11.08.2022

Skorzystaj z narzędzi biznesowych, przeprowadź analizę rynku i rozwiń swoją działalność

Masz ciekawy produkt lub unikalną usługę, ale nadal boisz się założyć własną działalność? Brakuje ci pewności, czy twój pomysł odniesie sukces? Wielu ludzi przez takie wątpliwości nie podejmuje działania, gdyż nie wiedzą jak sobie z nimi poradzić. Rozwiązanie jest banalnie proste – analiza rynku dokonana za pomocą bardzo prostych w użyciu narzędzi.

Analiza rynku – czym właściwie jest?

Analizą rynku nazywamy czynności, które pozwalają nam poznać lub lepiej zrozumieć pewne mechanizmy, zachowania i procesy rynkowe. Dzięki niej możemy poznać bariery jakie trzeba pokonać, dopasować skalę naszej działalności do potrzeb konsumentów czy opracować właściwą strategię rozwoju.

Aby właściwie zinterpretować sytuację na rynku, należy poddać analizie zarówno otoczenie bliższe przedsiębiorstwa jak i stan całego regionu (państwa czy kontynentu). Wygodnymi w użyciu sformułowaniami opisującymi te obszary są mikro- oraz makrootoczenie firmy.

Pierwsze z nich jest węższym pojęciem. Analiza mikrootoczenia obejmuje poznanie konkurencji, potencjalnych nabywców czy dostawców. Badanie sytuacji makro daje zaś informacje dotyczące aspektów prawnych, politycznych, technologicznych i społecznych. Wszystkie te dane są ważne podczas planowania swojej działalności, ponieważ umożliwiają przedsiębiorcy lepsze przygotowanie się do wejścia na rynek i sprawniejsze zdobycie potrzebnych zasobów. Większa wiedza warunkuje lepszą organizację pracy, a ta jest jednym z najważniejszych składników sukcesu.

Pierwsze kroki

Jak już we wstępie zostało wspomniane, analizę rynku przeprowadza się za pomocą pewnych narzędzi. Jednym z nich jest koncepcja 5 sił Portera.

Metoda ta służy do zbadania mikrootoczenia. Pozwala poznać strukturę sektora, do którego przedsiębiorca ma zamiar wejść oraz zweryfikować jego potencjał. Model opracowany przez Michaela E. Portera polega na ocenie siły oddziaływania nabywców oraz dostawców na przedsiębiorstwo, natężenia walki konkurencyjnej w sektorze oraz groźby pojawienia się nowych producentów czy substytutów.

Łatwiej będzie zrozumieć mechanizm działania tego narzędzia, kiedy podamy przykładowe opracowanie dla fikcyjnego przedsiębiorstwa. Przyjmijmy, że chcemy założyć w Warszawie restaurację oferującą tradycyjną polską kuchnię. W okolicy naszego lokalu nie ma wielu punktów gastronomicznych oferujących przynajmniej zbliżone produkty, za to istnieje tu dużo dostawców, którzy prowadzą intensywna walkę konkurencyjną. Mnogość firm zaopatrzeniowych zmniejsza ich siłę przetargową, a rozproszenie lokali sprawia, iż mieszkańcy nie mają dużego wyboru, co niweluje ich możliwości oddziaływania na nas oraz siłę rywalizacji w sektorze. Ze względu na atrakcyjność okolicy, duże zagrożenie stanowi możliwość nowych wejść oraz substytutów (kawiarnie, fast food).

Ale czy to wystarczy?

Gdy już wiemy, jak wygląda mikrootoczenie, warto przeprowadzić badanie sytuacji makro. Do tego może posłużyć analiza PEST. Polega ona na określeniu czynników polityczno-prawnych, ekonomicznych, społecznych oraz technologicznych, które związane są z naszą działalnością. Owocem zastosowania takiego narzędzia jest podstawowa, aczkolwiek bardzo cenna wiedza dotycząca tego co możemy, co powinniśmy, a co musimy robić.

Wróćmy do naszego przykładu z restauracją w Warszawie. Analizowanie aspektów związanych z prawem i polityką uświadomi nas jakie normy musi spełniać nasz lokal oraz co musimy zawrzeć w umowach jakie podpisujemy z dostawcami czy pracownikami. Dalej, spojrzenie w podłoże ekonomiczne pozwoli nam dobrać odpowiednie finansowanie działalności lub dopasować ofertę do możliwości finansowych potencjalnych klientów. Późniejsze układanie listy naszych produktów będzie uzależnione od czynników społecznych, czyli stylu życia, zwyczajów czy preferencji nabywców. Ostatnim krokiem w analizie rynku będzie spojrzenie w zbadanie sytuacji technologicznej. Nie chcemy inwestować w przestarzały sprzęt. Interesują nas najnowsze rozwiązania, które pozwolą nam na dostarczanie wysokiej jakości produktów w szybki i niezawodny sposób.

Zdobądź przewagę nad konkurentami!

Nieważne czy chcesz założyć nową działalność czy ją rozwijać, analiza rynku pozwala zbudować potężną bazę wiedzy, która z kolei przełoży się na większą swobodę podczas prowadzenia biznesu co wyraźnie zwiększy twoje szanse w sektorze.

Ponadto dobrze opracowana analiza rynku pozytywnie wpływa na dynamikę przychodów przedsiębiorstwa, optymalizację kosztów, daje szansę na rozpoznanie szans i rynkowych nisz. Dodatkowo dzięki niej, lepiej możemy zrozumieć chęci i potrzeby konsumentów, a nawet rozwinąć pewne przewagi konkurencyjne.

5 sił Portera czy model PEST to tylko przykłady narzędzi jakie możesz zastosować. Opracowano wiele innych metod oferujących nieco inne spojrzenie. Przykładem jest SWOT, który pozwala ocenić silne i słabe strony przedsiębiorstwa oraz szanse, zagrożenia jakie go dotyczą. Z kolei macierz BCG daje możliwość odnalezienia pozycji, w jakiej znajduje się aktualnie firma. Modele wykorzystywane podczas analizy rynku są nie są trudne w użyciu, a wyciągnięte za ich pomocą wnioski są nieocenione.

Im rzetelniej wykorzystasz narzędzia, tym większą przewagę uzyskasz nad konkurentami. Nie daj się wyprzedzić innym. Wypróbuj je i pokonaj swoich rywali.

Konrad Krasnodębski

Zobacz inne wpisy

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Kaizen, czyli jak zaangażować pracowników w rozwój firmy?

Zobacz więcej
Co przedsiębiorca musi zrobić przed końcem roku?
Finanse

Co przedsiębiorca musi zrobić przed końcem roku?

Zobacz więcej
Digital Marketing
Gospodarka

Digital marketing – czyli nowa technologia reklamy

Zobacz więcej