Case study

Project support dla BauApp Polska

Outsourcing pracowniczy w celu wsparcia marketingowo-sprzedażowego firmy BauApp Polska

Darmowa konsultacja Kontakt

Opis

W czerwcu 2020 roku firma ConQuest Consulting na zlecenie firmy BauApp udostępniła wykwalifikowanego konsultanta w ramach usługi outsourcingu w celu wsparcia działań marketingowo-sprzedażowych.

Działania

Do zakresu obowiązków konsultanta należało między innymi: optymalizacja bazy CRM, tj. czyszczenie bazy potencjalnych kontrahentów, porządkowanie danych oraz desk research w zakresie uzupełnienia dodatkowych informacji. Zaliczyć można do nich m.in. zakres działań podmiotów bazy, dane kontaktowe i stronę internetową. Dodatkowo, konsultant wspierał firmę w bieżących działaniach operacyjnych.

Rezultaty

Outsourcing pracownika pozwoliła przedsiębiorstwu na zwiększenie efektywności procesów firmowych oraz oszczędność czasu ze względu na brak konieczności delegowania tych zadań innym pracownikom. Działania przyczyniły się również do redukcji kosztów działań operacyjnych.

Zobacz inne case studies

Project support dla Ambasady Królestwa Danii

Zobacz więcej

Analiza rynku
i konkurencji dla firmy Bakoma S.A.

Zobacz więcej

Raport promocyjny dotyczący rynku Food Delivery

Zobacz więcej

File Path: /home/conquest/ftp/demo/wp-content/themes/conquest/single-case-study.php