Case study

Badanie rynku gastronomicznego dla Charlie Food & Friends

Stworzenie bazy restauracji oferujących jedzenie na wagę

Darmowa konsultacja Kontakt

Usługa doradcza dla firmy Charlie Food & Friends

Zespół ConQuest Consulting przeprowadził badanie desk research dla Charlie Food & Friends – firmy z branży gastronomicznej zajmującej się przygotowywaniem posiłków na wagę. Klient zwrócił się do nas w celu poznania swojej konkurencji. Badanie miało za zadanie ocenić słuszność obranego przez firmę kierunku rozwoju.

 

Jakie działania wchodziły w zakres projektu?

Przygotowanie raportu wymagało przeprowadzenia analizy desk research na podstawie zastanych danych wtórnych oraz materiałów własnych zlecającego. Badanie zostało uzupełnione o wywiady z pracownikami punktów gastronomicznych oferujących jedzenie na wagę, przedstawicielami firm będących operatorami punktów lub zarządcami budynków, w których punkty takie były zlokalizowane w celu zebrania poszukiwanych informacji.

 

Rezultaty doradztwa dla firmy Charlie Food & Friends

Stworzona przez zespół ConQuest Consulting baza licząca 150 punktów gastronomicznych oraz 70 punktów należących do jednej z sieci hipermarketów w Polsce była źródłem informacji wspomagających proces podjęcia istotnych decyzji na poziomie strategicznym. Przeprowadzona analiza potwierdziła słuszność obranego kierunku rozwoju klienta.
Jeśli znajdujesz się w podobnej sytuacji do opisanej powyżej i planujesz przeprowadzić badanie na określonej grupie docelowej – skontaktuj się z nami. Wspólnie ustalimy jak możemy pomóc Ci w pozyskaniu potrzebnych Twojemu biznesowi informacji!

Zobacz inne case studies

Badanie ilościowe dla firmy Trefl S.A.

Zobacz więcej

Badanie satysfakcji pasażerów dla Kolei Mazowieckich

Zobacz więcej

Analiza danych dla firmy odzieżowej

Zobacz więcej