Case study

Business plan for BTM Innovations Ltd.

Na zlecenie BTM Innovations Sp. z o.o. firma ConQuest Consulting opracowała analizę otoczenia rynkowego oraz strategię wejścia na niemiecki rynek kompensatorów mieszkowych.

Free consultation Contact
Business plan for BTM Innovations Ltd.

Activities

Pierwszym etapem zlecenia było przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego kompensatorów mieszkowych w Niemczech, a także przeprowadzenie wywiadów eksperckich z osobami związanymi z branżą. Działania te dostarczyły zespołowi projektowemu wartościowych informacji na temat zjawisk zachodzących na rynku oraz preferencji klientów. Drugim etapem prac było zidentyfikowanie potencjału produktów klienta oraz opracowanie strategii wejścia na rynek niemiecki.

Results

Opracowana strategia wejścia na rynek niemiecki spełniała wymagania firmy BTM Innovations Sp. z o.o. Współpraca przebiegła w sposób profesjonalny i zakończyła się wystawieniem przez usługobiorcę referencji dla naszego zespołu.

See other case studies

Market analysis for the Faculty of Physics of the Warsaw University of Technology

See more

Catering market research for Charlie Food & Friends

See more

Analysis of the potential of peer-to-peer carsharing apps

See more