Case study

Outsourcing projektowy dla Movens Advisory

Zobacz jak pomogliśmy firmie Movens Advisory zrealizować projekt analizy rynku

Bezpłatna konsultacja Kontakt

Usługa doradcza dla Movens Advisory

Na zlecenie firmy Movens Advisory, jednego z prywatnych polskich funduszy Venture Capital zespół ConQuest Consulting opracował raport zawierający analizę konkurencji w obszarze prezentów dedykowanych na rynku niemieckim.

Jakie działania wchodziły w zakres projektu?

Badanie obejmowało pozyskanie oraz analizę informacji na temat szerokości i głębokości portfolio produktowych największych przedsiębiorstw na analizowanym rynku, oferowanych cen i usług dodatkowych oraz doświadczeń konsumenckich. Na opracowanie składały się analiza dostępnych informacji ilościowych i jakościowych w zakresie oferty produktowej, analiza strategii cenowej, analiza dodatkowych usług oraz customer experience, analiza danych zastanych. Na podstawie uzyskanych informacji zespół projektowy przedstawił wnioski i stworzył rekomendację.

Rezultaty doradztwa dla Movens Advisory

Dostarczony materiał zawierał kompleksową realizację punktów oferty projektowej. Raport pozwolił naszemu klientowi dogłębnie poznać konkurencję na rynku docelowym. Analiza pozwoliła na podjęcie bardziej świadomych decyzji oraz zbudowanie strategii odpowiadającej specyfice rynku. Współpraca zakończyła się wystawieniem przez firmę Movens Capital Sp. z o.o. referencji dla zespołu ConQuest Consulting.

Zapisz się na darmową konsultację!  Akceptuję regulamin*


  Wyślij

  Zobacz inne case studies

  Outsourcing projektowy dla Movens Advisory

  Zobacz więcej

  Badanie jakościowe dla Polskiego Banku Komórek Macierzystych

  Zobacz więcej

  Biznesplan dla MEDtube Sp. z o.o.

  Zobacz więcej