Case study

Badanie świadomości marki dla firmy Donaldson Polska

Dowiedz się, jak pomogliśmy marce Donaldson dowiedzieć się więcej o swojej marce!

Darmowa konsultacja Kontakt
donaldson

Usługa doradcza dla Donaldson Polska

Na przestrzeni kilku tygodni zespół ConQuest Consulting na zlecenie firmy Donaldson Poland Sp. z o.o. zrealizował badanie ilościowe metodą PAPI, polegającą na zbieraniu danych przez ankietera z wykorzystaniem fizycznego kwestionariusza. Celem projektu było zbadanie świadomości marki przedsiębiorstwa wśród mieszkańców Brzegu Opolskiego oraz Skarbimierza, w pobliżu których znajduje się fabryka Zleceniodawcy.

Jakie działania wchodziły w zakres projektu?

Zlecony projekt obejmował stworzenie ankiety zbudowanej z kilkunastu pytań, która przeprowadzona została stacjonarnie na mieszkańcach Brzegu Opolskiego oraz Skarbimierza. Badanie zrealizowaliśmy metodą PAPI, w efekcie którego zebraliśmy 120% zakładanego początkowo celu projektowego. Uporządkowaliśmy następnie zgromadzone dane oraz zaprezentowaliśmy w formie kompleksowego raportu w .xls (Excel).

Rezultaty doradztwa dla Donaldson

Przeprowadzone przez nas badanie umożliwiło firmie Donaldson Polska poznanie opinii publicznej na temat brandu Zleceniodawcy oraz zbadania rozpoznawalności marki – jednego z najcenniejszych aktywów każdego przedsiębiorstwa – wśród mieszkańców Brzegu Opolskiego i Skarbimierza. Zebrane wyniki pozwolą Zleceniodawcy następnie na dostosowanie przyszłych działań marketingowych, tak aby mógł on skutecznie budować markę, kształtować jej pozytywny wizerunek oraz budować przewagi konkurencyjne na swoim rynku.

Jeśli znajdujesz się w podobnej sytuacji do opisanej powyżej i zbadać opinię publiczną dotyczącą Twojego brandu lub przeprowadzić inne badanie na określonej grupie respondentów, poznać ich opinię na dany temat lub zbadać preferencje konsumentów na rynku – skontaktuj się z nami. Wspólnie ustalimy, jak możemy pomóc Ci w pozyskaniu Twojemu biznesowi potrzebnych informacji!

Zobacz inne case studies

Pitch deck dla firmy Choicer

Zobacz więcej

Analiza potencjału aplikacji do carsharingu peer-to-peer

Zobacz więcej

Wsparcie w ekspansji zagranicznej firmy BookBeat AB

Zobacz więcej