Case study

Ekspansja zagraniczna dla firmy dostarczającej systemy CRM

Działająca na polskim rynku firma z branży CRM postanowiła rozszerzyć swoją działalność. Chciała rozpocząć działanie za granicą, lecz nie wiedziała które państwo będzie najbardziej optymalne w ich aktualnej sytuacji.

Darmowa konsultacja Kontakt

Usługa doradcza dla firmy z branży CRM

Działająca na polskim rynku firma z branży CRM zdecydowała się na ekspansję zagraniczną – potrzebowała jednak naszego wsparcia w wyborze najbardziej optymalnego państwa na rozszerzenie swojej działalności.  

Jakie działania wchodziły w zakres projektu

Po konsultacjach z klientem udało nam się ustalić najważniejsze kryteria brane pod uwagę podczas wyboru docelowego państwa ekspansji. Brane pod uwagę były nie tylko czynniki demograficzne i polityczne, lecz także te związane bezpośrednio z rynkiem dostawców oprogramowania CRM. Na podstawie powyższych danych stworzyliśmy specjalny wskaźnik, określający atrakcyjność danego państwa. Gdy udało się wybrać kraj oferujący najlepsze warunki do prowadzenia w nim działalności, zespół ConQuest Consulting rozpoczął głębszą analizę docelowego państwa. Określiliśmy zakres działalności obecnych na rynku konkurentów oraz potencjalnych partnerów biznesowych. Zidentyfikowaliśmy najpopularniejsze działania i trendy oraz potencjalne szanse czy ryzyka.

Rezultaty doradztwa dla firmy z branży CRM

Po 8 tygodniach trwania projektu klient planujący ekspansję zagraniczną wiedział już jaki rynek wybrać w obecnej sytuacji przedsiębiorstwa. Klient poznał też istotne aspekty prowadzenia działalności we wskazanym kraju, których znajomość pozwoliła mu na podjęcie trafnych decyzji biznesowych.

Zobacz inne case studies

Badanie jakościowe dla C&F S.A.

Zobacz więcej

Analiza konkurencji Gpi Tanks

Zobacz więcej

Analiza rynku dla firmy Cloudity Sp. z o.o.

Zobacz więcej