stanie odpowiedzieć za pomocą badań ilościowych. Pozwolą nam one zbadać, jak często wśród próby badawczej występuje dane zjawisko, a otrzymane wyniki zostaną przeanalizowane i zinterpretowane przez doświadczony zespół ConQuest Consulting. Rezultaty przedstawiamy w formie raportu, zawierającego nie tylko same wyniki badań, ale również rekomendacje dla klienta.

Na podstawie analizy przeprowadzonych badań ilościowych na reprezentatywnych grupach docelowych możemy oszacować np.:

 • Atrakcyjność produktu lub usługi na tle konkurencji,
 • Preferencje konsumentów w stosunku do produktu lub usługi,
 • Częstotliwość występowania określonego zjawiska w grupie docelowej,
 • Aktualność posiadanych przez klienta informacji rynkowych,
 • Odsetek klientów czujących przywiązanie do danej marki.

Forma badania dobierana jest indywidualnie do wymogów klienta, w warunkach ścisłej współpracy na początkowych etapach projektu. Podstawowymi czynnikami wymagającymi określenia są: rodzaj realizowanego badania, jego cele oraz potrzeby oraz preferencje zleceniodawcy. Oferujemy przeprowadzenie badania przy użyciu czterech głównych kanałów dotarcia: elektroniczny, telefoniczny, pocztowy lub bezpośredni. Rzetelne badania wykonywane są za pomocą metod takich jak: ankiety online CAWI, wywiady bezpośrednie, sondaże, czy też wywiadów telefonicznych CATI.

Etapy przeprowadzania badań ilościowych przez ConQuest Consulting:

 1. Określenie celu badania dostosowanego do potrzeb klienta,
 2. Dobór próby badawczej, w celu jak najlepszego odzwierciedlenia realnej sytuacji na badanych rynkach,
 3. Przeprowadzenie rzetelnych badań za pomocą sprecyzowanych narzędzi do zbierania danych,
 4. Dogłębna analiza i interpretacja wyników z przeprowadzonego badania,
 5. Przedstawienie wyników w postaci liczbowej i opisowej
 6. Opracowanie raportu końcowego z badań w formie przystępnej dla klienta

Badania jakościowe

Badania jakościowe skierowane są na dogłębne zbadanie interesującego nas zjawiska. Działanie to ukierunkowane jest nie na określenie parametrów liczbowych, jak ma to miejsce w przypadku badań ilościowych, a na scharakteryzowaniu badanego zjawiska lub obiektu badań. Badania jakościowe pozwalają na określenie oczekiwań jednostki, pozwalają w dogłębnym i bardziej szczegółowym zrozumieniu motywów postępowania oraz jego.

Przeprowadzone przez nas działania pozwolą na dogłębną analizę problemu, co w znaczny sposób może przełożyć się na całościową działalność firm naszych klientów. Wykorzystanie technik badawczych umożliwia nam zrozumienie konkretnych zjawisk, czy też trendów na rynkach docelowych, co pozwala na optymalizację działania przedsiębiorstwa. Charakterystycznymi pytaniami, które zadawane są niewielkim próbom badawczym są „jak?”, „co?”, „gdzie?” i „dlaczego?”, np.:

 • Dlaczego woli Pan/Pani nasz produkt od oferty konkurencji?
 • Co było kluczowym czynnikiem wpływającym na Pana/Pani wybór?
 • Jakie trendy panują na interesującym rynku?
 • Jak kształtuje się poziom satysfakcji z produktów i usług?

Podczas badania jakościowego pozostawiamy respondentowi dużą wolność w wyrażaniu swoich opinii. Pozwala to nie tylko poznać pogłębione i unikalne odczucia oraz informacje, które dotyczą produktu lub usługi, ale często również umożliwia zwrócenie uwagi na pomijane wcześniej problemy. 

Dzięki wykorzystaniu pełnego potencjału badań jakościowych jesteśmy w stanie odkryć:

 • Nisze rynkowe,
 • Odczucia, opinie i motywy grupy docelowej,
 • Opinie ekspertów na interesujące nas tematy,
 • Poziom jakości obsługi klientów w punktach sprzedaży
 • Kształtujące się trendy na rynku docelowym,
 • Czynniki wpływające na sukces w przedsiębiorstwie,
 • Poziom własnych usług w stosunku do konkurencji,
 • Reakcje rynku na nowy produkt,

Badania jakościowe analogicznie do badań ilościowych można przeprowadzić na wiele różnych sposobów, których odpowiednie dobranie pozwoli na najefektywniejsze sprostanie oczekiwaniom klienta. W celu osiągnięcia jak najkorzystniejszych rezultatów możemy zagwarantować przeprowadzenie w sposób profesjonalny pogłębionych wywiadów indywidualnych (IDI) czy też telefonicznych wywiadów pogłębionych (TDI).

Etapy przeprowadzania badań ilościowych przez ConQuest Consulting:

 1. Określenie celu badania dostosowanego do potrzeb klienta,
 2. Określenie narzędzi badawczych i metodyki,
 3. Dobór próby badawczej dostosowanej do badań,
 4. Realizacja badania,
 5. Dogłębna analiza i interpretacja wyników,
 6. Wyciągnięcie wniosków i przedstawienie wyników w formie raportu dostosowanej do preferencji klienta

Każda z metod – zarówno badania jakościowe, jak i ilościowe, mają swoje unikalne atuty. Z pewnością najskuteczniejszym i najefektywniejszym sposobem badania rynku jest umiejętne połączenie obydwu metod, jednak nie zawsze istnieje taka potrzeba. Zespół ConQuest Consulting w trakcie bezpłatnych konsultacji dołoży wszelkich starań, aby ustalić, która metoda przyniesie najlepsze rezultaty spełniające Państwa potrzeby!

 

DLACZEGO CONQUEST CONSULTING?

Zrealizowaliśmy ponad 75 projektów w ramach usług badań jakościowych i ilościowych. Doświadczenie ConQuest Consulting w realizacji podobnych projektów w połączeniu z zaangażowanym zespołem i gronem ekspertów pozwoli Twojej firmie dogłębnie poznać sytuację na rynku rynku docelowym!

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak Twoja firma może efektywnie wykorzystać potencjał badań ilościowych i jakościowych, skontaktuj się z nami i umów się na bezpłatną konsultację.

wypełnij formularz - oddzwonimy