Case study

Outsourcing projektowy dla Movens Advisory

Na zlecenie firmy Movens Advisory zespół ConQuest Consulting opracował raport zawierający analizę konkurencji w obszarze prezentów dedykowanych na rynku niemieckim.

Darmowa konsultacja Kontakt
Outsourcing projektowy dla Movens Advisory

Działania

Badanie obejmowało pozyskanie oraz analizę informacji na temat szerokości i głębokości portfolio produktowych największych przedsiębiorstw na analizowanym rynku, oferowanych cen i usług dodatkowych oraz doświadczeń konsumenckich. Na opracowanie składały się analiza dostępnych informacji ilościowych i jakościowych w zakresie oferty produktowej, analiza strategii cenowej, analiza dodatkowych usług oraz customer experience, analiza danych zastanych. Na podstawie uzyskanych informacji zespół projektowy przedstawił wnioski i stworzył rekomendację.

Rezultaty

Dostarczony materiał zawierał kompleksową realizację punktów oferty projektowej. Współpraca zakończyła się wystawieniem przez firmę Movens Capital Sp. z o.o. referencji dla zespołu ConQuest Consulting.

Zobacz inne case studies

Badanie jakościowe dla Polskiego Banku Komórek Macierzystych

Zobacz więcej

Outsourcing projektowy dla Movens Advisory

Zobacz więcej

Project support dla BauApp Polska

Zobacz więcej

File Path: /home/conquest/ftp/demo/wp-content/themes/conquest/single-case-study.php