Case study

Analiza obiegu informacji dla PKP S.A.

Analiza przebiegu informacji dla Polskich Kolei Państwowych S.A.

Darmowa konsultacja Kontakt
pkp

Usługa doradcza dla PKP S.A.

W okresie dwóch miesięcy nasz zespół przygotował analizę przebiegu informacji dla naszego klienta – Polskich Kolei Państwowych, jednej ze spółek skarbu państwa. Klient zgłosił się do nas, ponieważ chciał lepiej zrozumieć proces obiegu informacji w zakresie punktualności pociągów.

Jakie działania wchodziły w zakres projektu?

Podczas pierwszej części projektu, przeprowadziliśmy 50 wywiadów pogłębionych oraz przeanalizowaliśmy 150 ankiet wypełnionych przez osoby biorące udział w badaniu. Dzięki temu byliśmy w stanie wysnuć hipotezy badawcze dotyczące przyczyn istniejących nieefektywności.

W drugim etapie naszym głównym zadaniem było mapowanie przyczyn powstających opóźnień oraz mapowanie dostępnych systemów informatycznych usprawniających proces wymiany informacji oraz systemów pozwalających na efektywniejsze sterowanie ruchem.

Dodatkowo w celu potwierdzenie naszych rekomendacji skontaktowaliśmy się z pracownikiem Deutsche Bahn, co pozwoliło nam na zidentyfikowanie najlepszych praktyk dla naszego klienta.

Rezultaty doradztwa dla PKP S.A.

Dostarczony raport wzbogacony o rekomendacje pozwoliły Polskim Kolejom Państwowym na optymalizację procesu wymiany informacji o punktualności pociągów. Dodatkowo nasz zespół przygotował dedykowaną mapę procesów obiegu informacji w notacji BPMN.

Ta niestandardowa realizacja potwierdza naszą elastyczność oraz dostosowanie do potrzeb klienta, którego zadowolenie z projektu ma swoje odniesienie w otrzymanym przez nas listem referencyjnym od Polskich Kolei Państwowych.

Jeśli efektywność twojego przedsiębiorstwa nie jest na satysfakcjonującym Cię poziomie, skontaktuj się z nami lub wypełnij poniższy formularz! Wspólnie ustalimy, jak możemy Ci pomóc.

 

Zobacz inne case studies

Analiza rynku smarchwatch’y we Włoszech

Zobacz więcej

Przygotowanie modelu biznesowego dla firmy Aquilo

Zobacz więcej

Analiza potencjału aplikacji do carsharingu peer-to-peer

Zobacz więcej