Case study

Outsourcing projektowy dla Movens Advisory

Na zlecenie firmy Movens Advisory zespół ConQuest Consulting opracował raport zawierający analizę konkurencji w obszarze prezentów dedykowanych na rynku niemieckim.

Darmowa konsultacja Kontakt

Działania

Badanie obejmowało pozyskanie oraz analizę informacji na temat szerokości i głębokości portfolio produktowych największych przedsiębiorstw na analizowanym rynku, oferowanych cen i usług dodatkowych oraz doświadczeń konsumenckich. Na opracowanie składały się analiza dostępnych informacji ilościowych i jakościowych w zakresie oferty produktowej, analiza strategii cenowej, analiza dodatkowych usług oraz customer experience, analiza danych zastanych. Na podstawie uzyskanych informacji zespół projektowy przedstawił wnioski i stworzył rekomendację.

Rezultaty

Dostarczony materiał zawierał kompleksową realizację punktów oferty projektowej. Współpraca zakończyła się wystawieniem przez firmę Movens Capital Sp. z o.o. referencji dla zespołu ConQuest Consulting.

Zobacz inne case studies

Analiza danych dla firmy odzieżowej

Zobacz więcej

Raport promocyjny dotyczący rynku Food Delivery

Zobacz więcej

Outsourcing projektowy dla firmy meblarskiej

Zobacz więcej