17.11.2023

Twoja firma dostała dofinansowanie Ścieżki SMART – co dalej?

Kluczowe informacje:

 • Dofinansowanie na rozwój firmy to jeden z najważniejszych momentów dla przedsiębiorstwa, który wymaga odpowiedniego podejścia i strategii.
 • Ścieżka SMART promuje rozwijanie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, wymagając skorzystania z jednego z dwóch głównych modułów (badania lub wdrożenie innowacji). Oferuje również dodatkowe moduły opcjonalne.
 • Jeśli reprezentujesz firmę, która otrzymała dofinansowanie m.in. w ramach internacjonalizacji, możemy Ci pomóc w przygotowaniu skutecznej strategii wejścia na rynek.
 • Internacjonalizacja przedsiębiorstwa to skomplikowany proces, który wymaga dokładnej analizy rynku, szczegółowego biznesplanu, elastycznego podejścia, dostosowania do lokalnych potrzeb rynku, a także cierpliwości.
 • Przygotowanie kompleksowej strategii ekspansji zagranicznej składa się m.in. ze starannego planowania, analizy rynku, określenia celów, zarządzania ryzykiem, zrozumienia konkurencji oraz opracowania planu marketingowego.
 • Skorzystanie z usług firm konsultingowych to perspektywa z zewnątrz, która wnosi świeże spojrzenie na sytuację. To także okazja do sprawdzenia i weryfikacji własnych założeń przez eksperta spoza organizacji. Możesz dzięki temu zaoszczędzić swój czas, energię i zasoby.
 • Stworzenie strategii wejścia na nowe rynki przez zespół konsultantów jest procesem, który może trwać od 1 do 6 miesięcy, jest uzależniony od wielu czynników, a jego koszty wahają się w zależności od zakresu analizy i potrzeb klienta.

Zapraszamy do lektury!

Dostałeś dofinansowanie, ale nie wiesz co dalej?

Otrzymanie dotacji to bez wątpienia jeden z najważniejszych etapów w rozwoju Twojej firmy, który wymaga odpowiedniej strategii i podejścia. Warto zastanowić się, jak najlepiej wykorzystać te środki, aby osiągnąć zamierzone cele. Jako eksperci, pomagający w procesie internacjonalizacji na co dzień, w tym artykule postaramy się dostarczyć Ci cennych wskazówek, które pomogą Ci skutecznie zarządzać unijnymi dofinansowaniami i osiągnąć sukces w biznesie, niezależnie od branży, w której działasz!

Nie wypełniłeś jeszcze wniosku o dofinansowanie na rozwój firmy? Zapraszamy do artykułu na naszej stronie, który wyjaśnia wszystko, co musisz wiedzieć o Programie FENG i Ścieżce SMART!

Na co wydać dofinansowanie?

Ścieżka SMART polega na rozwoju i wzmacnianiu zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, skoncentrowaniu na wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań produktowych i procesowych, jak i również promowaniu cyfryzacji i transformacji firm w duchu zrównoważonego rozwoju, wspieraniu internacjonalizacji firm oraz rozwijaniu kompetencji pracowników.

W celu lepszego zrozumienia, jak najefektywniej wykorzystać dofinansowanie z UE, przedstawiamy przykładowe projekty, na które można przeznaczyć otrzymane środki:

 1. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych.
 2. Wdrożenie wyników prac B+R.

Małe i średnie przedsiębiorstwa składając wniosek o dofinansowanie, muszą obowiązkowo uwzględnić co najmniej jeden z dwóch wyżej wymienionych modułów. Jednakże, projekt może obejmować pięć dodatkowych modułów fakultatywnych, które obejmują:

 1. Budowę lub rozbudowę infrastruktury B+R.
 2. Ochronę własności przemysłowej.
 3. Podnoszenie kompetencji kadr.
 4. Zieloną i cyfrową transformacją przedsiębiorstw.
 5. Promocję produktów na rynkach zagranicznych, czyli inaczej mówiąc internacjonalizację przedsiębiorstwa. Jest to punkt, w którym możemy Ci pomóc i dlatego, jeżeli otrzymałeś już dofinansowanie w ramach tego modułu, to dalsza część artykułu jest właśnie dla Ciebie.

Na co można przeznaczyć środki z modułu internacjonalizacji?

Moduł został stworzony w celu umożliwienia internacjonalizacji działalności Twojej firmy. Obejmuje on wsparcie procesu umiędzynarodowienia produktów, co oznacza promocję produktów za granicą pod marką Twojego przedsiębiorstwa. Dotyczy to zarówno istniejących produktów, jak i tych planowanych do opracowania lub wdrożenia w ramach projektu.

Dofinansowanie możesz przeznaczyć na:

 • pokrycie kosztów udziału w targach lub imprezach targowo-konferencyjnych (np. koszty organizacji stoiska, transportu, podróży służbowych pracowników),
 • pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników uczestniczących w zagranicznych misjach gospodarczych (np. transport, noclegi, diety),
 • usługi zewnętrzne związane z udziałem w targach, zagranicznych misjach gospodarczych oraz przyjazdowych misji gospodarczych o randze międzynarodowej,
 • usługi i opłaty związane z ochroną (oraz obroną) praw własności przemysłowej,
 • usługi doradcze w zakresie internacjonalizacji Twojego produktu.

