11.08.2022

Analiza rynku – poznaj metody, zrozum rynek i rozwiń swoją działalność

Kluczowe informacje:

 • Analizą rynku nazywamy czynności, które pozwalają nam poznać lub lepiej zrozumieć pewne mechanizmy, zachowania i procesy rynkowe.
 • Prawidłowo przeprowadzona analiza pozwala na świadome podjęcie decyzji strategicznych, co wiąże się ze zminimalizowaniem ryzyka popełnienia błędu.
 • Aby właściwie zinterpretować sytuację na rynku, należy poddać analizie zarówno otoczenie bliższe przedsiębiorstwa, jak i stan całego regionu (państwa czy kontynentu).
 • Analiza mikrootoczenia obejmuje poznanie: konkurencji, potencjalnych nabywców, dostawców.
 • Badanie sytuacji makroekonomicznej daje informacje dotyczące aspektów: prawnych, politycznych, technologicznych, społecznych.
 • Analizę rynku przeprowadza się za pomocą narzędzi, takich jak: metoda 5 sił Portera, analiza SWOT, analiza PEST, macierz BCG.
 • Czas oraz koszt przeprowadzenia analizy rynku zależą od specyfiki sektora, który chcemy zbadać oraz metody badania.
 • Dobrze opracowana analiza rynku pozytywnie wpływa na dynamikę przychodów przedsiębiorstwa, optymalizację kosztów, daje szansę na rozpoznanie szans i rynkowych nisz.

Szczegóły poniżej!

Chcesz rozwinąć swoją firmę lub wejść na nowy rynek? A może masz ciekawy produkt lub unikalną usługę, którą chcesz wprowadzić, ale brakuje ci pewności, czy twój pomysł odniesie sukces. Wielu ludzi przez takie wątpliwości nie podejmuje działania, gdyż nie wiedzą jak sobie z nimi poradzić. Rozwiązanie jest banalnie proste – analiza rynku dokonana za pomocą bardzo prostych w użyciu narzędzi.

Analiza rynku – czym właściwie jest?

Analizą rynku nazywamy czynności, które pozwalają nam poznać lub lepiej zrozumieć pewne mechanizmy, zachowania i procesy rynkowe.  Dzięki niej możemy poznać bariery, jakie trzeba pokonać, dopasować skalę naszej działalności do potrzeb konsumentów czy opracować właściwą strategię rozwoju.

Dlaczego warto przeprowadzić analizę rynku?

Kompleksowo przeprowadzona analiza rynku, pozwala poznać jego specyfikę oraz otrzymać informacje na temat sytuacji panującej w danym sektorze. Prawidłowo przeprowadzona analiza pozwala na świadome podjęcie decyzji strategicznych, co wiąże się ze zminimalizowaniem ryzyka popełnienia błędu. Dodatkowo wiedza o tym, jak wygląda dany rynek, pomaga w zdobyciu i utrzymaniu przewagi konkurencyjnej oraz stabilnej pozycji przedsiębiorstwa.

Jak przeprowadzić analizę rynku?

Aby właściwie zinterpretować sytuację na rynku, należy poddać analizie zarówno otoczenie bliższe przedsiębiorstwa, jak i stan całego regionu (państwa czy kontynentu). Wygodnymi w użyciu sformułowaniami opisującymi te obszary są mikro- i makrootoczenie firmy.

Pierwsze z nich jest węższym pojęciem. Analiza mikrootoczenia obejmuje poznanie:

 • konkurencji,
 • potencjalnych nabywców,
 • dostawców,
 • substytutów.

Badanie sytuacji makroekonomicznej daje informacje dotyczące aspektów:

 • prawnych,
 • politycznych,
 • technologicznych,
 • społecznych,
 • środowiskowych,
 • ekonomicznych.

Wszystkie te dane są ważne podczas planowania swojej działalności, ponieważ umożliwiają przedsiębiorcy lepsze przygotowanie się do wejścia na rynek i sprawniejsze zdobycie potrzebnych zasobów. Większa wiedza pozwala na lepszą organizację działań strategicznych, a ta jest jednym z najważniejszych składników sukcesu.

