12.06.2021

Analiza konkurencji w kilku krokach

Kluczowe informacje:

 • Analiza konkurencji jest procesem badania działań i strategii firm w branży w celu zrozumienia rynku i przewagi konkurencyjnej.
 • W celu identyfikacji konkurentów należy szukać firm oferujących podobne produkty i usługi na rynku.
 • W analizie konkurencji ważne jest stworzenie przeglądu firmy, który opisuje jej działalność. Wykorzystaj tutaj stronę internetową oraz katalogi produktowe konkurencji.
 • Strategia promocji produktu jest kluczowym elementem marketingu. Przy jej tworzeniu warto śledzić poczynania konkurencji w celu uniknięcia błędów oraz wdrożenia innowacyjnych rozwiązań.
 • Aby przeprowadzić analizę konkurencji warto zbierać zarówno obecne jak i historyczne dane na temat klientów, co można osiągnąć za pomocą komunikatów marketingowych.
 • Badanie konkurencji obejmuje także przeanalizowanie taktyk sprzedażowych, z których korzysta firma, co pomaga zrozumieć na czym polega konkurencyjność danego przedsiębiorstwa.
 • Jednym z ważniejszych etapów analizy konkurencji jest badanie wyników finansowych firmy. Dzięki niemu można ocenić perspektywy wzrostu przedsiębiorstwa.
 • W celu przeprowadzenia analizy konkurencji można skorzystać z takich narzędzi jak: SWOT, analiza porównawcza czy analiza otoczenia rynkowego.

Szczegóły poniżej!

Nie od dziś wiadomo, że analiza konkurencji jest jednym z kluczowych zagadnień przy zakładaniu firmy bądź pozyskiwaniu nowych rynków zbytu. Dokładna wiedza na temat firm, z którymi będziemy rywalizować o klienta pozwoli między innymi przewidzieć ich następne ruchy, wykorzystać słabości lub zaczerpnąć dobre wzorce, co w przyszłości może przynieść efekt w postaci osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.

Czym jest analiza konkurencji?

Jest to szereg działań, które mają na celu uzyskanie jak największej liczby informacji dotyczącej firm rywalizujących na rynku z danym przedsiębiorstwem. Podczas analizy konkurencji zwykle bada się:

 • ofertę produktową,
 • ceny,
 • strategię marketingową,
 • pozycję rynkową,
 • grupę docelową.

Jest to jednak przykład strategicznej analizy konkurencji. W wielu przypadkach takie badanie wykonuje się bardziej specjalistycznie uwzględniając takie aspekty jak np. analiza SEO czy analiza linkowania oraz wiele innych

Po co robić analizę konkurencji?

Analiza konkurencji jest niezbędna dla każdego biznesu chcącego skutecznie działać na rynku, zdobyć przewagę konkurencyjną i osiągnąć sukces. Takie badanie pozwala na zrozumienie sytuacji panującej na rynku oraz identyfikację innych firm działających w branży, dzięki czemu przedsiębiorcy mogą lepiej dostosować swoje produkty lub usługi do potrzeb klientów.

Aby analiza konkurencji była użyteczna przy późniejszym podjęciu decyzji o wejściu na rynek, powinna dostarczyć nam kompleksowej informacji na temat potencjalnych rywali, czyli obejmować sobą jak najwięcej obszarów ich działania. W dalszej części artykułu znajdziesz etapy, których nie możesz pominąć.

Jak przeprowadzić analizę konkurencji?

Identyfikacja konkurentów

Pierwszym krokiem do przeprowadzenia analizy konkurencji jest identyfikacja konkurentów. Możesz wybrać znacznie większe lub mniejsze firmy od Twojej, jednak jeśli masz szeroką grupę konkurencji, wybierz przedsiębiorstwa podobne rozmiarem do Twojego biznesu. Warto pamiętać, że istnieją dwa rodzaje konkurentów: bezpośredni i pośredni.