Internacjonalizacja MŚP - jak do niej podejść?

To pytanie, które wiele małych i średnich przedsiębiorstw stawia sobie, gdy zastanawiają się nad ekspansją na międzynarodowe rynki. W dzisiejszym globalnym świecie internacjonalizacja może być kluczem do sukcesu, ale wymaga odpowiedniego podejścia i strategii. Dlatego też przyjrzymy się krok po kroku, jak MŚP mogą skutecznie rozwinąć swoją działalność za granicą, unikając błędów i osiągając sukces.

Jakie kroki należy podjąć przed samą internacjonalizacją, aby była ona sukcesem?

Po pierwsze, analiza rynku. Zanim rozpoczniesz internacjonalizację, przeprowadź dokładną analizę rynku docelowego. Zrozum kulturę, trendy rynkowe, preferencje klientów i konkurencję. Upewnij się, że istnieje popyt na Twój produkt lub usługę na tym rynku – sprawdź, czy masz tzw. Product-Market-Fit (PMF).

Po drugie, plan biznesowy. Opracuj szczegółowy biznesplan, który uwzględni cele, strategię, harmonogram i budżet. Warto również uwzględnić analizę ryzyka, w tym aspekty prawne, kulturalne i polityczne.

Po trzecie, forma internacjonalizacji. Rozważ, jaką formę chcesz przyjąć. W przypadku innowacyjnych produktów najczęstsze opcje obejmują między innymi:

 • Eksport pośredni i bezpośredni,
 • Franczyza,
 • Lokalna produkcja,
 • Licensing,
 • Sprzedaż produktów chmurowych (w branży ICT/IT),
 • Platformy e-commerce.

Wybór będzie zależał od rodzaju Twojej działalności, branży i dostępnych zasobów.

Warto także pamiętać o analizie konkurencji i określeniu, co odróżnia Twój produkt lub usługę od innych firm oraz jaka jest Twoja unikalna propozycja wartości. Tak samo istotne jest dostosowanie swojego rozwiązania do lokalnych potrzeb i preferencji. Twórz kampanie marketingowe dostosowane do kultury i języka rynku docelowego, aby uniknąć zniechęcenia się lokalnych społeczności. Dodatkowo, aby uniknąć marnowania zasobów, musisz trafiać do osób, które rzeczywiście są Twoją grupą docelową. W tym celu pomocne będzie przeprowadzenie badań konsumenckich, a następnie stworzenie buyer person.

Oczywiście należy wspomnieć, że internacjonalizacja to długoterminowy proces. Bądź cierpliwy i gotowy zainwestować czas i zasoby w rozwijanie swojej obecności na rynku międzynarodowym.

A co najważniejsze, internacjonalizacja przedsiębiorstwa to złożony proces, który wymaga staranności, analizy i elastyczności. Skorzystaj z pomocy ekspertów i doradców, którzy znają konkretne rynki międzynarodowe oraz pomagali firmom mierzącymi się z podobnymi wyzwaniami!

Jak przygotować strategię ekspansji zagranicznej?

Samo przygotowanie strategii wymaga bardzo starannego planowania oraz analizy. Częściowo pokrywa się to z krokami, które wypada podjąć przed internacjonalizacją, ale do rzeczy. Co powinna zawierać kompleksowa strategia?

 1. Określenie celów:
 • Określ, jakie cele chcesz osiągnąć dzięki ekspansji zagranicznej, np. zwiększenie przychodów, rozszerzenie geograficznego zasięgu, zdobycie nowych klientów.
 1. Analiza rynku:
 • Oceń wielkość rynku, trendy, konkurencję, regulacje, perspektywę rozwoju, najlepsze praktyki oraz bariery wejścia.
 • Zidentyfikuj potencjalne ryzyka, takie jak polityczne, ekonomiczne, prawne i kulturowe.
 • Określ pozycję swojego przedsiębiorstwa na rynku.
 1. Badanie konkurencji:
 • Zrozum konkurencję na rynku docelowym. Zbadaj ich ofertę, profil klienta, kanały sprzedaży oraz działania marketingowe i inwestycje.
 • Określ swoje unikalne przewagi konkurencyjne.
 1. Budowa strategii:
 • Opracuj plan marketingowy, uwzględniający lokalne kanały reklamy i promocji.
 • Zastanów się, jak dostosować swoje przesłanie do kulturowych oczekiwań i preferencji.
 • Przygotuj plan zarządzania ryzykiem.
 • Stwórz strategię cenową dla swojej usługi lub produktu
 • Upewnij się, że masz odpowiednią infrastrukturę logistyczną i łańcuch dostaw, aby obsłużyć rynek zagraniczny.

Pamiętaj, że nie jesteś zdany sam na siebie! Warto również skonsultować się z ekspertami w dziedzinie ekspansji zagranicznych oraz doradcami, aby uniknąć potencjalnych błędów i zwiększyć szanse na sukces na rynku zagranicznym.

