Case study

Biznesplan dla BTM Innovations Sp. z o.o.

Na zlecenie BTM Innovations Sp. z o.o. firma ConQuest Consulting opracowała analizę otoczenia rynkowego oraz strategię wejścia na niemiecki rynek kompensatorów mieszkowych.

Darmowa konsultacja Kontakt
Biznesplan dla BTM Innovations Sp. z o.o.

Działania

Pierwszym etapem zlecenia było przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego kompensatorów mieszkowych w Niemczech, a także przeprowadzenie wywiadów eksperckich z osobami związanymi z branżą. Działania te dostarczyły zespołowi projektowemu wartościowych informacji na temat zjawisk zachodzących na rynku oraz preferencji klientów. Drugim etapem prac było zidentyfikowanie potencjału produktów klienta oraz opracowanie strategii wejścia na rynek niemiecki.

Rezultaty

Opracowana strategia wejścia na rynek niemiecki spełniała wymagania firmy BTM Innovations Sp. z o.o. Współpraca przebiegła w sposób profesjonalny i zakończyła się wystawieniem przez usługobiorcę referencji dla naszego zespołu.

Zobacz inne case studies

Partners Matching dla JAWAR Kominy

Zobacz więcej

Analiza konkurencji Gpi Tanks

Zobacz więcej

Project support dla Ambasady Królestwa Danii

Zobacz więcej