Case study

Analiza rynku dla firmy Cloudity Sp. z o.o.

Międzynarodowa firma technologiczna i autoryzowany partner konsultingowy Salesforce potrzebował wsparcia działań strategii marketingowej. Odpowiadając na potrzeby spółki, przygotowaliśmy analizę polskiego rynku usług subskrypcyjnych oraz przeprowadziliśmy badanie, dostarczając materiał umożliwiający promocję działań Zleceniodawcy wśród potencjalnych klientów.

Darmowa konsultacja Kontakt
Analiza rynku

Opis

W przeciągu niespełna 3 tygodni, na zlecenie firmy Cloudity, będącą międzynarodową firmą technologiczną
i autoryzowanym partnerem konsultingowym Salesforce. Spółka zgłosiła się do nas, ponieważ potrzebowała wsparcia Zespołu ConQuest Consulting w przygotowaniu analizy polskiego rynku usług subskrypcyjnych oraz przeprowadzeniu badania na grupie firm oferujących swoje usługi w tym modelu.

Działania

Na potrzeby zlecenia, przeprowadziliśmy analizę desk research omawianego rynku, w wyniku której zmapowaliśmy aktualne lokalne oraz światowe trendy dotyczące usług subskrypcyjnych, a także opracowaliśmy we współpracy ze Zleceniodawcą scenariusz do badania CATI. Wspomniana metoda polega wykorzystaniu oprogramowania, które pomagało naszemu konsultantowi podczas przeprowadzania wywiadu drogą telefoniczną zbieranie pozyskiwanych informacji. W następstwie przeprowadziliśmy 50 wywiadów
z przedstawicielami firm oferujących swoje usługi w modelu abonamentowym. Ostatnim etapem była analiza uzyskanych danych i opracowanie raportu promocyjnego dotyczącego atrakcyjności nowego modelu dla potencjalnych klientów.

Rezultaty

Nasza praca pozwoliła firmie Cloudity na poznanie aktualnych trendów dotyczących usług subskrypcyjnych.
W wyniku przeprowadzonego badania CATI, dostarczyliśmy Zleceniodawcy informacje o opiniach użytkowników w zakresie m.in. korzyści z wprowadzenia nowego modelu, pojawiających się trudności, czy początkowych obaw. Otrzymane w formie raportu informacje posłużyły wsparciu działań strategii marketingowej Cloudity, stanowiąc materiał umożliwiający promocję działań Zleceniodawcy wśród potencjalnych klientów.

Jeśli planujesz rozszerzenie swojej działalności o nowe rynki, zbadać ich potencjał lub zdobyć zainteresowanie nowych klientów poprzez opracowanie raportu promocyjnego – skontaktuj się z nami. Wspólnie ustalimy, jak możemy pomóc Twojemu biznesowi!

Zobacz inne case studies

Komercjalizacja innowacji dla Instytutu Chemii Fizycznej PAN

Zobacz więcej

Project support dla BauApp Polska

Zobacz więcej

Raport promocyjny dla firmy Forc.ee

Zobacz więcej