• Pon-Pt : 9:00 - 18:00

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW

WYKORZYSTAJ POTENCJAŁ DANYCH

Każda firma prowadząc działalność, gromadzi dane – sprzedażowe, swoich klientów, czy wewnętrzne dotyczące pracowników, ich czasu pracy, systemu motywacyjnego oraz wiele innych. Ich obsługa oraz interpretacja niekiedy staje się uciążliwa i kłopotliwa dla pracowników firmy. Dzięki naszej usłudze pomożemy uporządkować gromadzone dane, zwizualizować je oraz wyciągnąć wnioski, będące podstawą do podjęcia bardziej racjonalnych decyzji biznesowych. Wzbogacając usługę o mapowanie procesów i ich analizę, stworzymy kompletny obraz funkcjonowania firmy, pozwalający na obiektywną ocenę działań w niej zachodzących i ewentualne wskazanie obszarów, których efektywność może zostać zwiększona. Dodatkowo przeprowadzone szkolenia oraz wsparcie wdrożeniowe pozwolą na kontrolowaną implementację planu działania przedsiębiorstwa.

 

Decydując się na optymalizację kosztów, zapewniamy, że projekt realizowany będzie przez  wyselekcjonowany zespół z grona 30 specjalistów pracujących w ConQuest Consulting. Podczas trwania prac możemy liczyć na  wsparcie naszej sieci partnerów składającej się z ponad 250 ekspertów, posiadających bogatą wiedzę opartą na ich doświadczeniu gromadzonym z różnych rynków i branż.

Nasze usługi stanowią dla wielu klientów wsparcie przy pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego, m.in. w programach unijnych.

Przeprowadzamy usługi doradcze w programach takich jak: Go to Brand, Grant 2.4.1

DZIAŁANIA

tick Optymalizacja kosztówMapowanie procesów biznesowych w firmie

 

tick Optymalizacja kosztówUporządkowanie oraz analiza danych firmowych

 

tick Optymalizacja kosztów Stworzenie raportu przedstawiającego wnioski z przeprowadzonych działań wraz z rekomendacjami 

 

tick Optymalizacja kosztów Opracowanie planu optymalizacji kosztów

 

tick Optymalizacja kosztówPrzygotowanie usługi szkoleniowej pod kątem menadżerskim oraz analitycznym dla zespołu Zleceniobiorcy

 

tick Optymalizacja kosztówKontrolowanie wdrożenia rekomendacji poprzez aktualizację zaleceń, czy powtarzanie wybranych elementów szkoleń

REZULTATY

tick Optymalizacja kosztówDokładne graficzne przedstawienie zachodzących w przedsiębiorstwie procesów pozwalające lepiej je zrozumieć i zidentyfikować obszary do optymalizacji

 

tick Optymalizacja kosztówUporządkowana baza danych firmowych

 

tick Optymalizacja kosztów Gotowy plan zwiększenia przychodów, obniżenia kosztów lub poprawy efektywności działania firmy 

 

tick Optymalizacja kosztówPrzeprowadzenie szkoleń z dostosowanego do potrzeb zleceniobiorcy zakresu 

 

tick Optymalizacja kosztówWsparcie przy wdrażaniu opracowanego planu działania 

Światem biznesu kieruje dostęp do informacji, zarówno tych o otoczeniu firmy, jak i jej wewnętrznej strukturze i procesach w niech zachodzących. Do podejmowania racjonalnych decyzji oraz opracowania skutecznej strategii działania niezbędne jest zrozumienie sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa, które wbrew pozorom nie jest sprawą oczywistą. Wyniki usługi optymalizacji kosztów przeprowadzonej przez ConQuest Consulting dostarczą informacji, na podstawie których możliwa jest identyfikacja właściwego kierunku działania firmy.

Optymalizacja kosztów – siła informacji

Często firmy jedynie powierzchownie czerpią z gromadzonych danych i informacji. Kierowanie przedsiębiorstwem i podejmowanie decyzji biznesowych w oparciu o niepełne zrozumienie specyfiki danego przedsiębiorstwa pod kątem zachodzących w nim procesów, jak i zbieranych danych m.in. finansowych oraz brak ich właściwej interpretacji, niekiedy może być przesłanką do podejmowania kroków zmniejszających efektywność działania firmy. W celu uniknięcia takiej sytuacji warto skorzystać z usługi optymalizacji kosztów.

Plan optymalizacji kosztów wsparty opracowanymi szkoleniami oraz wsparciem wdrożeniowym może okazać się kluczowym czynnikiem przy opracowywaniu świadomej strategii biznesowej pozwalającej zdobyć bądź zatrzymać pożądaną pozycję rynkową. Decydując się na optymalizację kosztów realizowaną przez ConQuest Consulting, firma otrzyma zarówno kompleksowy raport, jaki i wsparcie szkoleniowe, na podstawie których może skuteczniej planować swój rozwój.

Cele optymalizacji kosztów

Głównym celem realizacji usługi optymalizacji kosztów jest uzyskanie kompleksowego obrazu sposobu działania firmy oraz przedstawienie rekomendacji w formie planu poprawy efektywności funkcjonowania firmy, którego implementacja może przełożyć  się na zwiększenie przychodów, czy obniżenia kosztów. Opracowane szkolenia oraz wsparcie wdrożeniowe m.in. w zakresie:

  1. Analizy danych wewnętrznych zleceniodawcy (z uwzględnieniem MS Excel i/lub innych narzędzi),
  2. Organizacji i optymalizacji procesów w firmie Zleceniodawcy, w szczególności Time Managment, Tasks Managment,
  3. Umiejętności miękkich, takich jak negocjacje, zarządzanie, motywowanie,

mają na celu zwiększenie oraz dopełnienie kwalifikacji pracowników.

Metody stosowane w optymalizacji kosztów

Usługa optymalizacji kosztów jest wynikiem działań wieloetapowych. W pierwszym kroku zbierane są dane o procesach, które funkcjonują w firmie. Uzyskane informacje są podstawą do ich graficznej prezentacji przygotowanej w oparciu o odpowiednią notację. Kolejnym etapem jest uporządkowanie i wizualizacja gromadzonych danych firmowych (np. w programie Excel). Następnym etapem jest opracowanie wniosków i rekomendacji na podstawie przeprowadzonych działań, których finalnym produktem jest plan optymalizacji kosztów. Przygotowanie kadry do implementacji rekomendacji odbywa się w formie szkoleń z oferowanego zakresu tematycznego oraz dodatkowego wsparcia wdrożeniowego.

Przeprowadzenie rzetelnej i kompleksowej usługi optymalizacji kosztów ConQuest Consulting  wymaga od członków zespołu zaangażowania i profesjonalizmu.  Specjalistyczna wiedza z różnych dziedzin, dogłębne zrozumienie procesów firmowych oraz analityczne podejście do uzyskiwanych wyników umożliwi przygotowanie raportu i usługi szkoleniowej, które mogą stać się podstawą do zwiększenia przychodów, obniżenia kosztów lub poprawy efektywności działania firmy.

ConQuest Consulting podejmując współpracę, dokłada wszelkich starań, aby uzyskane rezultaty były rzetelne oraz dostarczały kompleksowego obrazu działalności firmy. Podczas realizacji projektu angażujemy wybranych pracowników oraz grono ekspertów, których zadaniem jest dostarczenie jak najlepszego efektu współpracy. Mapując procesy, porządkując oraz analizując dane, jak i przygotowując rekomendacje, plan działań oraz opracowując usługę szkoleniową, umożliwiamy przedsiębiorcom skuteczniej kształtować przyszłość firmy.

wypełnij formularz - oddzwonimy