Case study

Analiza polskiego rynku usług w chmurze dla firmy Sharp Poland

Zobacz jaką analizę rynku przeprowadziliśmy dla firmy Sharp!

Bezpłatna konsultacja Kontakt

Usługa doradcza dla firmy Sharp

Zespół ConQuest Consulting w trakcie 4 miesięcznej współpracy przygotował dotyczący raport usług w chmurze, które są używane przez przedsiębiorców w Polsce. Klientem była firma Sharp, która jest jednym z najważniejszych producentów elektroniki i technologii na Świecie.

Jakie działania wchodziły w zakres projektu?

Na potrzeby raportu przygotowaliśmy dokładne opracowanie danych wtórnych dotyczące trendów, barier wejścia i szans rynkowych, które pochodziły z baz biznesowych. Najważniejszą częścią pracy było przeprowadzone przez nas badanie CAWI (ankieta internetowa) przeprowadzone na grupie 200 polskich przedsiębiorców, którzy zostali wytypowani zgodnie z wymaganiami klienta. W ramach badania zbadaliśmy powody niekorzystania z usług chmurowych przez firmy – szczególnie średnie i małe przedsiębiorstwa, oraz czynniki zachęcające do zmiany podejścia do tego tematu. Dodatkowo zbadano elastyczność cenową, czyli sposoby w jaki klienci reagują na wzrosty opłat za usługi w tym sektorze.

Rezultaty doradztwa dla firmy Sharp

Przeprowadzona analiza rynku przełożyła się na wysoką efektywność implementacji usługi, tym samym pozwalając zaoszczędzić czas i optymalne zarządzać środkami Klienta. Wnioski płynące z badania pomogły firmie Sharp wdrożyć nową usługę na polski rynek i dopasować jej cenę do warunków panujących na rynku.

Chcesz uzyskać przewagę rynkową w twoich sektorze?
Kluczem do tego jest regularne monitorowanie trendów rynkowych i dynamicznie zmieniających się potrzeb twoich Klientów. Jeżeli chcesz poznać lepiej swoich Klientów i być krok przed konkurencją, skontaktuj się z nami!

Zapisz się na darmową konsultację!  Akceptuję regulamin*


  Wyślij

  Zobacz inne case studies

  Analiza polskiego rynku usług w chmurze dla firmy Sharp Poland

  Zobacz więcej

  Ekspansja zagraniczna Knajdek Woma

  Zobacz więcej

  Analiza finansowa dla firmy MaxTrans

  Zobacz więcej