Jeśli potrzebujesz kompleksowej analizy rynku dla Twojego przedsiębiorstwa, skontaktuj się z nami!















  Akceptuję regulamin*


  Wyślij

  Metody analizy rynku

  Jak już we wstępie zostało wspomniane, analizę rynku przeprowadza się za pomocą pewnych narzędzi. Poznając makrootoczenie pod względem aspektów politycznych, technologicznych, społecznych, środowiskowych i ekonomicznych, otrzymamy przydatne informacje, które jednak nie wystarczą, jeśli chcemy posiąść kompleksową wiedzę na temat rynku. Należy wykorzystać kilka narzędzi analizy, aby spojrzeć na sytuację rynkową z różnych perspektyw. Modele wykorzystywane podczas analizy rynku są powszechnie znane, ponieważ wyciągnięte za ich pomocą wnioski są nieocenione.

  5 sił Portera

  Jednym z narzędzi służących do badania mikrootoczenia firmy jest metoda 5 sił Portera. Koncepcja ta pozwala poznać strukturę oraz zweryfikować potencjał sektora, do którego przedsiębiorca ma zamiar wejść. Model opracowany przez Michaela E. Portera polega na ocenie siły oddziaływania nabywców oraz dostawców na przedsiębiorstwo, natężenia walki konkurencyjnej w sektorze oraz groźby pojawienia się nowych producentów czy substytutów.

  Poniżej szablon 5 sił Portera.

  Analiza PEST

  Do zbadania sytuacji makroekonomicznej przedsiębiorstwa może posłużyć analiza PEST. Polega ona na określeniu czynników polityczno-prawnych, ekonomicznych, społecznych oraz technologicznych, które związane są z naszą działalnością. Owocem zastosowania takiego narzędzia jest podstawowa, aczkolwiek bardzo cenna wiedza dotycząca tego, co możemy, co powinniśmy, a co musimy robić.

  Poniżej szablon analizy PEST.

  Analiza SWOT

  5 sił Portera czy analiza PEST to tylko przykłady narzędzi, jakie możesz zastosować, ponieważ opracowano wiele innych metod oferujących nieco inne spojrzenie. Przykładem jest SWOT, który pozwala ocenić silne i słabe strony przedsiębiorstwa oraz szanse i zagrożenia, jakie go dotyczą. Przeprowadzenie analizy SWOT sprowadza się do określenia wszystkich kluczowych czynników mających wpływ na sytuację strategiczną przedsiębiorstwa w czterech kategoriach analitycznych.

  Analiza portfelowa - macierz BCG

  Z kolei narzędzie, które daje możliwość odnalezienia pozycji, w jakiej znajduje się aktualnie firma, to analiza portfelowa inaczej zwana macierzą BCG.  Metoda ta pozwala ocenić atrakcyjność i konkurencyjność produktów i usług firmy, a także możliwości wzrostu ich sprzedaży oraz zdolność do generowania zysków.

  Poniżej szablon macierzy BCG.

  Przykład co powinna zawierać analiza rynku

  Łatwiej zrozumieć mechanizm przeprowadzenia analizy rynku, kiedy podamy przykładowe opracowanie dla fikcyjnego przedsiębiorstwa. Na początku zajmiemy się mikrootoczeniem firmy, korzystając z metody 5 sił Portera.

  Przyjmijmy, że chcemy założyć w Warszawie restaurację oferującą tradycyjną polską kuchnię. W okolicy naszego lokalu nie ma wielu punktów gastronomicznych oferujących przynajmniej zbliżone produkty, za to istnieje tu dużo dostawców, którzy prowadzą intensywną walkę konkurencyjną.

  Mnogość firm zaopatrzeniowych zmniejsza ich siłę przetargową, a rozproszenie lokali sprawia, iż mieszkańcy nie mają dużego wyboru, co niweluje ich możliwości oddziaływania na nas oraz siłę rywalizacji w sektorze. Ze względu na atrakcyjność okolicy, duże zagrożenie stanowi możliwość nowych wejść oraz pojawienie się substytutów (kawiarnie, fast food).

  Gdy już wiemy, jak wygląda mikrootoczenie, warto przeprowadzić badanie sytuacji makroekonomicznej. Do tego może posłużyć analiza PEST.

