23.08.2022

Jak bilans strategiczny może pomóc twojej firmie w podejmowaniu dalszych decyzji?

Bilans strategiczny przedsiębiorstwa, czyli jedna z metod analizy czynników sukcesu firmy, ukazuje słabe, jak i mocne strony firmy. Metoda ta bierze pod uwagę między innymi takie czynniki jak, finanse, marketing czy produkcja. Oczywiście czynników w tej analizie może występować nawet kilkaset. Główną istotą bilansu strategicznego jest systematyczna i wielokrotna analiza przedsiębiorstwa.

Czym jest bilans strategiczny?

Badanie pozycji strategicznej przedsiębiorstwa polega między innymi na określeniu jego wewnętrznego potencjału czy możliwości rozwoju w długim horyzoncie czasowym. Dokładne przeanalizowanie sytuacji przedsiębiorstwa wymaga, uciążliwych i czasochłonnych badań. Łączenie analiz finansowych, organizacyjnych i marketingowych jest trudne, dlatego metoda ta jest bardzo wymagająca do przeprowadzenia. Analiza ta jest przeprowadzana przez specjalistów, którzy są częścią badanego przedsiębiorstwa lub konsultantów z innych organizacji. Rejestrują oni wyniki w postaci punktowej w specjalnym arkuszu. Punkty te następnie pokazują potencjał strategiczny przedsiębiorstwa.

Minusem tej metody jest jednak fakt, że jest ona wymagająca zarówno czasowo jaki i finansowo. Ponadto zatrudnianie osób, specjalizujących się w badaniu tą metodą, również bardzo często jest konieczne. Bilanse te najczęściej sporządzane są podczas momentów kryzysowych. Metoda ta jest bardzo często stosowana przez firmy konsultingowe, przy czym niewykluczane są też inne metody.

Bilans strategiczny a decyzje przedsiębiorstwa

Skoro bilans strategiczny przedsiębiorstwa w głównej mierze ma na celu analizę wszystkich zasobów danej spółki i jej potencjału, to nie ma wątpliwości, że na tej podstawie można podejmować lepsze decyzje. Możliwość obiektywnej oceny działania firmy oraz umiejętności zatrudnianych przez nią pracowników, przez niezależnych konsultantów, pozwala na lepsze zrozumienie w czym nasze przedsiębiorstwo, powinno się poprawić. W przypadku analizy kompetencji pracowników, przede wszystkim bierze się pod uwagę, kwalifikacje, doświadczenie czy wydajność badanego pracownika.

Pracownicy w przedsiębiorstwach powinni nie tylko być oceniani pod względem ich umiejętności związanych z daną branżą. Obecnie coraz częściej docenia się wśród pracowników zdolności rozwiązywania problemów, czy umiejętność podejmowania decyzji.  Bilans strategiczny przedsiębiorstwa poprzez skupianie się na takich aspektach, mocno promuje pracowników, którzy nie boją się dokonywać wyborów.

Oczywiście przedsiębiorstwa mają zdywersyfikowane czynniki sukcesu, ale każde z nich musi podejmować jak najlepsze decyzje, aby w długim horyzoncie czasowym były konkurencyjne oraz rentowne. Dobrze przeprowadzony bilans strategiczny pozwala, przeanalizować te czynniki i pomaga w planowaniu i podejmowaniu decyzji, biorąc pod uwagą najważniejsze dla przedsiębiorstwa czynniki.

Etapy postępowania przy analizę bilansu strategicznego

Metodologia i etapy postępowania przy analizie bilansu strategicznego nie zawsze są takie same. Przykładowo M. Lisiński proponuje podział, który składa się z 3 etapów. Pierwszy etap to wybór określonego zbioru zasobów strategicznych. Drugi etap skupia się na ocenie działalności funkcji przedsiębiorstwa. Trzeci etap natomiast podejmuje się zidentyfikowania sił i słabości organizacji.

Pierwszy etap postępowania przy analizie bilansu strategicznego jest bardzo ważny w kontekście przeprowadzenia badania. Odpowiedni wybór zasobów czy obszarów strategicznych wskazuje nam określony zasób silnych i mocnych stron przedsiębiorstwa. Więc badając potencjał strategiczny firmy, należy wskazać nie tylko podstawowe grupy zasobów, a również funkcje działalności organizacji.

Drugi etap postępowania przy analizie bilansu strategicznego powinien skupiać się na dokładnej ocenie wcześniej wspominanych funkcji działalności przedsiębiorstwa na gruncie wcześniej wybranych zasobów. Ocena powinna opierać się na stopniach intensywności. Najczęściej jest to skala cztero- lub pięciostopniowa. Następnym krokiem w tym etapie jest posumowanie i obliczenie średniej arytmetycznej na podstawie wcześniej przyznanych punktów.

Trzeci etap ma na celu określenie zarówno słabości jaki i sił organizacji, przy pomocy opracowanej tablicy porównawczej, na której znajdują się zarówno oceny pozytywne jak i negatywne. Następnie dzięki tej tablicy jesteśmy w stanie określić ogólną ocenę-bilans przedsiębiorstwa, który pozwoli nam zdeterminować jego zmiany strategiczne oraz nakreśli nam, w którą stronę powinny iść nasze decyzje, odnośnie do przyszłej działalności przedsiębiorstwa.

Podsumowanie

Bilans strategiczny przedsiębiorstwa jest narzędziem, które pozwala nam nie tylko kompleksowo przeanalizować naszą firmę, ale i pomaga nam w podejmowaniu decyzji biznesowych skupiających swoją uwagę na poprawie działalności spółki. Dzięki takiej optymalizacji naszej firmy jesteśmy w stanie zwiększyć swoje zyski lub podnieść się z kryzysu, który nęka nasze przedsiębiorstwo. Trzeba jednak pamiętać, że jest tylko metoda oceny, z której trzeba wyciągnąć odpowiednie wnioski. Bilans strategiczny jest na tyle kompleksowym narzędziem, że jego realizacja jest bardzo wymagająca, więc należy brać pod uwagę dosyć duże koszty przeprowadzenia takiej analizy. Aby analiza ta była jakościowa, trzeba liczyć się z zatrudnieniem wysokiej klasy specjalistów, zajmujących się tą sprawą. Pamiętajmy strategia firmy to podstawa, a decyzje przez nas podejmowane mogą albo tą podstawę zaburzyć, albo ją wzmocnić.

Natalia Marchelewicz

Zobacz inne wpisy

gry
Analiza rynku

Jedno z największych przejęć w historii branży gier

Zobacz więcej
Narzędzia wspomagające pracę zdalną w firmie – część 2/3
Zarządzanie przedsiębiorstwem

Narzędzia wspomagające pracę zdalną w firmie – część 2/3

Zobacz więcej
Gospodarka

Lead sprzedażowy – jak go pozyskać?

Zobacz więcej