Case study

Ekspansja zagraniczna dla firmy dostarczającej systemy CRM

Działająca na polskim rynku firma z branży CRM postanowiła rozszerzyć swoją dzialalność. Chciała rozpocząć działanie za granicą, lecz nie wiedziała które państwo będzie najbardziej optymalne w ich aktualnej sytuacji.

Darmowa konsultacja Kontakt
Ekspansja zagraniczna dla firmy dostarczającej systemy CRM

Działania

Po konsultacjach z klientem udało nam się ustalić najważniejsze kryteria brane pod uwagę podczas wyboru docelowego państwa ekspansji. Brane pod uwagę były nie tylko czynniki demograficzne i polityczne, lecz także te związane bezpośrednio z rynkiem dostawców oprogramowania CRM. Na podstawie powyższych danych stworzyliśmy specjalny wskaźnik, określający atrakcyjność danego państwa. Gdy udało się wybrać kraj oferujący najlepsze warunki do prowadzenia w nim działalności, zespół ConQuest Consulting rozpoczął głębszą analizę docelowego państwa. Określiliśmy zakres działalności obecnych na rynku konkurentów oraz potencjalnych partnerów biznesowych. Zidentyfikowaliśmy najpopularniejsze działania i trendy oraz potencjalne szanse czy ryzyka.

Zobacz inne case studies

Biznesplan dla BTM Innovations Sp. z o.o.

Zobacz więcej

Analiza rynku wydawniczego dla firmy Nowa Era

Zobacz więcej

Przygotowanie modelu biznesowego dla firmy Aquilo

Zobacz więcej