Case study

Badanie jakościowe dla Polskiego Banku Komórek Macierzystych

Dowiedz się, jak pomogliśmy firmie z branży medycznej!

Darmowa konsultacja Kontakt

Usługa doradcza dla Polskiego Banku Komórek Macierzystych

Polski Bank Komórek Macierzystych zlecił naszemu zespołowi badanie białoruskiego rynku bankowania krwi pępowinowej. Finalny zakres raportu to analiza sześciu obszarów najbliższego otoczenie firmy oraz badanie jakościowe przeprowadzone na przedstawicielach publicznych instytucji na Białorusi.

Jakie działania wchodziły w zakres projektu?

Dzięki naszej szerokiej sieci partnerskiej udało nam się przeprowadzić wywiady eksperckie z przedstawicielami instytucji publicznych na Białorusi. Możliwość rozmowy i zadania pytań osobą, które obecnie pracują na badanym rynku, pozwoliła na poznanie rynkowych insightów, trendów czy kluczowych informacji.

Rezulaty doradztwa dla Polskiego Banku Komórek Macierzystych

Pozyskane przez nas informacje podczas licznych rozmów z rynkowymi ekspertami umożliwiło szeroki pogląd na rynek bankowania krwi pępowinowej na Białorusi. Selekcja najistotniejszych i najczęściej powtarzających się elementów w wypowiedziach badanych, przyczyniła się do poznania najważniejszych rynkowych informacji.

Jeśli Twoja firma również potrzebuje wsparcia w procesie internacjonalizacji, zachęcamy do wypełnienia poniższego formularza, a chętnie przedstawimy, w jaki sposób możemy Ci pomóc!

Zobacz inne case studies

Analiza rynku smarchwatch’y we Włoszech

Zobacz więcej

Badanie ankietowe dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Zobacz więcej

Analiza polskiego rynku usług w chmurze dla firmy Sharp Poland

Zobacz więcej