Case study

Badanie jakościowe dla Polskiego Banku Komórek Macierzystych

Polski Bank Komórek Macierzystych zlecił naszemu zespołowi badanie białoruskiego rynku bankowania krwi pępowinowej. Finalny zakres raportu to analiza sześciu obszarów najbliższego otoczenie firmy oraz badanie jakościowe przeprowadzone na przedstawicielach publicznych instytucji na Białorusi.

Darmowa konsultacja Kontakt
Badanie jakościowe dla Polskiego Banku Komórek Macierzystych

Działania

Dzięki naszej szerokiej sieci partnerskiej udało nam się przeprowadzić wywiady eksperckie z przedstawicielami instytucji publicznych na Białorusi. Możliwość rozmowy i zadania pytań osobą, które obecnie pracują na badanym rynku, pozwoliła na poznanie rynkowych insightów, trendów czy kluczowych informacji.

Rezulaty

Pozyskane przez nas informacje podczas licznych rozmów z rynkowymi ekspertami umożliwiło szeroki pogląd na rynek bankowania krwi pępowinowej na Białorusi. Selekcja najistotniejszych i najczęściej powtarzających się elementów w wypowiedziach badanych, przyczyniła się do poznania najważniejszych rynkowych informacji.

Zobacz inne case studies

Ekspansja zagraniczna Knajdek Woma

Zobacz więcej

Raport promocyjny dla firmy Forc.ee

Zobacz więcej

Analiza rynku wydawniczego dla firmy Nowa Era

Zobacz więcej