Blog

Kiedy wybrać badania ilościowe, a nie jakościowe?

Badania marketingowe są usystematyzowanym prosem zbierania obiektywnych informacji i ich przetwarzania. Istotą ich działania jest redukcja lub całkowite wykluczenie ryzyka związanego z podejmowaniem decyzji w zmiennym otoczeniu, którym często charakteryzuje się dzisiejszy rynek. Działania te można podzielić na badania ilościowe i jakościowe. Oba rodzaje badań mają ten sam cel, lecz znacznie różnią się od siebie w wielu kluczowych aspektach, takich jak metodyka postawienia pytań badawczych, sposób interpretacji wyników i wyciągania wniosków.

Przeczytaj artykuł