24.08.2021

Lean management – dwie strony medalu – wady i zalety

Cudo współczesnej techniki zarządzania

W naszych rozważaniach o korzyściach, wynikających z zastosowania się do tego modelu zarządzania, pogrupujemy zalety według różnych sposobów postrzegania firmy przez podmioty.

  • Lean management a proces produkcyjny oraz dystrybucja

Głównym założeniem techniki menedżerskiej jest ograniczenie trwonienia zasobów, a tym samym zmniejszenie strat, które powstają przy produkcji. Wyeliminowanie 7 „grzechów głównych marnotrawstwa”, o których pisaliśmy w poprzednim poście, pozwala na znaczące obniżenie koszów prowadzenia działalności. Dzięki bieżącemu wykorzystywaniu zapasów pozbywamy się przede wszystkim konieczności utrzymywania lub wynajmowania dużych powierzchni magazynowych i zapobiegamy „psuciu się” materiałów, nie wyrzucając pieniędzy w błoto.

Doskonalenie poszczególnych etapów produkcji pozwala również na redukcję czasu wytwarzania produktów, a następnie dostarczania ich do klientów. W rezultacie poprawia się szybkość przepływu środków pieniężnych w firmie. Wskutek dopracowania procesu produkcyjnego następuje znaczna poprawa jakości oferowanych dóbr oraz spotęgowanie produktywności, a przez to zwiększenie konkurencyjności na rynku.

  • Kwestie kadrowe oraz stosunki pracownicze po wdrożeniu koncepcji lean management

Model „szczupłego zarządzania” zakłada maksymalne wykorzystanie potencjału zasobów będących w posiadaniu przedsiębiorstwa. Nie mamy tu na myśli wyłącznie materiałów produkcyjnych, lecz również kapitał ludzki. Zgodnie z ideologią tej metody pomnożenie zysków firmy następuje wtedy, gdy pracownicy mogą się stale rozwijać oraz wpływać na strategie produkcyjne firmy – któż, jak nie oni, lepiej zna problemy z hali produkcyjnej? Dlatego tak ważna jest współpraca kadry zarządzającej z szeregowymi pracownikami.

Zalety, jakie niesie ze sobą lean, to również doszkalanie zatrudnionych, tworzenie dla nich możliwości zdobywania nowych umiejętności oraz dbanie o dobre relacje w zespole. Należy także zwrócić uwagę, że przedsiębiorstwa wykorzystujące przedstawianą metodę szczególnie troszczą się o swoich podwładnych – podejmują działania mające zmaksymalizować bezpieczeństwo pracy, jednocześnie minimalizując liczbę wypadków przy produkcji.

Plusy odniesione przez „odchudzone” przedsiębiorstwa a pozycja zajmowana na rynku

Sukcesywna poprawa jakości produktów, którą gwarantuje model lean management, sprawia, że zwiększa się konkurencyjność marki, a także stabilność rynkowa firmy. Oprócz tego korzyścią tej metody jest fakt, iż przedsiębiorstwo staje się bardziej elastyczne pod względem produkcyjnym, dzięki czemu łatwiej jest mu dostosować się do zmian dotyczących popytu i preferencji konsumentów. To z kolei ponownie wpływa na powiększanie zysków ze sprzedaży.

Ciemne i ciemniejsze strony lean management

Portugalski pisarz, laureat literackiej Nagrody Nobla – José Saramago, powiedział: Poranne pomysły zwykle mają fabryczny defekt, wydaje nam się, że oto odkryliśmy perpetuum mobile, a jak tylko się odwrócimy, maszyna się zatrzymuje. Wykorzystajmy zatem tę maksymę, by w sposób obrazowy odzwierciedlić wady „odchudzonego zarządzania”.

Po pierwsze, ów „poranny pomysł” narzucenia firmie nowego stylu kierowania ludźmi i produkcją może okazać się porażką w przypadku, gdy nie zostanie to przedyskutowane z całym zespołem. Należy odejść tutaj od zasady, iż pełnia władzy należy do prezesa – zgodnie z koncepcją lean management sukces fabryki leży w rękach wszystkich członków załogi. Bezpośrednio powiązaną z tym problemem jest konieczność zmiany podejścia do zarządzania, a mianowicie:

  • kadra zarządzająca musi nauczyć się słuchać podwładnych i traktować ich równie poważnie jak klienta końcowego, natomiast
  • kadra pracownicza musi nauczyć się pracy zespołowej, która ma zastąpić indywidualizm.

Zastosowanie koncepcji lean przynosi pierwsze efekty szybciej niż inne metody, co mogą potwierdzić wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Jednak samo wdrożenie nowej metody jest czasochłonne i wymaga odpowiedniego doświadczenia. Aby zapobiec zatrzymaniu się naszego perpetuum mobile i móc rozwijać się w dobrym kierunku, właściciele powinni zatrudnić tak zwanego supervisora. To osoba, która skutecznie przeprowadzi firmę przez proces zmiany stylu zarządzania, umiejętnie przygotuje do tego wszystkich pracowników oraz obiektywnie dokona kontroli i oceny reorganizacji.

Odwagi!

Drogi Czytelniku, po przeczytaniu nadal zastanawiasz się, czy lean management jest korzystnym rozwiązaniem dla Twojej firmy? Nie marnuj czasu! Być może to najlepszy moment, by wprowadzić takie zmiany, wykazać się kreatywnością, docenić pracowników i znacząco zwiększyć swoje zyski. Pomimo występujących wad przy minimum wysiłku, lecz maksymalnym zaangażowaniu z Twojej strony, możesz wprowadzić swój biznes na niedostępne dotąd horyzonty i osiągnąć niebywale wielki sukces. Do dzieła!

Agnieszka Buczek

Zobacz inne wpisy

badania ilościowe
Analiza rynku

Badanie ilościowe czy jakościowe, czyli jak zbadać rynek?

Zobacz więcej
Zbadaj opłacalność Twojej działalności - ROS, ROE i ROA
Finanse

Wskaźniki ROS, ROE i ROA – Jak Przeanalizować Rentowność Firmy?

Zobacz więcej
Content Marketing
Marketing

Skuteczny content marketing w branży B2B

Zobacz więcej