22.11.2021

Współpraca Z Agencją Reklamową – Jak Stworzyć Skuteczny Creative Brief?

Czasem wystarczy niewiele, aby kampania reklamowa stała się hitem. Udany marketing sprowadzi klientów, a im więcej klientów, tym wyższe zyski – warto zatem poznawać jego narzędzia.

Creative brief to plan, przewodnik, źródło inspiracji, dokument zawierający zestaw informacji niezbędnych podczas tworzenia kampanii reklamowej. To podstawowa forma wymiany między klientem a agencją. Zawiera odbiorców reklamy, analizę rynku, budżetu i pomysły na realizację. Dobry brief reklamowy to inwestycja, która zwraca się z nawiązką.

Co zyskujesz?

Spójny , prosty oraz inspirujący creative brief niesie wiele zróżnicowanych korzyści zarówno dla agencji, jak i dla klienta. Skuteczna komunikacja umożliwia realizację celów biznesowo-marketingowych. Taki przewodnik pozwala oszczędzić czas, wysiłek oraz pieniądze, które ulokujesz tylko w efektywne działania. Dzięki podaniu ramowego budżetu kampanii reklamowej, agencja reklamowa jest w stanie zaproponować opcje lepiej dopasowane do możliwości i oczekiwań marki. Brief służy nie tylko agencji, ale również i Tobie. Odpowiadając na poszczególne zagadnienia, dzięki poświęcaniu czasu na przeanalizowanie wszystkich pozytywnych i negatywnych stron swojej marki możesz uporządkować wszystko, co chcesz o niej opowiedzieć.

Z czego składa się creative brief?

Ogólny pogląd

Przy analizie podstawowych danych musisz odpowiedzieć sobie na pytania:

  • Co aktualnie dzieje się na rynku oraz w branży?
  • Jak firma wypada na tle konkurencji?
  • Jaka jest sytuacja mojego klienta?
  • Z jakimi przeciwnościami będziesz musiał się zmierzyć?

Na początku procesu tworzenia briefa reklamowego należy przedstawić projekt, rozpoznać możliwe problemy oraz rozplanować dalsze działania.

Określenie celów

Ważne jest dokładne określenie oczekiwanego efektu, który kampania wywrze na kliencie. Należy zaprojektować to, co odbiorca pomyśli, poczuje i co zrobi po zetknięciu się z reklamą. Głównymi celami komunikacji marketingowej są kształtowanie wizerunku oraz zwiększenie zysków. Ważne jest zdefiniowanie sposobów pomiaru celów, czyli Key Performance Indicators (KPI), w celu rozliczenia się z efektów przeprowadzonej kampanii. Do narzędzi KPI zalicza się badanie opinii, satysfakcji, customer journey research, eyetracking i liczbę osób zapisanych do newslettera.

 

Docelowi odbiorcy

Aktywność marketingowa zawsze musi być kierowana do określonych grup i ma spełniać ich potrzeby oraz oczekiwania. Zatem poprzez wizualizację portretu uczestnika rynku odpowiada na pytania:

  • Kim jest?
  • W jakim środowisku przebywa?
  • Jak do niego dotrzeć?
  • Co jeszcze muszę o nim wiedzieć?

Od informacji o płci, wieku czy lokalizacji ważniejszy jest światopogląd i styl życia. Zwracaj uwagę na aspekty społeczno-demograficzne, psychologiczne oraz charakterystyczne dla danej grupy. Reklamując lokatę bankową czy model samochodu użyj innych środków stylistycznych, form, przekazów graficznych dla grupy osób starszych niż dla osób młodych. W takiej sytuacji dokonujesz segmentacji rynku – podziel grupę docelową na odpowiednie podgrupy, do których kierowana będzie konkretna komunikacja.

Mocne strony

Przyjrzyj się dokładnie produktowi lub usłudze, znajdź cechy szczególne. Za pomocą analizy SWOT określ jakie są mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia związane z ofertą. Analiza wewnętrznego i zewnętrznego otoczenia organizacji, a także analiza projektu są ważnymi narzędziami analizy strategicznej. Kampania będzie skupiała się na wykorzystaniu szans i podkreślaniu atutów. W tej części możesz posłużyć się zarówno zaletami rzeczywistymi, jak i należącymi do sfery emocjonalnej, punktowanymi według ważności dla konsumenta.

Oczekiwania

Jakie dane będą potwierdzeniem, że pieniądze zostały dobrze zainwestowane? Po czym poznasz, że kampania zakończyła się sukcesem? Określ jaki będzie minimalny wynik finansowy, który będzie satysfakcjonujący oraz jakie korzyści finalnie osiągniesz po zakończeniu projektu.

Harmonogram

Określ konkretnie ramy czasowe, w których agencja może się poruszać. Czas to największa zmora naszego rynku. Zawsze jest go za mało! Musisz jednak uwzględnić go w swoim harmonogramie działań i dać agencji możliwość dobrego zaznajomienia się z tematem i dostarczenia Ci projektów, które spełnią Twoje oczekiwania.

Każdy przedsiębiorca powinien się zastanowić, jak może wykorzystać potencjał briefu reklamowego. Dlatego nie warto czekać i pozwolić wyprzedzić się innym. Pokonaj swoich rywali.

Karolina Gwiazdowska

Zobacz inne wpisy

flaga Norwegii eksport
Gospodarka

Norwegia i eksport towarów na rynek polski

Zobacz więcej
Strategia projakościowa
Gospodarka

Strategia projakościowa – Jak usprawnić działanie firmy?

Zobacz więcej
rozwój przedsiębiorstwa
Zarządzanie przedsiębiorstwem

Zwiększ tempo rozwoju przedsiębiorstwa w 7 krokach

Zobacz więcej