Case study

Project support dla Ambasady Królestwa Danii

Stworzenie bazy danych polskich spółek giełdowych.

Darmowa konsultacja Kontakt
Project support dla Ambasady Królestwa Danii

Działania

W okresie styczeń-marzec 2020 roku przeprowadziliśmy projekt polegający na stworzeniu kompleksowej bazy danych polskich spółek giełdowych oraz pomocy przy organizacji wydarzenia dla ich przedstawicieli na zlecenie Ambasady Królestwa Danii.

Rezultaty

„Współpraca z firmą ConQuest Consulting przebiegała bardzo dobrze, kontakt utrzymywany był na bieżąco. Zespół projektowy wykazał się rzetelnością wobec naszych wymagań i uwag dostarczanych podczas trwania prac projektowych. Finalna baza danych zawierała podsumowanie całego procesu współpracy, jak również niezbędne informacje, wynikające z umowy.”

Zobacz inne case studies

Pitch deck dla firmy Choicer

Zobacz więcej

Analiza rynku dla Decathlon

Zobacz więcej

Analiza potencjału aplikacji do carsharingu peer-to-peer

Zobacz więcej

File Path: /home/conquest/ftp/demo/wp-content/themes/conquest/single-case-study.php