Case study

Analiza rynku dla Decathlon

Analiza europejskiego rynku testowania sprzętu sportowego oraz komisów sportowych w Europie ze szczególnym uwzględnieniem Polski dla Decathlon Sp. z o.o.

Darmowa konsultacja Kontakt
Analiza rynku dla Decathlon

Opis

W okresie wrzesień-październik 2018 roku zespół ConQuest Consulting na zlecenie firmy Decathlon Sp. z o.o. przeprowadził analizę europejskiego rynku testowania sprzętu sportowego oraz komisów sportowych w Europie ze szczególnym uwzględnieniem Polski.

Działania

Raport obejmował analizę kilkudziesięciu podmiotów konkurencyjnych działających w Polsce oraz kilkunastu konkurentów prowadzących swoją działalność na terenie największych państw Europy. Przeprowadzone zostały również badania Mystery Client oraz wywiady eksperckie, które pozwoliły na określenie trendów i praktyk rynkowych w analizowanych branżach. Uzupełnienie analizy rynku komisów sportowych stanowiło wskazanie i przebadanie najpopularniejszych, europejskich aplikacji i stron internetowych służących do sprzedaży używanego sprzętu sportowego. Zakres projektu poszerzony został również o badanie opinii konsumenckiej przeprowadzonej na kilkuset respondentach metodą CAWI. W ramach zwieńczenia raportu zaprezentowane zostały rekomendacje mające na celu zmaksymalizowanie potencjału innowacyjnych usług firmy Decathlon na odniesienie sukcesu w polskich warunkach.

Rezultaty

Raport, przygotowany profesjonalnie pod względem merytorycznym oraz graficznym, dostarczył wiele wartościowych informacji, które stanowiły znaczną pomoc przy podejmowaniu decyzji o dalszej strategii rozwoju oferowanych usług. W celu jak najefektywniejszej współpracy, w ciągu czasu realizacji projektu, utrzymywana była szybka komunikacja oraz elastyczność wobec stawianych wymagań i propozycji. Wyniki raportu przedstawione zostały podczas profesjonalnej prezentacji pracy obejmującej rekomendacje mające na celu zmaksymalizowanie potencjału innowacyjnych usług firmy Decathlon na odniesienie sukcesu w polskich warunkach.

Zobacz inne case studies

Analiza rynku dla firmy Cloudity Sp. z o.o.

Zobacz więcej

Biznesplan dla MEDtube Sp. z o.o.

Zobacz więcej

Komercjalizacja innowacji dla Instytutu Chemii Fizycznej PAN

Zobacz więcej

File Path: /home/conquest/ftp/demo/wp-content/themes/conquest/single-case-study.php