Case study

Budowa strategii dla Fundacji Instytut Poznański

Dowiedz się jak opracowaliśmy strategię dla Fundacji Instytut Poznański!

Darmowa konsultacja Kontakt

Usługa doradcza dla Fundacji Instytut Poznański

Zespół ConQuest Consulting zrealizował usługę doradczą dla Fundacji Instytut Poznański, której celem było przygotowanie strategii budowania kapitału żelaznego, gwarantującego długoterminowe i stabilne źródło finansowania celów statutowych Instytutu Poznańskiego.

Jakie działania wchodziły w zakres projektu?

Pierwszy etap projektu obejmował badanie mające na celu zmierzenie potencjału utworzenia kapitału żelaznego przez fundację. W ramach analizy przeprowadzono badania CATI oraz CAWI na osobach prywatnych oraz przedsiębiorstwach z Poznania. Co więcej przeprowadzone zostały również badania FGI (zogniskowane wywiady grupowe).

Następny etap obejmował opracowanie strategii kapitału żelaznego, bazując na wynikach przeprowadzonych badań. Przedstawiono rekomendacje dot. pozyskiwania środków na kapitał żelazny, możliwości ich inwestowania oraz proponowanych działań marketingowych. Następnie przeprowadzone zostały warsztaty ze zleceniodawcą, w trakcie których omówiono wszelkie elementy strategii.

Rezultaty doradztwa dla Fundacji Instytut Poznański

Wszystkie powyższe kroki projektu przyczyniły się do stworzenia strategii, która pomogła Fundacji w rozpoczęciu prac nad kapitałem żelaznym. 

Cytując naszą klientkę Annę Zemburę ,,Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu prac projektowych oraz finalnego rezultatu usługi. […] Z tego względu rekomendujemy firmę ConQuest Consulting jako kompetentnego specjalistę od badań pierwotnych oraz budowania strategii.”

Jeśli Twoja firma również potrzebuje wsparcia w procesie budowy strategii, zachęcamy do wypełnienia poniższego formularza, a chętnie przedstawimy, w jaki sposób możemy Ci pomóc!

Zobacz inne case studies

Analiza obiegu informacji dla PKP S.A.

Zobacz więcej

Badanie jakościowe dla C&F S.A.

Zobacz więcej

Outsourcing projektowy dla Movens Advisory

Zobacz więcej