29.08.2016

Outsourcing – korzyści płynące ze specjalizacji

Przedsiębiorcy nieustannie zastanawiają się, jak ograniczyć wydatki i zredukować koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Konkurencja na rynku nie próżnuje, a oczekiwania wobec właścicieli firm i ich usług są coraz wyższe, dlatego niezbędne jest znalezienie złotego środka, który pozwoli na efektywne wykonywanie pracy, a dodatkowo nie będzie to związane ze zbyt wysokim nakładem pieniężnym. A gdyby tak część zadań powierzyć komuś, kto zrobi to lepiej i taniej? Naprzeciw takim oczekiwaniom wychodzi outsourcing.

Czym właściwie jest outsourcing?

Nazwa pochodzi z języka angielskiego i jest skrótem od trzech słów: outside-resource-using, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza korzystanie z zasobów zewnętrznych źródeł. W środowisku biznesowym określa przekazanie części zadań i projektów, bądź pełnienia pewnych funkcji wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej, która dzięki swojej specjalizacji, wykonuje te zadania bardziej profesjonalnie, a co najważniejsze – taniej.

Nowa alternatywa dla oszczędzania

Na początku outsourcing był traktowany wyłącznie jako podstawowy instrument do minimalizowania wydatków. Przykładem mogą być działania przedsiębiorców z branży odzieżowej, którzy wyrób produktów koncentrują na rynku Azjatyckim, gdzie koszty produkcji, a przede wszystkim wynagrodzeń, są zdecydowanie niższe niż w Europie. Cena outsourcingu jest zależna od rodzaju zlecanych usług, jednak najczęściej charakteryzuje się niższą wysokością w porównaniu do wykonywania określonych zadań przez firmę zlecającą. Na korzyść outsourcingu przemawia również fakt, że niekiedy bieżące zadania wymagają nowych umiejętności, nieposiadanych przez obecnych pracowników . Outsourcing pozwala w tym przypadku na komfort, jakim jest korzystanie ze źródeł zewnętrznych i minimalizację kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników na etat.

Outsourcing w liczbach

Według statystyk outsourcing po raz kolejny odnotował wzrost jeśli chodzi o zainteresowanie – w 2015 roku sektor powiększał się w tempie od 18% do 20 % w porównaniu do 2014 roku. Poprzedni rok pokazał również, że zatrudnienie w branży wyniosło 150 tys. osób, a prognozy na przyszłe lata są jeszcze bardziej obiecujące – szacuje się, że do 2020 roku będzie ono wynosiło 250 tys. osób.

Pozytywne prognozy

Obecnie outsourcing zdominowany jest przez 3 gałęzie : SSC (centra usług wspólnych) i KPO (centra zaawansowanych usług z zakresu analiz i ekspertyz) oraz BPO (sektor usług dla biznesu), który okazał się najbardziej dynamicznym sektorem w zakresie rozwoju. Spośród wszystkich osób pracujących w sektorze SSC/BPO na terenie Europy Środkowo-Wschodniej obywatele naszego kraju stanowią aż 40%. Warto zauważyć ogromny potencjał polskich firm świadczących usługi outsourcingowe. W kraju lokowane są centra biznesowe zagranicznych firm, a szczególnym zaufaniem cieszy się Kraków, który został określony jako jedno z najbardziej atrakcyjnych miast na świecie pod względem świadczonych tam usług.

Outsourcing jest ważnym procesem, który w znacznym stopniu ułatwia pracę i pozwala przedsiębiorcom na ograniczenie wydatków. Stanowi on zatem strategiczne narzędzie biznesowe, pomagające w zarządzaniu firmą i ułatwiające jej rozwój. Należy pamiętać, że to właśnie pozytywny wpływ na funkcjonowanie organizacji jest dla polskich przedsiębiorców główną korzyścią z outsourcingu.

Aleksandra Borkowska

Zobacz inne wpisy

Analiza rynku

Segmentacja klientów – klucz do rozwoju firmy

Zobacz więcej
ocena sektora branży
Analiza konkurencji

Jak punktowa ocena atrakcyjności sektora może pomóc w wybraniu odpowiedniej branży?

Zobacz więcej
Innowacje

Pitch deck – prezentacja inwestorska, która pomoże Ci pozyskać finansowanie

Zobacz więcej