Case study

Business plan for BTM Innovations Ltd.

On behalf of BTM Innovations Sp. z o.o., ConQuest Consulting has developed a market environment analysis and entry strategy for the German bellows compensator market.

Free consultation Contact

Usługa Doradcza dla Firmy BTM Innovations

Przez okres 5 miesięcy zespół ConQuest Consulting przygotowywał biznesplan dla BTM Innovations, z zakresu rynku metalowych kompensatorów mieszkowych. Celem projektu było przygotowanie skrupulatnej analizy rynku wraz ze zrozumieniem grupy potencjalnych klientów, ale również przygotowanie strategii wejścia na rynek.

What activities were included in the project?

Projekt rozpoczął się od kompleksowej analizy rynku niemieckiego, including wartości i struktury rynku metalowych kompensatorów mieszkowych, oraz identyfikacji głównych konkurentów i potencjalnych klientów. Kluczowym elementem projektu były expert interviews z osobami związanymi z branżą, co pozwoliło na zdobycie pogłębionej wiedzy o specyfice rynku i potrzebach klientów. W drugim etapie pracy skupiliśmy się na identyfikacji potencjału produktów  and opracowaniu strategii wejścia na rynek.

Rezultaty Doradztwa dla BTM Innovations

W wyniku naszej współpracy, BTM Innovations otrzymało szczegółowy biznes plan oraz strategię wejścia na rynek niemiecki. Plan ten obejmował rekomendacje dotyczące pozycjonowania produktów, kanałów dystrybucji oraz strategii cenowej, co stanowi klucz do efektywnego wejścia na nowy rynek.

Dzięki przeprowadzonej analizie i opracowanej strategii, BTM Innovations może podejmować bardziej świadome decyzje biznesowe.

If your company also needs support in the internationalization process, we encourage you to fill out the form below, and we will be happy to outline how we can help you!

Contact us and see how we can help you!  I accept regulations*


  Send

  See other case studies

  Design outsourcing for a furniture company

  See more

  Pitch deck for the company Rent.club

  See more

  Business plan for BTM Innovations Ltd.

  See more