Konkurent bezpośredni to taki, który oferuje ten sam produkt lub usługę i jest skierowany do tej samej bazy klientów, co nasza firma. Natomiast konkurent pośredni to taki, który sprzedaje podobne produkty, ale kieruje swoją ofertę do innego sektora klientów lub sprzedaje inne produkty i usługi, ale korzysta z tej samej bazy klientów. Rozpoznanie i analiza konkurencji pośredniej jest ważne, ponieważ pozwala spojrzeć z innej perspektywy na biznes lub bazę klientów.

Produkty i usługi konkurencji

Dla każdego konkurenta stwórz przegląd, który opisuje jego działalność. Powinien on podkreślać cechy, które sprawiają, że każda organizacja jest konkurentem. Wykorzystaj do tego własną wiedzę oraz badania rynku. Podstawą jest także znajomość specyfikacji i ceny produktów oraz usług oferowanych przez konkurencję. Wykorzystaj do tego stronę internetową, katalogi produktowe, czy też placówki konkurentów. Warto również subskrybować newsletter analizowanego przedsiębiorstwa. Ustal, który produkt lub usługa konkurencyjnej firmy cieszy się największą popularnością wśród klientów. Jakie cechy sprawiają, że dana oferta jest tak konkurencyjna? Czy jest to jakość, cena, sposób dystrybucji, a może unikalna wartość dodana? Spróbuj wychwycić jak najwięcej elementów, które możesz wdrożyć we własnej firmie oraz te, dzięki którym możesz uzyskać przewagę. Pamiętaj, że podczas przeprowadzania analizy konkurencji, to detale najczęściej robią różnicę.

Strategia produktowa

Strategia promocji produktu to jedna ze składowych marketingu, która odpowiada bezpośrednio za skuteczną sprzedaż, a nam może pomóc przeprowadzić analizę konkurencji. Jest dziedziną, która oferuje szerokie spektrum najróżniejszych pomysłów w zakresie kreowania i zaspokajania potrzeb zarówno przedsiębiorstwa jak i klientów. Należy jednak pamiętać, że o ile błyskotliwe, skuteczne rozwiązania przynoszą duże zyski, o tyle nietrafione decyzje mogą prowadzić do kłopotów finansowych. Wybór odpowiedniej strategii produktowej jest niezwykle odpowiedzialnym zadaniem.  Nie oznacza to jednak kopiowania rozwiązań innych firm do własnej kampanii. Strategia promocji produktu to coś, co powinno być w pierwszej kolejności niepowtarzalne. Coś, co powinno wyróżniać firmę od reszty jej podobnych. Po co więc śledzenie poczynań konkurencji w kwestii promocji produktu? Przede wszystkim warto wiedzieć jakie kanały dystrybucji oraz rodzaje reklamy nie sprawdzały się w przeszłości. W ten sposób unikniemy kilku nietrafionych decyzji. Dobrze jest również mieć świadomość jakich rozwiązań konkurenci nigdy nie wykorzystywali. Wdrożenie ich sprawi, że nasza strategia będzie innowacyjna i nietypowa w danej branży, a to już duża wartość dodana.

Klienci

Do jakich klientów dociera Twoja konkurencja i ilu ich jest? Najlepiej zgromadzić zarówno obecne, jak i historyczne dane. Możesz to zrobić dzięki m.in. przeanalizowaniu komunikatów marketingowych firmy. Dzięki temu zauważysz, w jaki sposób rozwijał się konkurencyjny projekt i ile czasu minęło, zanim dotarł do konkretnej liczby klientów. Przeczytaj komentarze oraz opinie dotyczące treści publikowanych przez firmę. W tej sposób dowiesz się, czy produkt analizowanego przedsiębiorstwa zaspokaja potrzeby klienta. Bardzo często na tym etapie analiza konkurencji wykazuje, że przedsiębiorstwo rozwija się za wolno.

