Case study

Outsourcing projektowy dla Movens Advisory

Zobacz jak pomogliśmy firmie Movens Advisory zrealizować projekt analizy rynku

Darmowa konsultacja Kontakt

Usługa doradcza dla Movens Advisory

Na zlecenie firmy Movens Advisory, jednego z prywatnych polskich funduszy Venture Capital zespół ConQuest Consulting opracował raport zawierający analizę konkurencji w obszarze prezentów dedykowanych na rynku niemieckim.

Jakie działania wchodziły w zakres projektu?

Badanie obejmowało pozyskanie oraz analizę informacji na temat szerokości i głębokości portfolio produktowych największych przedsiębiorstw na analizowanym rynku, oferowanych cen i usług dodatkowych oraz doświadczeń konsumenckich. Na opracowanie składały się analiza dostępnych informacji ilościowych i jakościowych w zakresie oferty produktowej, analiza strategii cenowej, analiza dodatkowych usług oraz customer experience, analiza danych zastanych. Na podstawie uzyskanych informacji zespół projektowy przedstawił wnioski i stworzył rekomendację.

Rezultaty doradztwa dla Movens Advisory

Dostarczony materiał zawierał kompleksową realizację punktów oferty projektowej. Raport pozwolił naszemu klientowi dogłębnie poznać konkurencję na rynku docelowym. Analiza pozwoliła na podjęcie bardziej świadomych decyzji oraz zbudowanie strategii odpowiadającej specyfice rynku. Współpraca zakończyła się wystawieniem przez firmę Movens Capital Sp. z o.o. referencji dla zespołu ConQuest Consulting.

Zobacz inne case studies

Analiza konkurencji Gpi Tanks

Zobacz więcej

Analiza rynku dla firmy Cloudity Sp. z o.o.

Zobacz więcej

Badanie rynku gastronomicznego dla Charlie Food & Friends

Zobacz więcej