Case study

Outsourcing projektowy dla Movens Advisory

Na zlecenie firmy Movens Advisory zespół ConQuest Consulting opracował raport zawierający analizę konkurencji w obszarze prezentów dedykowanych na rynku niemieckim.

Darmowa konsultacja Kontakt
Outsourcing projektowy dla Movens Advisory

Działania

Badanie obejmowało pozyskanie oraz analizę informacji na temat szerokości i głębokości portfolio produktowych największych przedsiębiorstw na analizowanym rynku, oferowanych cen i usług dodatkowych oraz doświadczeń konsumenckich. Na opracowanie składały się analiza dostępnych informacji ilościowych i jakościowych w zakresie oferty produktowej, analiza strategii cenowej, analiza dodatkowych usług oraz customer experience, analiza danych zastanych. Na podstawie uzyskanych informacji zespół projektowy przedstawił wnioski i stworzył rekomendację.

Rezultaty

Dostarczony materiał zawierał kompleksową realizację punktów oferty projektowej. Współpraca zakończyła się wystawieniem przez firmę Movens Capital Sp. z o.o. referencji dla zespołu ConQuest Consulting.

Zobacz inne case studies

Analiza rynku dla Decathlon

Zobacz więcej

Biznesplan dla BTM Innovations Sp. z o.o.

Zobacz więcej

Badanie ilościowe dla firmy Trefl S.A.

Zobacz więcej

File Path: /home/conquest/ftp/demo/wp-content/themes/conquest/single-case-study.php