Taktyki sprzedażowe

Dobrze przeprowadzona analiza konkurencji obejmuje również taktyki sprzedażowe, jakimi posługuje się konkurencja do sprzedaży swoich dóbr czy usług. Przeanalizuj proces sprzedażowy danej firmy oraz dowiedz się, z jak bardzo zróżnicowanych kanałów dystrybucji korzysta. Czy oprócz strony internetowej posiadają również własne placówki, jeśli tak – jaka jest ich lokalizacja i czym to może być spowodowane? Czy asortyment firmy jest dostępny w całym kraju, czy firma sprzedaje również za granicą? Czy firma regularnie wprowadza obniżki cen swoich produktów? Zbadaj strategię cenową analizowanego przedsiębiorstwa. Weź pod uwagę koszty dostawy artykułów, plany firmy, subskrypcje i wszelkie pakiety. Tego typu informacje pomogą Ci zrozumieć jak bardzo konkurencyjny jest proces sprzedaży analizowanego przedsiębiorstwa.

Grupa docelowa

Grupa docelowa określa potencjalnych adresatów naszych produktów lub usług. Znajomość wspólnych cech naszych klientów pozwala modyfikować właściwości towaru i stosować konkretne strategie marketingowe tak, aby odpowiadały one odbiorcom i pozwalały zwiększać sprzedaż. Nietrudno się domyślić, że najwyższej sprzedaży towarzyszy możliwie najlepsza znajomość potrzeb potencjalnych odbiorców. To zadanie nie należy do najprostszych, a jest niezwykle odpowiedzialne i w dużym stopniu wpływa na ostateczny sukces przedsiębiorcy. W celu uniknięcia błędów przy określaniu docelowych adresatów, warto podczas analizy konkurencji zwrócić uwagę na praktyki firm, które oferują podobne produkty.

Wiedza na temat liczebności grupy docelowej oraz dominujących w niej cech i oczekiwań pozwala na dostosowanie strategii marketingowej w sposób umożliwiający osiągnięcie najlepszych wyników sprzedażowych. Badając profil grupy docelowej, zaleca się, by stosować zestawy technik i metod badawczych, które pomagają w zdefiniowaniu charakteru socjo-demograficznego, w tym: styl życia, rozmieszczenie geograficzne czy poziom lojalności w stosunku do produktu.

Przewaga konkurencyjna

Kolejną rzeczą, bez której nie może się odbyć żadna analiza konkurencji, jest znalezienie przewagi konkurencyjnej lub niszy rynkowej – to ona pozwoli Ci się wyróżnić. Odpowiedz sobie na pytanie, czy twój pomysł na biznes jest dobry i czy masz szansę zaistnieć z nim na rynku. Zastanów się nad tym, co może Cię wyróżniać w oczach klientów na tle konkurencji. Być może będzie to innowacyjny produkt, konkurencyjna cena lub inna unikatowa cecha produktu czy usługi. W tym celu musisz wykazać się jak największą inwencją. Jest to moment, gdzie szczególnie przydatne stają się techniki pobudzania kreatywności, najpopularniejszą z nich jest „burza mózgów ”. Spróbuj wykreować przewagę, coś, co pozwoli Ci się wybić, coś innowacyjnego, czego nie było do tej pory.

Finansowanie

Struktura pasywów w przedsiębiorstwie (zwłaszcza tym początkującym) jest źródłem wielu dylematów i wątpliwości. Pozyskiwanie kapitału obcego należy do niezbędnych rozwiązań przy rozwoju firmy. Do jakiego stopnia można się jednak bezpiecznie zadłużać? Które ze zobowiązań mogą być najkorzystniejsze z punktu widzenia firmy? Warto zwrócić uwagę na rynek i źródła finansowania podobnych instytucji przeprowadzając analizie konkurencji.

Warto jest tutaj znaleźć „success story”, na której będziesz mógł się wzorować tworząc model finansowania własnego przedsiębiorstwa. Zgromadź informacje o tym, kiedy analizowana firma powstała oraz w jakich okolicznościach otrzymała finansowanie, a także ile i od jakiego inwestora. Przeanalizuj wyniki finansowe konkurencji. Pozwoli Ci to zrozumieć mocne i słabe strony danej firmy, co pomaga w ocenie perspektyw wzrostu przedsiębiorstwa.