  Analizowanie aspektów związanych z prawem i polityką uświadomi nas jakie normy musi spełniać nasz lokal oraz co musimy zawrzeć w umowach, jakie podpisujemy z dostawcami czy pracownikami. Dalej, spojrzenie w podłoże ekonomiczne pozwoli nam dobrać odpowiednie finansowanie działalności lub dopasować ofertę do możliwości finansowych potencjalnych klientów.

  Późniejsze układanie listy naszych produktów będzie uzależnione od czynników społecznych, czyli stylu życia, zwyczajów czy preferencji nabywców. Ostatnim krokiem w analizie rynku będzie spojrzenie w zbadanie sytuacji technologicznej. Nie chcemy inwestować w przestarzały sprzęt. Interesują nas najnowsze rozwiązania, które pozwolą nam na dostarczanie wysokiej jakości produktów w szybki i niezawodny sposób.

  Ile trwa analiza rynku?

  Przeprowadzenie analizy przez kilku konsultantów zajmuje od 2 do 10 tygodni, w zależności od wybranej metody analizy oraz dostępności potrzebnych danych. Ciężko jednak podać konkretną ilość czasu, która potrzebna jest do wykonania analizy rynku. Termin realizacji zależy od specyfiki rynku, który chcemy zbadać.

  Ważne jest też to, jak dokładną analizę chcemy przeprowadzić oraz ile czynników weźmiemy pod uwagę. Przeprowadzenie kompleksowej analizy rynku we własnym zakresie jest bardzo czaso- i pracochłonnym zajęciem, dlatego warto skorzystać z pomocy firmy doradczej, której zespół zrealizuje badanie rynku w krótszym czasie.

  Ile kosztuje analiza rynku?

  Tak jak czas przeprowadzenia analizy rynku jest zależny od wielu czynników, tak samo jest z jej kosztem. Aby odpowiednio przygotować się na wycenę, należy zastanowić się nad trzema najważniejszymi aspektami wpływającymi na wielkość analizy, są to: liczba czynników do przebadania, wybrany rynek oraz metoda analizy.

  Jednak ostateczny koszt analizy rynku zależeć będzie od szczegółów takich jak:  dostępność danych dotyczących rynku, pojawienie się konieczności przeprowadzenia badania pierwotnego, liczebność grupy badawczej, szczegółowość informacji, które klient chce otrzymać oraz jakie elementy analizy są dla niego najważniejsze. Koszt przeprowadzenia kompleksowej analizy przez firmę doradczą może wynieść od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych w zależności od m.in. wspomnianych wcześniej aspektów badania.

  Zdobądź przewagę nad konkurentami!

  Nieważne czy chcesz założyć nową działalność, czy ją rozwijać. Analiza rynku pozwala zbudować potężną bazę wiedzy, która z kolei przełoży się na większą swobodę podczas prowadzenia biznesu, co wyraźnie zwiększy twoje szanse w sektorze. Ponadto dobrze opracowana analiza rynku pozytywnie wpływa na dynamikę przychodów przedsiębiorstwa, optymalizację kosztów, daje szansę na rozpoznanie szans i rynkowych nisz. Dzięki niej lepiej możemy zrozumieć chęci i potrzeby konsumentów, a nawet rozwinąć pewne przewagi konkurencyjne.

  Im rzetelniej wykorzystasz narzędzia, tym większą przewagę uzyskasz nad konkurentami. Nie daj się wyprzedzić innym. Wypróbuj je i pokonaj swoich rywali.

  Magdalena Gancarz

  Zobacz inne wpisy

  Narzędzia wspomagające pracę zdalną w firmie – część 3/3
  Zarządzanie przedsiębiorstwem

  Narzędzia wspomagające pracę zdalną w firmie – część 3/3

  Zobacz więcej
  Gospodarka

  Perspektywy Rozwoju Rynku CBD W Polsce

  Zobacz więcej
  5 sił Portera i macierz McKinseya
  Analiza rynku

  Atrakcyjność sektora w gospodarce – 5 sił Portera i macierz McKinseya

  Zobacz więcej