Case study

Project support dla Ambasady Królestwa Danii

Stworzenie kompleksowej bazy danych polskich spółek giełdowych oraz pomoc organizacyjna.

Darmowa konsultacja Kontakt

Usługa doradcza dla Ambasady Królestwa Danii

W okresie styczeń-marzec 2020 roku przeprowadziliśmy projekt polegający na stworzeniu kompleksowej bazy danych polskich spółek giełdowych oraz pomocy przy organizacji wydarzenia dla ich przedstawicieli na zlecenie Ambasady Królestwa Danii.

Jakie działania wchodziły w zakres projektu?

Zespół projektowy dokładnie przeanalizował dane polskich spółkach giełdowych, by następnie samemu przeprowadzić kompleksową analizę. Dodatkowo zaoferowaliśmy szeroką pomoc w kwestiach związanych z organizowaniem wydarzeń dla ich przedstawicieli.

Rezulaty doradztwa dla Ambasady Królestwa Danii

Ambasada Królestwa Danii uznała pozyskane przez nas dane za bardzo przydatne i wartościowe, cytując Elżbietę Wójtowicz, z którą mieliśmy przyjemność współpracować przy tym projekcie, „Współpraca z firmą ConQuest Consulting przebiegała bardzo dobrze, kontakt utrzymywany był na bieżąco. Zespół projektowy wykazał się rzetelnością wobec naszych wymagań i uwag dostarczanych podczas trwania prac projektowych. Finalna baza danych zawierała podsumowanie całego procesu współpracy, jak również niezbędne informacje, wynikające z umowy.”

Zobacz inne case studies

Analiza rynku dla firmy Cloudity Sp. z o.o.

Zobacz więcej

Analiza rynku dla Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej

Zobacz więcej

Badanie satysfakcji pasażerów dla Kolei Mazowieckich

Zobacz więcej