Case study

Analiza polskiego rynku usług w chmurze dla firmy Sharp Poland

Zespół ConQuest Consulting w trakcie 4 miesięcznej współpracy przygotował dotyczący raport usług w chmurze, które są używane przez przedsiębiorców w Polsce. Klientem była firma Sharp, która jest jednym z najważniejszych producentów elektroniki i technologii na Świecie.

Darmowa konsultacja Kontakt
Badanie ankietowe

Działania

Na potrzeby raportu przygotowaliśmy dokładne opracowanie danych wtórnych dotyczące trendów, barier wejścia i szans rynkowych, które pochodziły z baz biznesowych. Najważniejszą częścią pracy było przeprowadzone przez nas badanie CAWI (ankieta internetowa) przeprowadzone na grupie 200 polskich przedsiębiorców, którzy zostali wytypowani zgodnie z wymaganiami klienta. W ramach badania zbadaliśmy powody niekorzystania z usług chmurowych przez firmy – szczególnie średnie i małe przedsiębiorstwa, oraz czynniki zachęcające do zmiany podejścia do tego tematu. Dodatkowo zbadano elastyczność cenową, czyli sposoby w jaki klienci reagują na wzrosty opłat za usługi w tym sektorze.

Rezultaty

Przeprowadzona analiza rynku przełożyła się na wysoką efektywność implementacji usługi, tym samym pozwalając zaoszczędzić czas i optymalne zarządzać środkami Klienta. Wnioski płynące z badania pomogły firmie Sharp wdrożyć nową usługę na polski rynek i dopasować jej cenę do warunków panujących na rynku.

Chcesz uzyskać przewagę rynkową w twoich sektorze rynkowym?
Kluczem do tego jest regularne monitorowanie trendów rynkowych i dynamicznie zmieniających się potrzeb twoich Klientów. Jeżeli chcesz poznać lepiej swoich Klientów i być krok przed konkurencją, skontaktuj się z nami!

Zobacz inne case studies

Badanie ankietowe dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Zobacz więcej

Pozyskiwanie partnerów biznesowych dla firmy Bielenda

Zobacz więcej

Raport promocyjny dla firmy Forc.ee

Zobacz więcej

File Path: /home/conquest/ftp/demo/wp-content/themes/conquest/single-case-study.php