Case study

Badanie ankietowe dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, uchodząca za jedną z najlepszych polskich uczelni ekonomicznych, potrzebowała wsparcia naszego zespołu, aby przyspieszyć prace projektowe oraz uzyskać obraz sytuacji rynkowej. Odpowiadając na potrzeby Zleceniodawcy zrealizowaliśmy badanie ankietowe, które pozwoliło uczelni przejść do dalszych etapów prowadzonego projektu.

Darmowa konsultacja Kontakt
Badanie ankietowe

Opis

W okresie trzech miesięcy zrealizowaliśmy badanie ankietowe dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, która uchodzi za jedną z najlepszych uczelni ekonomicznych w Polsce, a jej absolwenci osiągają liczne sukcesy zawodowe. Uczelnia zgłosiła się do nas, ponieważ potrzebowałą wsparcia zespołu ConQuest Consulting, by przyspieszyć prace projektowe oraz uzyskać szerszy pogląd na aktualną sytuację na rynku. Gdyby nie nasze wsparcie projekt wewnętrzny SGH mógłby przekroczyć zakładany czas realizacji. Respondentami przeprowadzonego badania były osoby z kadr zarządczych przedsiębiorstw na grupie 300 podmiotów, którego celem było pozyskanie informacji do badania prawdopodobieństwa upadku firm.

 

Działania

Zlecenie obejmowało stworzenie kwestionariusza badania oraz opracowanie uzyskanych wyników. W badaniu ankietowym zastosowaliśmy metodę CATI, wykorzystującą oprogramowanie, które pomagało naszemu konsultantowi podczas przeprowadzania wywiadu drogą telefoniczną, oraz metodę IDI, polegającą na rozmowie w „cztery oczy” z respondentem.

Dodatkowo przygotowaliśmy dedykowane narzędzie w arkuszu Excel agregujące i wyliczające analizowane indeksy, które pozwoliło Zleceniodawcy na łatwą interpretację pozyskanych danych.

 

 

Rezultaty

Nasze badanie ankietowe umożliwiło Szkole Głównej Handlowej w Warszawie poznanie sytuacji na rynku oraz pozyskania informacji do przeprowadzenia kalkulacji prawdopodobieństwa upadku firm. Dzięki otrzymanym wnioskom, uczelnia mogła przyspieszyć proces prowadzonych prac oraz przejść do dalszych etapów projektu.

Jeśli planujesz przeprowadzić badanie na określonej grupie respondentów, poznać ich opinię na dany temat lub zbadać preferencje konsumentów na rynku – skontaktuj się z nami. Wspólnie ustalimy jak możemy pomóc Ci w pozyskaniu potrzebnych Twojemu biznesowi informacji!

 

Zobacz inne case studies

Usługa doradcza dla branży lotniczej

Zobacz więcej

Badanie satysfakcji pasażerów dla Kolei Mazowieckich

Zobacz więcej

Raport promocyjny dla firmy Forc.ee

Zobacz więcej

File Path: /home/conquest/ftp/demo/wp-content/themes/conquest/single-case-study.php