Zastanawiasz się, czy potrzebujesz pomocy firmy doradczej?

Wyobraź sobie, że jesteś przed wielkim polem pełnym potencjalnych skarbów, ale każdy z nich jest ukryty pod warstwą ziemi i potrzebujesz odpowiednich narzędzi, aby je wydobyć. Jak możesz znaleźć te skarby i skutecznie je wydobyć? To jest moment, w którym firma konsultingowa może okazać się zbawiennym partnerem.

Firmy konsultingowe to nic innego jak eksperci w dziedzinie wydobywania ukrytych skarbów. Posiadają oni narzędzia, techniki i doświadczenie niezbędne do dokładnego zlokalizowania i wydobywania potencjalnych zasobów. Dzięki nim możemy unikać niewłaściwych kroków, które mogłyby zaszkodzić procesowi wydobywania.

Konsultanci nie tylko pomagają w odnalezieniu ukrytych bogactw, ale również pomagają nam w optymalizacji procesów. Dzięki swojemu doświadczeniu w pracy z innymi firmami, znają najlepsze praktyki i strategie, które pomagają osiągnąć sukces. To, co dla nas może być wyzwaniem, dla nich jest codziennością.

Warto również podkreślić, że korzystając z usług firm konsultingowych, oszczędzamy nie tylko czas, ale również energię i zasoby. Możemy skorzystać z wiedzy i umiejętności ekspertów, co pozwoli nam skoncentrować się na naszych głównych celach i dziedzinach działalności. To jak wynajęcie doświadczonego górnika, który zna się na wydobywaniu skarbów, podczas gdy my możemy zajmować się ich wykorzystaniem w pełni.

Jak wygląda usługa doradcza z dofinansowań?

Zakres takiego projektu może się bardzo różnić, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, tego czym się zajmuje oraz jakie dokładnie ma potrzeby. Dla jednej firmy, może to być tylko analiza rynku lub konkurencji, dla drugiej sama strategia wejścia, a dla trzeciej opracowanie analizy, strategii, a także pomoc w jej wdrożeniu w życie.

Zdecydowałem/am się na projekt. Co dalej?

Po decyzji o skorzystaniu z usług doradczych ConQuest Consulting skontaktuje się z Tobą Project Manager odpowiedzialny za poprowadzenie projektu, w celu umówienia konsultacji menadżerskich. Posłużą one do wypracowania jasnych celów projektowych oraz wybrania najbardziej odpowiedniego kierunku internacjonalizacji.

Następnie zespół projektowy składający się z Project Supervisora, Project Managera oraz Konsultantów rozpocznie pracę nad opracowaniem strategii oraz wszystkich jej elementów. Strategia zbudowana bez udziału firmy, która będzie ją wdrażać jest bez sensu, dlatego też zespół projektowy umówi się z Tobą na regularne warsztaty oraz spotkania statusowe, abyś miał 100% pewność, że wszystko zmierza w dobrym kierunku.

Cena i czas przygotowania strategii internacjonalizacji

Przygotowanie strategii wejścia na nowe rynki przez nasz zespół może trwać od 1 do 6 miesięcy, w zależności od wybranej metody analizy i dostępności niezbędnych danych. Jednak precyzyjne określenie czasu potrzebnego do opracowania takiej strategii jest wyzwaniem. Termin ten jest uzależniony od specyfiki rynku, na którym planujemy rozszerzyć naszą obecność. Ponadto, wiele zależy od zakresu i głębokości analizy, którą chcemy przeprowadzić, a także od liczby czynników, które bierzemy pod uwagę.

Koszty stworzenia pełnej strategii przez firmę konsultingową mogą być zróżnicowane, oscylując od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, w zależności od różnych czynników. Te czynniki obejmują dostępność danych rynkowych, potrzebę przeprowadzenia badań pierwotnych, liczbę uczestników w grupie badawczej, stopień szczegółowości wymaganych informacji oraz priorytety klienta dotyczące kluczowych aspektów strategii.

Komu pomogliśmy wejść na nowy rynek?

Od 1998 roku w firmie ConQuest Consulting zrealizowaliśmy ponad 1200 projektów, pomagając organizacjom zarówno w Polsce, jak i za granicą osiągnąć swoje strategiczne cele. Nasza efektywność jest potwierdzona przez liczne rekomendacje. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak dokładnie wyglądała nasza współpraca z innymi firmami, zapraszamy do zapoznania się z naszymi Case Studies:

Albert Kornacki

Zobacz inne wpisy

Jak Macierz Ansoffa może pomóc w opracowaniu strategii dla Twojej firmy?
Makrootoczenie

Do czego służy metoda ASTRA?

Zobacz więcej
Badanie satysfakcji klienta
Analiza rynku

Badanie satysfakcji klienta – jak mierzyć zadowolenie?

Zobacz więcej
rozwój przedsiębiorstwa
Zarządzanie przedsiębiorstwem

Zwiększ tempo rozwoju przedsiębiorstwa w 7 krokach

Zobacz więcej