Case study

Analiza rynku dla firmy Cloudity Sp. z o.o.

Dowiedz się, jak pomogliśmy firmie z branży IT w badaniu rynku i przygotowaniu raportu promocyjnego!

Darmowa konsultacja Kontakt
Usługa doradcza dla firmy IT

Usługa doradcza dla firmy Cloudity

Międzynarodowa firma technologiczna i autoryzowany partner konsultingowy Salesforce potrzebował wsparcia działań strategii marketingowej. Odpowiadając na potrzeby spółki, przygotowaliśmy analizę polskiego rynku usług subskrypcyjnych oraz przeprowadziliśmy badanie na grupie docelowej firmy. Dostarczyliśmy raport oraz materiał promocyjny umożliwiający dotarcie Zleceniodawcy do potencjalnych klientów.

Jakie działania wchodziły w zakres projektu?

Na potrzeby zlecenia, przeprowadziliśmy analizę desk research polskiego rynku, w wyniku której zmapowaliśmy aktualne, lokalne trendy dotyczące usług subskrypcyjnych, a także opracowaliśmy ze Zleceniodawcą scenariusz badania jakościowego CATI. W następstwie przeprowadziliśmy 50 wywiadów z przedstawicielami firm oferujących i korzystających z usług w modelu abonamentowym. Ostatnim etapem była analiza uzyskanych danych i opracowanie raportu promocyjnego dotyczącego atrakcyjności nowego modelu dla potencjalnych klientów.

Rezultaty doradztwa dla Cloudity

Nasza praca pozwoliła firmie Cloudity na poznanie aktualnych trendów dotyczących usług subskrypcyjnych.
W wyniku przeprowadzonego badania CATI, dostarczyliśmy Zleceniodawcy informacje o opiniach użytkowników w zakresie m.in. korzyści z wprowadzenia nowego modelu, pojawiających się trudności, czy początkowych obaw. Otrzymane w formie raportu informacje posłużyły wsparciu działań strategii marketingowej Cloudity, stanowiąc materiał umożliwiający promocję działań Zleceniodawcy wśród potencjalnych klientów.

Jeśli planujesz rozszerzenie swojej działalności o nowe rynki, zbadanie ich potencjału lub zdobycie zainteresowania nowych klientów poprzez opracowanie raportu promocyjnego – skontaktuj się z nami. Wspólnie ustalimy, jak możemy pomóc Twojemu biznesowi!

Zobacz inne case studies

Strategia marketingowa dla Aprosystem Sp. z o.o.

Zobacz więcej

Raport promocyjny dotyczący rynku Food Delivery

Zobacz więcej

Pitch deck dla firmy Choicer

Zobacz więcej