Strategia marketingowa

Tutaj zawrzyj analizę social mediów. Dlaczego? Ponieważ pozwala ona na zrozumienie sposobu, w jaki konkurencja angażuje swoją publiczność oraz jak buduje ona swój wizerunek. Sprawdź również w jaki sposób badana firma odpowiada na opinie swoich klientów. Dzięki sumiennej analizie mediów społecznościowych można zauważyć jakie tematy są obecnie popularne w branży i wykorzystać je w swojej strategii marketingowej. Warto jest także sprawdzić funkcjonalność strony internetowej konkurenta. Czy ma ona sekcję FAQ? Czy firma publikuje case studies lub whitepapers? A może w ostatnim czasie wydała ebooka?

Zbadaj, czy analizowana firma ma własnego bloga z aktualizowanymi na bieżąco materiałami. Sprawdź, w jakich wydarzeniach uczestniczy konkurencja. A może przedsiębiorstwo nawiązało współpracę z innymi firmami?

Narzędzia badawcze

Przeprowadzenie analizy konkurencji jest niezbędne do rozwoju firmy. Jednak może to być niezwykle żmudne i czasochłonne – zwłaszcza, jeśli przyglądasz się wielu konkurentom. Na szczęście istnieje wiele narzędzi badawczych online, które ułatwiają i usprawniają ten proces. Narzędzia te mogą pomóc Ci zidentyfikować konkurentów, śledzić ich treści i analizować wyniki. Korzystanie z oprogramowania badawczego oszczędza czas, jednocześnie informując o najlepszych wynikach dla Twojej firmy.

Analiza konkurencji - metody

Dobrymi narzędziami do przeprowadzenia analizy konkurencji są:

 • Analiza SWOT, która oprócz plusów i minusów rozważa również wynikające z nich szanse i zagrożenia. Pomaga ona firmie zdefiniować swoją pozycję na rynku i przewidzieć przyszłe działania konkurencji. O tym jak przeprowadzić analizę SWOT przeczytasz między innymi na naszym blogu.
 • Analiza otoczenia rynkowego, która jest procesem zbierania i analizowania informacji na temat czynników zewnętrznych, które mogą mieć wpływ na działalność biznesu. Obejmuje ona badanie różnych aspektów otoczenia biznesowego, takich jak otoczenie makroekonomiczne, polityczne, społeczne, kulturowe, technologiczne i ekologiczne.
 • Analiza porównawcza – pozwala na porównanie produktów i usług naszego przedsiębiorstwa z produktami i usługami konkurencji. Dzięki niej możemy lepiej zrozumieć w jakich obszarach nasza firma może usprawnić swoją ofertę.

Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz analizy konkurencji. Zyskaj przewagę nad rywalami!  Akceptuję regulamin*


  Wyślij

  Jeśli jesteś ciekaw jak takie badanie wygląda w praktyce, sprawdź jak przeprowadziliśmy analizę konkurencji dla firmy Bakoma S.A.

  Rzadko zdarza się, aby przedsiębiorstwo w ogóle nie miało konkurencji. Nawet jeśli tak jest, dobrze być przygotowanym na jej pojawienie się w przyszłości, ponieważ w biznesie zawsze należy mieć „plan B”. Bazując na informacjach, które dostarcza analiza konkurencji możesz stworzyć własną bądź ulepszyć dotychczasową strategię. Stałe monitorowanie konkurencji i rynku jako całość pomoże Ci zabezpieczyć własną firmę przed ewentualnymi stratami w udziałach w rynku.

  Kacper Dobies

  Zobacz inne wpisy

  Zarządzanie przedsiębiorstwem

  Korzyści ze współpracy działów marketingu i sprzedaży

  Zobacz więcej
  Analiza rynku

  Buyer persona, czyli kto jest Twoim klientem

  Zobacz więcej
  patenty
  Innowacje

  Jak zarobić na wynalazkach, czyli sztuka patentowania

  Zobacz więcej