Case study

Analiza obiegu informacji dla PKP S.A.

Analiza przebiegu informacji dla Polskich Kolei Państwowych S.A.

Darmowa konsultacja Kontakt

Opis

W okresie dwóch miesięcy przygotowaliśmy analizę przebiegu informacji dla naszego Klienta którym były Polskie Koleje Państwowe, czyli jedna ze spółek Skarbu Państwa, której chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Klient potrzebował lepiej zrozumieć proces obiegu informacji w zakresie punktualności pociągów. 

Działania

W pierwszej części projektu przeprowadziliśmy 50 wywiadów pogłębionych oraz przeanalizowaliśmy 150 ankiet wypełnionych przez osoby biorące udział w badaniu. Dzięki temu byliśmy w stanie wysnuć hipotezy badawcze dotyczące przyczyn istniejących nieefektywności.

W drugim etapie naszym głównym zadaniem było mapowanie przyczyn powstających opóźnień oraz mapowanie dostępnych systemów informatycznych usprawniających proces wymiany informacji oraz systemów pozwalających na efektywniejsze sterowanie ruchem.

Dodatkowo w celu potwierdzenie naszych rekomendacji skontaktowaliśmy się z pracownikiem Deutsche Bahn, co pozwoliło nam na zidentyfikowanie najlepszych praktyk dla naszego klienta.

Rezultaty

Dostarczony raport wzbogacony o rekomendacje pozwoliły Polskim Kolejom Państwowym na optymalizację procesu wymiany informacji o punktualności pociągów. Dodatkowo nasz zespół przygotował dedykowaną mapę procesów obiegu informacji w notacji BPMN.

Ta niestandardowa realizacja potwierdza naszą elastyczność oraz dostosowanie do potrzeb klienta, którego zadowolenie z projektu ma swoje odniesienie w otrzymanym przez nas listem referencyjnym od Polskich Kolei Państwowych.

Jeśli efektywność twojego przedsiębiorstwa nie jest na satysfakcjonującym Cię poziomie, skontaktuj się z nami! Wspólnie ustalimy jak możemy Ci pomóc.

Zobacz inne case studies

Pitch deck dla firmy Rent.club

Zobacz więcej

Analiza konkurencji Gpi Tanks

Zobacz więcej

Outsourcing projektowy dla firmy Ringier Axel Springer

Zobacz więcej

File Path: /home/conquest/ftp/demo/wp-content/themes/conquest/single-case-study.php